ReklamaB1 - breck 04.06-30.06 Kamila

Nowe technologie

ponad rok temu  16.11.2015, ~ Administrator   

Innowacje dla wybranych V edycja Raportu EFL „Pod Lupą”

Najnowszy Raport „Innowacje w MŚP. Pod lupą” przedstawia analizę kwestii związanych z zagadnieniem innowacji. Polscy przedsiębiorcy powszechnie deklarują chęć rozwijania swoich firm. 84,4% przedstawicieli sektora MŚP uważa, że innowacje są ważnym i koniecznym czynnikiem dla rozwoju biznesu. Wielu przedsiębiorców wprowadza innowacje (48%), jednak połowa sądzi, że jest to coś poza ich zasięgiem i możliwościami.

Deklaracje
Hasło „innowacje” jest dobrze znane przedsiębiorcom, chociaż dla wielu pozostaje tylko hasłem. Innowacje są wymieniane wśród czynników budujących przewagę konkurencyjną na czwartym miejscu (63,4% wskazań), a wśród elementów determinujących rynkowy sukces na piątej pozycji (20,4% wskazań). Na temat innowacji informacji aktywnie szuka 52% przedsiębiorców. Rozumieją oni ich wagę dla rozwoju gospodarki, ale prawie 40% (35,9%) tłumaczy, że w ich branży nie są one warunkiem koniecznym, a 26,7% deklaruje brak środków na ich wdrażanie. I tutaj dochodzimy do sedna problemu innowacji w Polsce.

Rzeczywistość
Znamienne jest to, że w Polsce aż 94,2% firm na innowacje przeznacza swoje własne środki. Przedsiębiorcy wykazują sceptycyzm wobec dostępności wiedzy o możliwości poprawienia pozycji rynkowej dzięki zewnętrznym źródłom finansowania innowacji. Blisko 30% przedsiębiorców nie dysponuje środkami pozwalającymi na wdrożenie innowacji, a brak informacji o możliwościach pozyskania funduszy z zewnątrz jest dodatkową barierą.
Niepokoi też fakt, że co trzeci przedsiębiorca wycofał się w trakcie prowadzonych działań nad implementacją innowacji z powodu braku finansowania. Zaś 43% przedstawicieli MŚP wskazuje na duży koszt prac przygotowawczych nad innowacją jako przyczynę tego stanu rzeczy.

Postulaty
W takiej sytuacji nie dziwi, że niemal 43% przedsiębiorców postuluje zwiększenie dostępu do informacji na temat pozyskiwania funduszy, zmiany przepisów na prostsze, a także przyspieszenie procedur i jasne formalności. Kolejnych 39,4% za aspekt ograniczający działania proinnowacyjne uznało często zmieniające się przepisy i spowodowany tym brak przewidywalności działań.

Wsparcie merytoryczne i finansowe
Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, że aby mówić o skutecznym wprowadzaniu innowacji, niezbędne są zasoby finansowe zarówno generowane prze firmę, jak i łatwo dostępne środki pochodzące z instytucji zewnętrznych. Przedsiębiorcy podkreślali, że czynnikami, które mogłyby realnie wpłynąć na poziom proinnowacyjnych inicjatyw, byłyby po pierwsze – możliwości otrzymania bezzwrotnych dotacji, po drugie – wprowadzenie przepisów przyjaznych innowatorom, np. ulg podatkowych.
Priorytetem jest stworzenie programów wsparcia odpowiadających realnym potrzebom przedstawicieli MŚP. Instytucje finansowe powinny także dostosować swój portfel usługowy do szczególnej sytuacji tego sektora, która wymaga elastycznego, szybkiego reagowania, prostych reguł, a także merytorycznego wsparcia.
EFL SA nie tylko jako wydawca raportu, lecz także w działaniach operacyjnych angażuje się na rzecz wsparcia postaw proinnowacyjnych, oferując przedsiębiorcom usługę, która finansuje nowe rozwiązania w firmach. Dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mali i średni przedsiębiorcy otrzymują dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci Leasingu Europejskiego z szybkimi procedurami o zminimalizowanym stopniu komplikacji.

Piąty raz pod lupą
Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach przeprowadzonych przez niezależny instytut badawczy (Keralla Research) na zlecenie EFL SA, wzbogaconych o kontekst społeczno- -ekonomiczny dotyczący procesów związanych z innowacjami w gospodarce. Dzięki formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, raport jest wielostronnym portretem przedsiębiorcy wdrażającego innowacje lub wykazującego wobec nich dystans.

B1 - prenumerata NW podstrony

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony