Wyposażenie warsztatu

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Klimatyzacja w pojazdach
Delphi rozważa alternatywne rozwiązania

Delphi Corporation jest w trakcie prac nad opracowaniem alternatywnych systemów klimatyzacji, które najlepiej przysłużą się klientom firmy i środowisku naturalnemu.

Na horyzoncie rysują się wielkie zmiany w dziedzinie środków chłodzących dla samochodowych systemów klimatyzacji. Na mocy umów międzynarodowych zakazano korzystania ze związków węgla z chlorem i fluorem, ponieważ uszkadzały one warstwę ozonową, a substancje używane aktualnie – fluoropochodne węglowodorów – oskarżane są o sprzyjanie ociepleniu globalnemu. Delphi Corporation opracowuje obecniealternatywne systemy klimatyzacji, które najlepiej przysłużą się klientom firmy i środowisku naturalnemu. Różne rozważane opcje muszą spełniać dwa kryteria: być wydajne pod względem energetycznym oraz znacznie zmniejszać efekty emisji do atmosfery środków chłodzących – czyli używane, jako środki chłodzące, gazy muszą powodować niższy globalny efekt cieplarniany (GWP).
- Chociaż klimatyzacja w pojazdach to mniej niż pięć procent całego wpływu motoryzacji na ocieplenia globalne, a aktualnie stosowany środek chłodzący R134a stanowi poniżej 0,4 procenta całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Europie, to globalnie zaniepokojenie skutkami stosowania fluoropochodnych węglowodorów, takich jak R134a zmusiło nas do poszukiwania alternatywnych środków chłodzących – mówi Stefan Glober, dyrektor ds. projektowania na Europę i Amerykę Południową w Delphi Thermal & Interior. – Uważamy, że najlepszym sposobem zmniejszenia wpływu klimatyzacji stosowanej w pojazdach na środowisko jest zrozumienie interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi a przemysłowymi. Delphi aktywnie podejmuje dogłębną ocenę różnych opcji w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb naszych klientów. – dodał Stefan Glober.
Stefan Glober, uzyskał także przeprowadzone przez Delphi analizy wykazują, że porównywalną redukcję negatywnego wpływu na środowisko można uzyskać za pomocą dwóch gazów: dwutlenku węgla (CO2) lub R152a. Firma uważa, że obydwa czynniki chłodzące stanowią dobre rozwiązanie na przyszłość. Pojazdy testowe, w których zastosowano CO2 i R152a osiągnęły najlepsze wyniki w testach alternatywnych środków chłodzących dla klimatyzacji w pojazdach przeprowadzonych przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Samochodowego (SAE) w Phoenix w stanie Arizona w roku 2003.

R-152a (GWP 120)

R-152a jest obiecującą alternatywą z powodu podobieństwa do R-134a pod względem chemicznym i termodynamicznym, choć jest to cały czas fluoropochodna węglowodorów. R152a posiada wpływ na globalny efekt cieplarniany (GWP 120) na poziomie o 94% niższym niż R-134a (GWP 1300). Zwiększona wydajność chłodzenia nowego środka daje też oszczędności energii, szczególnie w gorącym klimacie.


CO2 (GWP 1)

Dwutlenek węgla to także obiecujący kandydat. Jego wpływ na globalny efekt cieplarniany wynosi jedynie 1,0% i jest to gaz naturalnie występujący w atmosferze. Jego współczynnik LCCP (Life Cycle Climate Performance) jest podobny do R-152a i zapewnia chłodzenie na zadowalającym poziomie. CO2 działa także bardziej wydajnie od fluoropochodnych węglowodorów w trybie pompy cieplnej. Pod względem kosztowym przejście na dwutlenek węgla oznacza większe inwestycje w prace badawczo-rozwojowe, produkcję i serwis niż w przypadku R-152a, który można użyć w aktualnie stosowanych systemach klimatyzacji.

- Chociaż CO2 i R152a są aktualnie najlepszymi opcjami dla przyszłych systemów klimatyzacji w pojazdach, to przemysł motoryzacyjny musi wziąć pod uwagę wszystkie wyzwania. Obowiązujące w firmie Zasady Ochrony Środowiska obligują nas do aktywnego opracowywania i wprowadzania technologii minimalizujących emisję zanieczyszczeń. Delphi będzie spełniał wymagania swoich klientów na całym świecie oferując jednocześnie systemy klimatyzacji bardziej przyjazne dla środowiska. – podsumował Stefan Glober, dyrektor ds. projektowania na Europę i Amerykę Południową w Delphi Thermal & Interior.
B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony