Nasze rozmowy

ponad rok temu  23.02.2015, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Integracja branży motoryzacyjnej

Z Jarosławem Sojewskim, prezesem powołanego niedawno Związku Pracodawców Branży Motoryzacyjnej, rozmawia Krzysztof Dulny.

- Czym jest ZPBM? Jaka idea leży u jego podstaw?
Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej (ZPBM) to organizacja zrzeszająca pracodawców MŚP sektora motoryzacyjnego. Został on powołany z inicjatywy producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych – w większości przedsiębiorstw z sektora MŚP, które widzą problemy, z jakimi boryka się branża motoryzacyjna i czują potrzebę wspólnego działania w celu poprawy sytuacji na rynku.
ZPBM został powołany w celu reprezentowania interesów MŚP, promocji tych firm, wskazywania możliwości wykorzystywania środków unijnych oraz pomocy w organizacji misji gospodarczych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Zależy nam również na liberalizacji obciążeń administracyjnych dla MŚP. Założeniem związku jest ochrona przedsiębiorstw przed wadliwymi regulacjami prawnymi, które je dotykają. Chcemy doprowadzić do równego traktowania wszystkich podmiotów działających na rynku pracy w motoryzacji, tak aby uniknąć faworyzowania i uprzywilejowywania konkretnych podmiotów względem innych.

- Pisząc o ZPBM, nie sposób uniknąć porównań z organizacją Moveo? Czy jest Pan w stanie określić, czym różnią się między sobą oba podmioty? Czy będą się one uzupełniały, współpracując nad wspólnymi projektami, czy raczej będą stanowiły dla siebie konkurencję?
Nie znam założeń organizacji Moveo, dlatego też trudno mi się odnieść do pytania. Należy jednak pamiętać, że wzajemna współpraca pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa danego sektora jest konieczna. Wyżej wspomniane podmioty powinny w pewnym stopniu ze sobą współpracować pomimo tego, że ich cele mogą się często różnić. Wtedy kluczowe będzie wypracowywanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony i korzystnych dla reprezentowanych przez nie podmiotów.

- Jest też SDCM. Czy nie obawia się Pan, że tak duża liczba podmiotów wpłynie na podział środowiska „niezależnych” zamiast jego integrację?
Celem obydwu ww. organizacji jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich członków, udział w tworzeniu dobrego prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw oraz dbanie o jego przestrzeganie bądź egzekwowanie. Należy mieć na uwadze, że plany i działania SDCM nie pokrywają się z zakresem działalności ZPBM. Jednak jest wiele obszarów, w których organizacje te mogą ze sobą współpracować z korzyścią dla całego środowiska motoryzacyjnego. Powołanie naszej organizacji nie miało na celu podziału środowiska i jestem przekonany, że nasza działalność do takiej sytuacji nie doprowadzi. Integracja lub podział danego środowiska nie zależy od ilości organizacji w nim działających, lecz od poziomu świadomości odnośnie konieczności wspólnego działania. Myślę, że zarówno ZPBM, jak i SDCM chcą integracji przedstawicieli branży motoryzacyjnej, gdyż tylko wtedy głos przedsiębiorców zostanie usłyszany i uwzględniony w procesie tworzenia prawa.

- Jednym z celów ZPBM jest ochrona środowiska warsztatowego przed niekorzystnymi zmianami prawnymi. Czy ZPBM dysponuje odpowiednimi mocami, aby podjąć walkę z biurokracją?
Związek jest nowo powstałą organizacją i dopiero zdobywa doświadczenie w kontaktach z decydentami i prawodawcami. W celu jak najefektywniejszych działań w walce z niekorzystnymi przepisami i zmianami prawnymi, w obszarach wspólnych zainteresowań, z pewnością będziemy szukać wsparcia innych organizacji, takich jak SDCM czy Moveo.

- Co trzeba zrobić, aby przystąpić do ZPBM?
Przystąpienie do ZPMB jest bardzo proste – na stronie internetowej ZPBM (www.zpbm.pl) znajduje się wniosek o przyjęcie do związku. Wystarczy zgłosić się do naszego sekretariatu, a wtedy my pomożemy dopełnić wszystkich formalności.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony