Prawo

Zmiany w ustawach

2 miesiące temu  15.03.2019, ~ Administrator   

Jak wygląda odpowiedzialność warsztatu za pojazd przekazany do naprawy?
Strona 1 z 5

Właściciel warsztatu samochodowego, przyjmując od klienta pojazd do naprawy, bierze na siebie odpowiedzialność za przekazane mu mienie. Nierzadko zdarza się, że pozostawiony pojazd przedstawia znaczną wartość, w takim przypadku wzrasta też zakres odpowiedzialności warsztatu. Ilość zdarzeń lub problemów związanych z kwestią auta pozostawionego do naprawy jest szeroka, ale można tu przytoczyć cztery, najczęściej występujące przypadki - nieprawidłowo wykonana naprawa, uszkodzenie samochodu w warsztacie, kradzież pozostawionych przedmiotów z samochodu, czy kradzież samochodu.

Autorem artykułu jest adwokat Marcin Wynimko z Wynimko i Partnerzy Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Wadliwie wykonana naprawa

Problemem przedsiębiorców świadczących usługi naprawy pojazdów może być przede wszystkim po prostu wadliwe wykonanie naprawy. To ono może powodować dalsze uszkodzenie pojazdu.

Przypomnieć w tym miejscu wypada, że w prawie cywilnym istnieją dwa reżimy odpowiedzialności: kontraktowa i deliktowa. Pierwsza wynika z umowy wiążącej strony, druga zaś z mocy prawa - czynu niedozwolonego, a więc zawinionego działania lub zaniechania. Podstawą odpowiedzialności kontraktowej (umownej) jest art. 471 Kodeksu cywilnego, który wprowadza zasadę, w myśl której do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, obowiązany jest dłużnik. Zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności jest możliwe w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Zakres tej odpowiedzialności kształtuje umowa, którą strony mogą, zgodnie z zasadą swobody umów, rozszerzać bądź ograniczać.

Odpowiedzialność warsztatu wynika również z przepisów o rękojmi w przypadku wykonania naprawy (art. 638 KC). W przypadku wadliwej lub nienależytej naprawy, klientowi warsztatu będą przysługiwały roszczenia z tytułu rękojmi. Jeżeli wada ujawniła się w okresie 2 lat od wydania pojazdu. Dodatkowo jeśli klient jest konsumentem istnieje domniemanie prawne, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy. Uprawnienia z rękojmi obejmują żądanie naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub obniżenia ceny. Klient jest uprawniony do wyboru uprawnienia, a wybór uprawnienia jest wiążący dla warsztatu. Usterki lub szkody powstałe w innych elementach samochodu na skutek źle wykonanej naprawy mogą być dochodzone na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego. Przesłankami odpowiedzialności poza winą i szkodą, jest jeszcze związek przyczynowy. Związek przyczynowy musi być „adekwatny”, czyli skutki działań jakimi poddany został w warsztacie samochód muszą być skutkami normalnie spotykanymi w tego typu sytuacjach.

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 6

 • 2
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 2
  BRAK SŁÓW

Komentarze (2)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~ startive 2 2 miesiące temuocena: 100%  Proszę napisać jeszcze jeden artykuł o obowiązkach klienta wobec warsztatu. Co jeśli nie odbiera samochodu i nie można się z nim skontaktować. Czy można obciążyć go wtedy kosztami parkingu. Co zrobić z pojazdem, który już 2 lata stoi na placu, właściciel nie chce go odebrać a zezłomować go nie można. Co z klientami, którzy zamawiają usługę a później nie przyjeżdżają, i co z tymi którzy nie chcą zapłacić?
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
 • ~ MMM 1 2 miesiące temuocena: 100%  Co w przypadku gdy warsztat znajdzie usterkę w aucie klienta, która nie była w ogóle w zleceniu? Klient odmawia wykonania naprawy, a usterka zagraża bezpieczeństwu ruchu bądź np. grozi uszkodzeniem pojazdu? Jeżeli warsztat wyda takie niesprawne auto to ponosi odpowiedzialność, bo przecież sąd stwierdzi, że klient nie musi się znać na mechanice i to na warsztacie ciąży odpowiedzialność za wydanie niesprawnego auta. No ale z drugiej strony, przecież warsztat nie będzie na siłę, a już w ogóle za darmo naprawiał usterki prawda? Czyli naprawić warsztat nie może, wydać też nie może, bo się naraża na odpowiedzialność... ale wydać musi, bo nie może sobie zatrzymać auta klienta. Co w takiej sytuacji?
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
do góry strony