Wydarzenia

ponad rok temu  23.05.2016, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Iran jako dyżurny rynek

W ciągu najbliższej dekady możliwości inwestycyjne w wysokości 1,5 biliona dolarów zasilą Iran jako „dyżurny” rynek Bliskiego Wschodu – podaje Frost & Sullivan.

Wprowadzanych jest kilka inicjatyw, które mają pomóc osiągnąć cel strategicznego wzrostu do roku 2025. Najważniejszą z nich jest odejście od polegania na ropie naftowej i skupienie się na wzroście produkcji towarów w sektorach niezwiązanych z ropą. Rząd Iranu planuje stopniowo zwiększać inwestycje w produkcję towarów do 25,5 miliarda dolarów na początku 2018 roku, 35 miliardów do roku 2020 i 62 miliardów do roku 2025. Irański rząd chętnie pozyska zagraniczne inwestycje realizowane w trybie BOO, BOT lub/i PPP, głównie w sektorach infrastruktury, przetwórstwa ropy i gazu ziemnego, górnictwa i projektów petrochemicznych, oraz zachęca do zakładania spółek typu joint venture z lokalnymi partnerami we wspomnianych sektorach.
– Kiedy sąsiednie państwa Bliskiego Wschodu zmagają się z trudnymi warunkami gospodarczymi, Iran mobilizuje wysiłki w kierunku pobudzenia gospodarczego, a to otwiera ogromne możliwości rozwoju tak dla lokalnych, jak i zagranicznych firm – twierdzi Y.S. Shashidhar, dyrektor zarządzający Frost & Sullivan na Bliski Wschód, Afrykę Północną i Azję Południową. – Ustalono, że wzrost wytwórstwa oferującego wartość dodaną jest kluczowy dla transformacji gospodarczej kraju, w związku z czym irański rząd podjął kroki mające ułatwić napływ inwestycji i technologii, podczas gdy przedsiębiorstwa starają się przekształcać swoje procesy i możliwości, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Plan rozwoju strategicznego do roku 2025 wskazuje kluczowe gałęzie przemysłu, na których rozwoju irański rząd powinien się skupić ze względu na ich potencjał do zdecydowanego zwiększenia PKB. Te kluczowe sektory to: produkty petrochemiczne, górnictwo i minerały wzdłuż łańcucha wartości tej gałęzi przemysłu łącznie z tworzywami sztucznymi, metalami i minerałami, a także żywność i napoje, farmaceutyki, maszyneria i wyposażenie przemysłowe, urządzenia AGD, tekstylia i odzież, pojazdy naziemne, kolejowe i morskie, guma oraz produkcja i przesyłanie energii.
Rząd Iranu w ciągu najbliższych 10 lat planuje zwiększyć możliwości kluczowych gałęzi przemysłu poprzez szereg środków obejmujących m.in.:
- wzrost wydajności poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii światowej klasy,
- orientację na innowacyjną produkcję,
- zróżnicowanie gospodarki oraz uniezależnienie od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na rzecz dających dużą wartość dodaną segmentów rafinacji i przetwarzania,
- zwiększenie udziału wytwórstwa z użyciem średniej i zaawansowanej technologii w produkcji całkowitej,
- zwiększenie udziału eksportu w PKB do ponad 30%,
- utworzenie w regionie fabryk na zasadzie joint venture w celu redukcji kosztów eksportu oraz ułatwienia dostępu do światowych rynków.

Ten nacisk na rozwój wytwórstwa otworzył globalnym korporacjom i inwestorom nowe możliwości skorzystania z impetu gospodarczego Iranu w charakterze dostawców technologii, finansów i wsparcia procesów produkcyjnych.
Badania Frost & Sullivan wskazują, że we wszystkich kluczowych gałęziach przemysłu ulepszanie technologii uznawane jest za najwyższy priorytet. Aby osiągnąć ten cel, irański rząd zachęca globalne korporacje do partnerstwa z lokalnymi firmami poprzez udostępnianie technologii oraz wsparcie w projektowaniu i tworzeniu ośrodków przemysłowych oraz infrastruktury. Dostęp do finansowania jest kolejnym kluczowym wymogiem. Rząd Iranu i lokalni przedsiębiorcy rozumieją, że pozyskanie inwestorów jest niezbędne do tego, aby unieruchomione projekty ruszły z miejsca oraz pobudzenia aktywności poprzez ogłoszenie nowych projektów, by w konsekwencji zrealizować cele planu rozwoju do roku 2025. Oprócz wsparcia technologicznego i finansowego lokalne przedsiębiorstwa sygnalizują również potrzebę ulepszenia procesów w swoich ośrodkach produkcyjnych, co daje dużym graczom na rynku światowym ogromną szansę na wejście na rynek poprzez partnerstwo.
Oprócz wzrostu wytwórstwa irański rząd zwiększył również udział wpływów z podatków w rocznym budżecie w celu zmniejszenia zależności od sektora ropy i gazu. Obecnie wpływy z podatków stanowią 6% całkowitego PKB; według prognoz do 2025 roku mają one przekroczyć 16-18%. Trwają prace nad kolejnymi sposobami tworzenia oraz wprowadzania trwałej, stabilnej polityki zatrudnienia i ochrony środowiska w celu przyciągnięcia korzystnych inwestycji oraz stworzenia przyjaznego środowiska pracy. Iran wspiera również rozwój handlu międzynarodowego poprzez relacje z zagranicznymi firmami, forsując członkostwo w WTO w celu zwiększenia udziału globalnego handlu oraz inwestycji zagranicznych w kraju.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony