Elektromobilność

ponad rok temu  25.07.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 4 minuty

Łączą siły, aby elektryfikacja przebiegła sprawnie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Castrol i bp pulse „Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne”, przeważająca większość (97%) ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest pewna osiągnięcia narzuconych przez władze terminów wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE). Mimo to niekoniecznie mają jasną wizję, jak to osiągnąć – tylko 40% ankietowanych uważa, że ich firma jest gotowa na przejście z pojazdów spalinowych na elektryczne.

Badanie wykazało, że producenci samochodów koncentrują się na przezwyciężaniu tych wyzwań, przy czym prawie dwie trzecie (66%) dyrektorów z branży motoryzacyjnej na całym świecie twierdzi, że transformacja ta jest najważniejszym strategicznym priorytetem ich instytucji. Odzwierciedla to również sposób, w jaki zmieniają się wydatki na badania i rozwój. Badanie wykazało, że w 2015 r. średnio tylko 11% wydatków na badania i rozwój koncentrowało się na pojazdach w pełni elektrycznych, obecnie ten odsetek prawie się podwoił, osiągając poziom 21%, a dyrektorzy z branży motoryzacyjnej przewidują, że do 2025 r. osiągnie pułap 31%, co oznacza prawie trzykrotny wzrost na przestrzeni 10 lat. Jeśli wziąć pod uwagę również pojazdy hybrydowe, ankietowani dyrektorzy branży motoryzacyjnej przewidują, że do 2025 r. ponad 70% ich wydatków na badania i rozwój będzie skoncentrowanych na pojazdach elektrycznych i hybrydach.
Także konsumenci zmieniają nastawienie – 53% spośród ankietowanych rozważa zakup samochodu elektrycznego jako następnego auta. Wśród konsumentów z raportu, którzy już dokonali tej zmiany, 99% rozważyłoby zakup samochodu elektrycznego jako ich następnego auta.

Czynniki przyspieszające przejście na pojazdy elektryczne
Większość uczestników ankiety uważa, że kluczową rolę w przejściu na pojazdy elektryczne odgrywają rządy. Według 63% biorących udział w badaniu dyrektorów z branży motoryzacyjnej głównym czynnikiem przyspieszającym przemiany są wyznaczone przez władze cele stopniowego wycofywania silników spalinowych. Istotnym czynnikiem są także cele zerowej emisji netto, a 57% dyrektorów branży motoryzacyjnej twierdzi, że to ważny czynnik stymulujący. 
Jeśli chodzi o konsumentów, badanie wykazało, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na przekonanie obecnych kierowców pojazdów spalinowych i hybryd do zmiany (wskazywanym jako ważny przez 74% konsumentów) jest przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich, a następnie obniżenie kosztów eksploatacji (72%) oraz przekonanie, że pojazdy elektryczne są wygodniejsze w tankowaniu, ponieważ można je ładować w domu (czynnik ważny dla 70%). Obawy cenowe również ustępują, ponieważ ponad połowa (57%) ankietowanych konsumentów jest przekonana, że całkowity koszt pojazdu elektrycznego – biorąc pod uwagę podatek, paliwo i koszty konserwacji, a także cenę zakupu – jest niższy niż koszt jego odpowiednika na benzynę lub olej napędowy.
– To ekscytujący czas dla branży motoryzacyjnej. Jesteśmy zdecydowani współpracować z naszymi partnerami branżowymi, aby wprowadzić nową generację technologii i przyczynić się do przyspieszenia przejścia na pojazdy elektryczne. Świat transportu staje się elektryczny, a produkty, takie jak płyny Castrol ON do pojazdów elektrycznych, i rozwiązania do ładowania bp pulse będą miały do odegrania ważną rolę – mówi Nicola Buck, SVP Marketing bp i CMO Castrol.

Obszary zamknięte dla ruchu pojazdów spalinowych
Według badania największą barierą spowalniającą przejście branży motoryzacyjnej na pojazdy elektryczne jest wysoki koszt akumulatorów, który jako problem podaje 56% dyrektorów z branży motoryzacyjnej. Kolejnymi najważniejszymi przeszkodami okazały się dostępność infrastruktury ładowania (43%) oraz niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (40%).
Konsumenci także podzielają obawy co do infrastruktury ładowania. Prawie trzy czwarte (74%) uczestniczących w badaniu kierowców pojazdów innych niż elektryczne uważa, że ultraszybkie ładowanie i infrastruktura ładowania nie są jeszcze wystarczająco rozpowszechnione. Następnym największym czynnikiem zniechęcającym okazały się obawy co do zasięgu, a 71% uważa, że pojazdy elektryczne mają mniejszy zasięg niż pojazdy na benzynę lub olej napędowy, więc nie nadają się do długich podróży. Co więcej, choć większość zgadza się, że całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego jest niższy niż samochodu z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym, wielu (69%) nadal zniechęcają obawy o wyższe koszty początkowe.

Włączamy zasilanie dla rewolucji
Aby przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne, branża motoryzacyjna – w tym Castrol i bp pulse – musi działać wspólnie w celu pokonania przeszkód. Rządy, dostawcy infrastruktury, producenci samochodów i dostawcy będą musieli ściśle i skutecznie współpracować w celu zwiększenia niezawodności i dostępności infrastruktury ładowania, poprawy żywotności akumulatorów i zasięgu pojazdów oraz zmniejszenia kosztów początkowych. Castrol zobowiązuje się współpracować z partnerami branżowymi, aby przyspieszyć transformację, pomagając w przechodzeniu na elektryczną mobilność. Płyny Castrol ON do pojazdów elektrycznych służą przybliżeniu branży do przezwyciężenia wyzwań, przed jakimi staje. Przyczyniają się do tego, by pojazdy elektryczne jeździły dalej, ładowały się szybciej i pozostawały w użytku przez dłuższy czas. bp pulse zobowiązuje się do ułatwienia przejścia na pojazdy elektryczne poprzez budowę kompleksowej publicznej sieci ładowania oraz oferowanie niezawodnych produktów i usług ładowania, które są szybkie, proste w obsłudze i płynnie działają.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony