ReklamaB1 - breck 04.06-30.06 Kamila

Diagnostyka

Wydarzenia

Wydarzenia rynkowe

ponad rok temu  18.11.2016, ~ Administrator   

Konferencja diagnostyczna Polskiego Związku Motorowego

O nowych zasadach działania stacji kontroli pojazdów dyskutują w Nadarzynie eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Motorowy. Spotkanie jest częścią trwających tam targów Warsaw Moto Show 2016.

Zasady działania stacji kontroli pojazdów po wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich naczep - to temat tego spotkania. Uczestnikom konferencji temat przybliżył Cezary Droszcz, prezes PZM Holding. Poruszane są także tematy egzaminowania diagnostów w świetle proponowanych regulacji prawnych. Natomiast mgr inż. Radosław Bogdański z Politechniki Gdańskiej omawia typowe błędy przy budowie i modernizacji stacji kontroli pojazdów.

Czego dotyczą proponowane zmiany?

Zasadniczą zmianą zaproponowaną w projekcie jest stworzenie nadzoru nad systemem badań technicznych. Aktualnie nadzór ten sprawowany jest przez 380 starostów.

Przy wymaganiach, jakie stawia dyrektywa 2014/45/UE konieczne są systemowe zmiany i powierzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów jednej organizacji działającej w skali całego kraju. Projekt ustawy pozostawia aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym.

Jednym z kluczowych elementów zapewniających odpowiednio wysoki poziom przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest stworzenie skutecznego nadzoru nad podmiotami przeprowadzającymi te badania.
Dyrektywa unijna określa minimalne zadania, jakie państwo członkowskie powinno powierzyć organowi nadzoru, tj. w Polsce - Dyrektorowi TDT, w zakresie sprawowania nadzoru nad SKP:
1. przeprowadzanie sprawdzenia stacji przed jej zatwierdzeniem - Dyrektor TDT za pośrednictwem wykwalifikowanych inspektorów TDT, przed wydaniem poświadczenia oraz wpisaniem przedsiębiorcy do rejestru będzie dokonywał sprawdzenia stacji kontroli pojazdów pod kątem warunków lokalowych i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odpowiedniego do zakresu wykonywanych badań,
2. monitorowanie działalności stacji kontroli pojazdów przez:
a) przeprowadzanie kontroli i zatwierdzenie wyników wybranych losowo badań technicznych pojazdów przeprowadzonych przez stację kontroli pojazdów w ostatnich 3 miesiącach,
b) przeprowadzanie doraźnych kontroli sprawdzających stacje kontroli pojazdów,
c) badanie skarg i analiz statystycznych, na podstawie których może również wszczynać doraźne kontrole stacji kontroli pojazdów.
Proponuje się również, aby wyznaczyć Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) jako jednostkę właściwą do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów, wydawania poświadczeń dla ośrodków szkolenia kandydatów na diagnostów w zakresie ustanowionych dla tych ośrodków wymogów, prowadzenia rejestru takich ośrodków, w tym powierzyć mu sprawowanie nad nimi nadzoru.
Mając na uwadze przepisy dyrektywy 2014/45/UE, konieczne będzie dostosowanie wymogów nałożonych na kandydata na diagnostę. Po konsultacjach przeprowadzonych z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezbędne jest wdrożenie nowych zapisów dostosowujących krajowe regulacje w tym przedmiocie do prawa UE.
Projektowana zmiana zakłada wprowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego dla diagnostów. Ponadto, przewiduje się również obowiązkowe seminaria dla wykładowców oraz wprowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów.

Poleć innym

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja diagnostyczna Polskiego Związku Motorowego
Konferencja diagnostyczna Polskiego Związku Motorowego
Konferencja diagnostyczna Polskiego Związku Motorowego

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 1
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony