Diagnostyka

4 miesiące temu  19.07.2023, ~ Administrator - ,   Czas czytania 15 minut

Badanie toksyczności spalin silników o zapłonie iskrowym (cz. 8)

1. Kompleksowe stanowisko diagnostyczne firmy Capelec z analizatorem spalin CAP 3201, modułem dymomierza i wózkiem (źródło: Capelec)

Do pomiaru stężenia poszczególnych składników spalin wykorzystuje się analizatory spalin, których budowa i zasada działania zależą od rodzaju mierzonego gazu oraz wymaganej przepisami ekologicznymi dokładności pomiaru. W poprzednich częściach artykułu opisano ogólną budowę i zasadę działania urządzeń przeznaczonych do badania koncentracji składników spalin w silnikach o zapłonie iskrowym (ZI). W tej części przedstawiono wybrane rodzaje wieloskładnikowych analizatorów spalin różnych producentów.

CAP 3201 i 3600 firmy Capelec
Analizator spalin CAP 3201 firmy Capelec jest nowoczesnym przyrządem pomiarowym, który spełnia wymagania dyrektywy MID i zapewnia bardzo dużą dokładność pomiaru (klasa 0 wg OIML). Spełnia również wymagania niezbędne do stosowania w stacjach kontroli pojazdów. Zalety urządzenia to prosta, intuicyjna obsługa, niezawodność i wszechstronność. Analizator służy do pomiaru zawartości CO, CO2, CH, O2 i opcjonalnie NOX oraz określania wartości współczynnika λ. Oprócz tego mierzy prędkość obrotową i temperaturę oleju silnikowego. Prędkość obrotowa silnika mierzona jest zarówno tradycyjną sondą, jak i na podstawie tętnienia napięcia w instalacji elektrycznej (opcja), po podłączeniu się do zacisków akumulatora lub gniazda zapalniczki. Przyrządem można sterować za pomocą przycisków umieszczonych na płycie czołowej poniżej ekranu wyświetlacza, z dowolnego komputera zewnętrznego klasy PC, a także z bezprzewodowych sterowników lub pilota.
 Urządzenie może pracować w trybie pomiaru urzędowego (stacje kontroli pojazdów) i w trybie pomiaru ciągłego, który umożliwia diagnozowanie i regulację silnika. Analizator spalin posiada wbudowaną drukarkę termiczną, umożliwiającą wybór rodzaju protokołu z badań. Do jego istotnych cech należą: zwarta i wytrzymała konstrukcja, wyświetlacz LCD z dużym ekranem o wysokiej rozdzielczości, interaktywna klawiatura, krótki czas nagrzewania (poniżej 5 min) i łatwa obsługa. Przyrząd automatycznie wykonuje takie czynności, jak: zerowanie (co 30 min), usuwanie kondensatu, kompensacja zmian ciśnienia powietrza oraz test zawartości resztkowych węglowodorów (CH).
Analizator spalin ma strukturę modułową, co pozwala na jego rozbudowę – od samodzielnego przyrządu do stanowiska składającego się ze współpracujących ze sobą modułów obejmujących też: dymomierz, miernik prędkości obrotowej silnika (ewentualnie czytnik OBD), komputer PC z oprogramowaniem i drukarką (zastosowano przewodowe i bezprzewodowe formy komunikacji). Wszystkie elementy znajdują się na mobilnym wózku. Takie uniwersalne stanowisko diagnostyczne przedstawiono na rys. 1. Można je stosować do badania emisji spalin zarówno w silnikach zasilanych benzyną (gazem), jak i olejem napędowym.
Wyposażenie opcjonalne analizatora CAP 3201 pozwala na komunikację bezprzewodową (Bluetooth) zarówno z dymomierzem, jak i podczas pomiaru prędkości obrotowej silnika oraz temperatury oleju przez złącze OBD (takie rozwiązanie eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych sond). Dodatkowe wyposażenie zawiera także klawiaturę. 
Innym przykładem analizatora spalin firmy Capelec jest model CAP 3600. To stacjonarne urządzenie oparte na nowym module analizatora CAP 3010. Głównym elementem komunikacyjnym przyrządu jest 22-calowy tablet, umieszczony na kolumnie przymocowanej do podłoża. Moduł analizatora jest wkomponowany w kolumnę konsoli. Do konsoli można także podłączyć moduł dymomierza i certyfikowany czytnik informacji diagnostycznych z układu OBDII/EOBD CAP 4220 (rys. 2). Współpraca analizatora spalin i czytnika OBD zapewnia wymierne korzyści. Czytnik nie wymaga komputera, gdyż wyniki pomiaru są wyświetlane na monitorze analizatora i można je wydrukować. Ponadto czytnik pozwala na odczyt prędkości obrotowej silnika i temperatury oleju bez użycia tradycyjnych sond. CAP 4220 może także współpracować z innymi analizatorami (dymomierzami) firm SUN i Capelec.
Wytwórca oferuje też wersje mobilne analizatora spalin sterowane mniejszym tabletem. Urządzenie CAP 3600 jest uzupełnieniem popularnego na polskim rynku analizatora CAP 3201.

MGT i MET firmy Maha
Analizator spalin MGT 5 oferowany przez firmę Maha jest 4(5)-gazowym przyrządem do pomiaru koncentracji CO, CO2, CH, O2 i NOX (opcjonalnie) w spalinach silników o zapłonie iskrowym (zasilanych benzyną i gazem). Przyrząd oblicza współczynnik nadmiaru powietrza (λ) oraz mierzy prędkość obrotową silnika i temperaturę oleju. Spełnia wymagania dotyczące jakości wykonania i dokładności pomiarów (klasa 0 wg OIML). Został zatwierdzony do użytkowania na podstawie ustawy – Prawo o miarach (zatwierdzenie typu GUM). Może być stosowany jako urządzenie stacjonarne lub przenośne (podczas badań drogowych samochodów). W zależności od potrzeby, po uzupełnieniu wyposażenia, analizator może być używany jako:

 • samodzielne urządzenie ze zintegrowanymi wyświetlaczami diodowymi, do pomiaru stężenia składników spalin silników o zapłonie iskrowym (rys. 3),
 • jeden z elementów uniwersalnego stanowiska diagnostycznego (wspólnie z dymomierzem, zestawem komputerowym z monitorem i drukarką oraz mobilnym wózkiem), do badania składu spalin zarówno silników o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym,
 • element wyposażenia pomiarowego samochodowych linii diagnostycznych, z możliwością pracy w sieci,
 • element wyposażenia kontrolnego stanowiska hamowni podwoziowej, do pomiaru emisji spalin silników ZI (na biegu luzem i w stanie obciążenia).

Układ pomiarowy analizatora umieszczono w trwałej metalowej obudowie, którą otacza osłona z tworzywa sztucznego z praktycznym uchwytem. Sonda poboru spalin jest wykonana ze stali nierdzewnej, a wąż doprowadzający spaliny został wzmocniony oplotem stalowym. Jest to urządzenie zwarte, o niewielkiej masie i wytrzymałej konstrukcji, które można rozbudować po dodaniu:

 • złączy szeregowych służących do połączenia analizatora z dymomierzem, komputerem zewnętrznym PC i linią diagnostyczną,
 • modułów o różnorodnych funkcjach, co umożliwia współpracę z różnymi czujnikami prędkości obrotowej silnika (indukcyjne, wibracyjne itd.), sondą pomiaru temperatury oleju, systemem diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD oraz sieciami wymiany danych (Eurosystem, ASA, Citrix).

Analizator firmy Maha zapewnia czytelne i przejrzyste przedstawienie wyników pomiarów na wewnętrznych wyświetlaczach diodowych LED, na ekranie monitora komputerowego (rys. 4) lub na dwuwierszowym wyświetlaczu przenośnego terminalu (z wbudowaną klawiaturą i drukarką). Oprogramowanie zapewnia odpowiednie warunki obsługi urządzenia oraz dostarcza niezbędnych informacji pomiarowych i diagnostycznych. Dodatkowymi zaletami analizatora są: krótki czas nagrzewania (dzięki zwartej konstrukcji komory pomiarowej), łatwa obsługa i wygodny dostęp do elementów podlegających wymianie (filtry, czujnik tlenu). 
Najnowszą propozycja firmy Maha są nowoczesne analizatory spalin MET 6, które dostępne są m.in. w następujących wersjach:

 • MET 6.1 – wieloskładnikowy analizator do pomiaru składu spalin silników zasilanych benzyną lub gazem,
 • MET 6.3 (rys. 5) – urządzenie, które łączy w jednej zwartej obudowie analizator spalin MET 6.1 silników o zapłonie iskrowym i dymomierz MET 6.2 o dużej dokładności pomiaru zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym,
 • MET 6.3.1 – połączenie w jednej zwartej obudowie analizatora spalin MET 6.1 silników o zapłonie iskrowym i dymomierza drugiej generacji MET 6.2.1 do pomiaru masowego stężenia cząstek stałych i wyliczonej z tego wartości współczynnika k.

Analizatory serii MET są dopuszczone do obrotu na podstawie dyrektywy MID. Dzięki precyzji wykonania i powtarzalności wyników pomiaru spełniają wymagania klasy dokładności 0 zgodnie z OIML. Głównymi cechami tych przyrządów są: prosty przebieg pomiaru, niewielkie wymiary, mały ciężar i duża trwałość. Nadają się do zastosowań mobilnych (możliwość zasilania z sieci elektrycznej pojazdu). Zastosowano tylko jedną sondę poboru spalin z zaciskiem dostosowanym do wszystkich typów silników. Analizatory zostały wyposażone w niezbędne złącza, takie jak: Bluetooth do łączenia z modułem OBD i LAN/W-LAN do łączenia z komputerem PC (opcjonalnie komunikacja bezprzewodowa). Zainstalowano aktywny separator wody i nowe, łatwiejsze do wymiany filtry z sygnalizacją konieczności wymiany (za pomocą odpowiedniego komunikatu). Urządzenia automatycznie wykonują takie czynności, jak: zerowanie (przez filtr węgla aktywnego), test pozostałości węglowodorów (CH), test szczelności (wykonywany raz dziennie, sterowany z poziomu menu).
Na rys. 6 przedstawiono przykład kompleksowego stanowiska do analizy emisji spalin silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym, które składa się z: analizatora spalin MET 6.1, dymomierza MDO 2 LON, komputera PC, monitora, drukarki, wózka i innego wyposażenia.

Smart Gas i Logic Gas firmy Magneti Marelli
W ofercie wyposażenia diagnostycznego firmy Magneti Marelli znajdują się także urządzenia do badania koncentracji składników spalin silników motocykli, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. Zarówno analizator spalin, jak i dymomierz występują w dwóch wersjach: Smart i Logic. Analizator Smart Gas (rys. 7a) jest samodzielnym urządzeniem do kontroli emisji spalin pojazdów zasilanych benzyną, propanem-butanem i metanem. Analizator służy do pomiaru stężenia czterech rodzajów gazów (CO, CO2, CH i O2) oraz obliczenia wartości współczynnika składu mieszanki lambda. Wersja Smart Gas została wyposażona w wielofunkcyjną klawiaturę do wprowadzania danych, wewnętrzną drukarkę, wyświetlacz LCD (z diodami LED), porty PC2 i Bluetooth oraz akumulator umożliwiający ciągłą pracę przez 4 godziny. Wyposażenie standardowe i opcjonalne analizatora obejmuje sondy: do poboru spalin, temperatury oleju silnikowego i prędkości obrotowej silnika (dostępne są różne sposoby pomiaru). Czas nagrzewania do pracy wynosi maksymalnie 3 min. Z kolei wersja Logic Gas (rys. 7b) jest analizatorem wymagającym do pracy zastosowania zewnętrznego komputera (PC lub laptopa). Są to nowoczesne analizatory spalin o klasie dokładności 0 wg OIML. Zostały wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy MID i mogą być stosowane w stacjach kontroli pojazdów, w warsztatach montujących instalacje zasilania gazem silników spalinowych oraz podczas wykonywania typowych czynności diagnostycznych.
Z kolei Smart Smoke i Logic Smoke (rys. 7c i d) to urządzenia do badania zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym. Pierwsze z nich jest samodzielnym dymomierzem, a drugie modułem dymomierza, więc musi współpracować z komputerem zewnętrznym PC lub laptopem.

Eurogas i Totalgas firmy Motorscan
Analizator spalin Eurogas 8020 firmy Motorscan (rys. 8a) jest nowoczesnym, mikroprocesorowym urządzeniem umożliwiającym pomiar koncentracji CO, CO2, CH, O2 i NOX (opcjonalnie) w spalinach różnych rodzajów silników o zapłonie iskrowym (zasilanych benzyną lub gazem LPG i CNG). Istotną zaletą analizatora jest układ pomiarowy firmy Siemens, który charakteryzuje się dużą dokładnością (klasa 1 wg OIML) i stabilnością pomiarów, krótkim czasem nagrzewania (maksymalnie 5 min) oraz niewielkimi rozmiarami. Zatwierdzony do użytkowania na podstawie ustawy – Prawo o miarach (zatwierdzenie typu GUM). Przyrząd oblicza współczynnik nadmiaru powietrza (λ) oraz mierzy prędkość obrotową silnika i temperaturę oleju (za pomocą sond znajdujących się w wyposażeniu). Analizator spalin standardowo wyposażony jest w drukarkę wewnętrzną, która pozwala na otrzymanie dwóch rodzajów protokołów z badań: wydruku stężenia zmierzonych gazów w spalinach i wydruku wyników pomiarów z diagnozą dotyczącą stanu elementów silnika.
Procedura zerowania i kalibracji uruchamiana jest każdorazowo w chwili włączenia zasilania przyrządu, a także może być zainicjowana w trakcie pomiaru przez diagnostę. Możliwe są dwa rodzaje kalibracji: automatyczna (wykonywana za pomocą symulacji elektrycznej) lub z wykorzystaniem gazu wzorcowego z butli. Podczas fazy nagrzewania analizator przypomina (pulsującym kodem cyfrowym) o konieczności wykonania próby szczelności układu poboru spalin. Próba ta może być również przeprowadzona po zakończeniu nagrzewania urządzenia. Każdorazowo w fazie nagrzewania przeprowadzany jest test na obecność węglowodorów w układzie zasysania spalin. Jeżeli zawartość CH przekroczy dopuszczalną wartość, urządzenie wyłącza się automatycznie, pokazując na wyświetlaczu odpowiedni kod. W przypadku nieszczelności w układzie wydechowym silnika analizator oblicza skorygowaną wartość tlenku węgla (CO)k, co pozwala uniknąć nadmiernych błędów podczas pomiarów.
Konstrukcja analizatora umożliwia jego współpracę z różnymi urządzeniami zewnętrznymi, jak: moduł dymomierza, komputer klasy PC, pilot zdalnego sterowania, drukarka zewnętrzna, modem do przesyłania danych. Podłączenie do analizatora modułu dymomierza pozwala na pomiar zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym. Integracja z komputerem zewnętrznym za pomocą złącza RS-232 gwarantuje pokazanie wyników pomiaru na monitorze oraz ich wydrukowanie. Połączenie urządzenia z pilotem zdalnego sterowania umożliwia wprowadzanie danych do pamięci analizatora, a także wykonywanie pomiarów z miejsca kierowcy. Zaletą analizatora jest łatwe obsługiwanie za pomocą przycisków umieszczonych poziomo w jednym rzędzie.
Nowszymi wersjami analizatorów spalin tego producenta są Totalgas 8050 i Totalgas module 8060. Pierwszy z nich został wykonany jako urządzenie samodzielne z wyświetlaczami (rys. 8b). Dzięki precyzji wykonania i powtarzalności wyników pomiarów przyrząd zaliczono do najwyższej klasy dokładności (klasa 0 OIML). Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu na podstawie dyrektywy MID 2004/22/CE. Ten nowoczesny analizator mierzy stężenie w spalinach czterech rodzajów gazów, tj. CO (COkor), CO2, CH, O2, i wylicza wartości współczynnika λ. Po zainstalowaniu dodatkowego modułu może także mierzyć zawartość tlenków azotu (NOX). Wyniki pomiarów wyświetlane są na ośmiu dużych i czytelnych z daleka polach numerycznych umieszczonych na panelu przednim. Analizator ma wbudowaną drukarkę termiczną i możliwość wysyłania wyników pomiaru do komputera zewnętrznego PC w celu ich rejestracji. Obsługiwanie analizatora jest możliwe za pomocą 10 przycisków umieszczonych na panelu przednim (pod polami wyświetlania danych). Opcjonalnie można stosować ręczny terminal sterowania wyposażony w 45-przyciskową klawiaturę i własny wyświetlacz. Analizator spalin jest także jednostką sterującą dla dymomierza. Zaletą jest krótki czas przygotowania analizatora do pracy. Natomiast drugi z wymienionych przyrządów – Totalgas module 8060 – jest modułem analizatora wymagającym zastosowania komputera zewnętrznego.
Firma Motorscan dostarcza również kompleksowe stanowiska do badania emisji spalin silników zasilanych benzyną (gazem) lub olejem napędowym. Przykład takiego stanowiska (stacji kontroli spalin) przedstawiono na rys. 9. Elementami stacji są między innymi: analizator spalin, moduł dymomierza, przystawki do pomiaru prędkości obrotowej silnika i temperatury oleju, zestaw komputerowy z monitorem, klawiaturą i drukarką oraz mobilny wózek. Takie mobilne i wielofunkcyjne stanowiska do kontroli składu spalin są zalecane do stosowania w stacjach kontroli pojazdów. 

Sun DGA 1500 i DGA 1500 Combi
Znany producent oprogramowania, systemów informatycznych i urządzeń diagnostycznych Snap-on Diagnostics wprowadził na rynek analizator spalin Sun DGA 1500. Jest to nowoczesny, szybki i dokładny (klasa dokładności pomiarowej 0 według OIML) analizator spalin. Został wykonany zgodnie z dyrektywą MID i może być stosowany w stacjach kontroli pojazdów, w warsztatach montujących instalacje zasilania gazem silników spalinowych oraz podczas wykonywania typowych czynności diagnostycznych. Jest przeznaczony do pomiaru 4 składników spalin (CO, CO2, CH, O2) i obliczania współczynnika nadmiaru powietrza (λ). Urządzenie wyróżnia się ciekawym wyglądem zewnętrznym, nawiązującym do znanej rodziny analizatorów Sun MGA/DGA, które zdobyły uznanie użytkowników. Sterowanie analizatorem odbywa się zdalnie za pomocą zewnętrznej klawiatury alfanumerycznej lub pilota (co zapewnia operatorowi szybsze i wygodniejsze obsługiwanie na odległość). DGA 1500 został wyposażony w duży, łatwy w odczycie ekran LCD o wysokiej rozdzielczości i zintegrowaną drukarkę termiczną. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu jest gotowy do działania już po kilku minutach. Analizator jest jednocześnie jednostką sterującą dla dymomierza i czytnika (skanera) informacji diagnostycznych z gniazda OBD. Urządzenie może być umieszczone na wózku w szafce. Widok strony czołowej analizatora spalin DGA 1500 przedstawiono na rys. 10.
Natomiast wariant Sun DGA 1500 Combi jest stacją do badania składu spalin silników o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. W skład wyposażenia standardowego tej stacji wchodzą: analizator spalin umieszczony na mobilnej szafce z półką na akcesoria, moduł dymomierza, pilot zdalnego sterowania, klawiatura alfanumeryczna, drukarka termiczna, sonda do pomiaru temperatury oleju i sonda indukcyjna do pomiaru prędkości obrotowej silników o zapłonie iskrowym. Opcjonalnie dostępne są: moduły bezprzewodowe Bluetooth do uniwersalnego pomiaru prędkości obrotowej (na podstawie tętnień napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu) i temperatury oleju, moduł odczytu prędkości obrotowej i temperatury oleju z gniazda OBD, moduł Bluetooth do dymomierza i inne wyposażenie oraz oprogramowanie do archiwizacji danych pomiarowych na zewnętrznym komputerze PC.

Gasbox Autopower i Multipegaso firmy Texa
Znany wytwórca urządzeń diagnostycznych włoska firma Texa ma w ofercie różne urządzenia do kontroli spalin w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Gasbox Autopower (rys. 11) to nowoczesny analizator spalin służący standardowo do pomiaru czterech składników spalin (CO, CO2, CH, O2) i obliczania współczynnika nadmiaru powietrza (λ). W wyposażeniu dodatkowym dostępna jest opcja umożliwiająca pomiar NOX. Dokładność pomiaru jest zgodna z rygorystycznymi wymaganiami klasy 0 OIML. Został wprowadzony do obrotu na podstawie dyrektywy MID. Analizator ma niewielkie wymiary (460 x 200 x 250 mm) i małą masę (15 kg). Został wyposażony we własne zasilanie bateryjne umożliwiające pracę w trybie ciągłym do 8 godzin. Czas oczekiwania na gotowość do pracy wynosi tylko 60 s od momentu włączenia. Moduł analizatora łączy się w sposób bezprzewodowy (Bluetooth) z komputerem zewnętrznym PC, a umieszczony jest na własnym poręcznym wózku. Po wyciągnięciu teleskopowego uchwytu można go łatwo przemieszczać na stanowisku kontrolnym i umieszczać obok badanego pojazdu. Sonda do poboru spalin ma niewielkie wymiary i jest uniwersalna. Dzięki specjalnemu złączu przegubowemu można ją zastosować do rur wydechowych wszystkich modeli samochodów. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie badania emisji spalin silników w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. Ponadto oprogramowanie można wykorzystać do regulacji składu mieszanki silników zasilanych benzyną lub gazem, wykonania testu szczelności przestrzeni roboczej silnika oraz do lokalizowania przyczyn nieprawidłowości w pracy silnika (niska moc, wysokie zużycie paliwa, utrudniony rozruch, usterki katalizatora, zapalona kontrolka silnika itp.). Oprogramowanie można zainstalować w komputerze pracującym z systemem Windows XP lub wyższym.
Natomiast Multipegaso to kompleksowa stacja wielozadaniowa (rys. 12). Łączy badanie spalin (zarządza pracą wszystkich urządzeń do analizy spalin) z zaawansowanymi możliwościami diagnostycznymi. Stosuje technologię bezprzewodową (Bluetooth) do komunikacji ze sprzętem diagnostycznym oraz analizatorem spalin i dymomierzem. Multipegaso zamontowana jest na stalowym wózku wyposażonym w cztery koła i bazuje no nowo opracowanym przemysłowym komputerze PC, zaprojektowanym przez firmę Texa. Zaawansowane oprogramowanie zostało stworzone specjalnie do zarządzania procedurami kompleksowego badania spalin i diagnozowania pojazdu. Duży kolorowy ekran jest bardzo praktyczny i niezbędny do wyświetlania każdego etapu procesu, zarówno badania spalin, jak i testów diagnostycznych. W dolnej części wózka znajdują się wnęki przeznaczone na umieszczenie modułów analizatora spalin Gasbox i dymomierza Opabox. Gdy moduły te są zamontowane w stacji, automatycznie rozpoczyna się ładowanie ich akumulatorów. Przyrządy mogą pracować do 8 godzin (tryb ciągły) bez potrzeby doładowywania akumulatorów. Inne elementy stacji to uchwyt na czytniki prędkości obrotowej oraz temperatury silnika RC2/RC3 i drukarka. Stację Multipegaso można wyposażyć w dodatkowe oprogramowanie, które pozwala diagnozować układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach. Zawiera ono bogaty wybór schematów elektrycznych, dane techniczne i regulacyjne (na licencji Autodata). Stacja może komunikować się z dowolnym interfejsem firmy Texa, zarówno w sposób bezprzewodowy, jak i przewodowy (przez złącze USB).
Do pomiaru prędkości obrotowej silnika i temperatury oleju firma Texa opracowała moduły RC2 i RC3, kompatybilne ze wszystkimi pojazdami z silnikiem zasilanym benzyną lub olejem napędowym, które drogą bezprzewodową przesyłają dane do stacji Multipegaso.

Moduł RC2 mierzy prędkość obrotową silnika następującymi sposobami:

 • za pomocą mikrofonu lub sygnału z akumulatora (tętnienie napięcia),
 • za pomocą sondy indukcyjnej lub czujnika piezoelektrycznego.

Natomiast moduł RC3, oprócz wymienionych sposobów, może również odczytać prędkość obrotową silnika bezpośrednio ze złącza OBD pojazdu (dla wszystkich pojazdów zgodnych co najmniej z normą Euro 3). Dodatkowo moduł RC3 może służyć jako skaner/czytnik OBD (ma wszystkie wymagane certyfikaty). Podłączony do gniazda OBD odczytuje parametry diagnostyczne określone przez standardy związane z emisją spalin.
Zastosowanie lekkiego, kompaktowego i przenośnego wyświetlacza LCD Gasmobile ułatwia wykonanie analizy spalin. Wyświetlacz komunikuje się w sposób bezprzewodowy z modułami analizatora spalin, dymomierza i do pomiaru prędkości obrotowej/temperatury silnika. Gasmobile może być stosowany w kabinie samochodu, co ułatwia wykonanie badania emisji spalin silników ZI i ZS.

dr inż. Kazimierz Sitek 

Literatura
1. Materiały informacyjne firm produkujących urządzenia do analizy składu spalin silników spalinowych.
2. Sitek K.: Analiza spalin silników ZI. Pomiar zadymienia spalin silników ZS. Poradnik Serwisowy 3/2010.

 

B1 - prenumerata NW podstrony

GALERIA ZDJĘĆ

2. Czytnik informacji diagnostycznych z układu OBDII/EOBD CAP 4220 (źródło: Capelec)
3. Analizator spalin MGT 5 firmy Maha wykonany jako samodzielne urządzenie z wyświetlaczami diodowymi LED (źródło: Maha)
4. Przykład prezentacji wyników pomiaru stężenia składników spalin na ekranie monitora komputerowego (źródło: Maha)
5. Analizator MET 6.3 do pomiaru emisji spalin silników ZI i ZS, składający się z analizatora spalin MET 6.1 i dymomierza MET 6.2 zespolonych w jednej obudowie (źródło: Maha)
6. Uniwersalne stanowisko do badania składu spalin silników ZI i ZS: analizator spalin MET 6.1, dymomierz MDO 2 LON, komputer PC z oprogramowaniem, monitor, drukarka, wózek i akcesoria (źródło: Maha)
7. Analizatory spalin i dymomierze oferowane przez firmę Magneti Marelli: a – analizator spalin Smart Gas (urządzenie samodzielne), b – analizator spalin Logic Gas wymagający zastosowania komputera zewnętrznego, c – dymomierz Smart Smoke (urządzenie samodzielne), d – wersja dymomierza Logic Smoke do współpracy z komputerem zewnętrznym (źródło: Magneti Marelli)
8a. Wieloskładnikowe 4-gazowe i 5-gazowe (opcjonalnie) analizatory spalin firmy Motorscan (źródło: Motorscan): Eurogas 8020
8b. Wieloskładnikowe 4-gazowe i 5-gazowe (opcjonalnie) analizatory spalin firmy Motorscan (źródło: Motorscan): Totalgas 8050
9. Uniwersalne wielofunkcyjne stanowisko do kontroli spalin włoskiej firmy Motorscan (analizator spalin, moduł dymomierza, komputer z monitorem i drukarką, wózek) – źródło: Motorscan
10. Strona czołowa wieloskładnikowego analizatora spalin DGA 1500 firmy Sun (źródło: Snap-on Diagnostics)
11. Wieloskładnikowy analizator spalin Gasbox Autopower włoskiej firmy Texa umieszczony na wózku (źródło: Unimetal)
12. Uniwersalna stacja kontroli spalin Multipegaso firmy Texa przeznaczona do badania składu spalin silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym (komunikacja bezprzewodowa z analizatorem spalin Gasbox, dymomierzem Opabox, wyświetlaczem Gasmobile i modułami RC2/RC3 do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury silnika) – źródło: Texa

Komentarze (0)

dodaj komentarz
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony