Warto wiedzieć

Prawo

ponad rok temu  17.04.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 2 minuty

Maseczka w warsztacie? W miejscach niedostępnych dla klientów nie ma takiego obowiązku

Od wczoraj obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa we wszystkich miejscach ogólnodostępnych w tym m.in.: na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej  (budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny), w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Temat objaśnia Zespół Prawny Związku Dealerów Samochodów

Oznacza to, że w zakresie w jakim powyższe przestrzenie i obiekty są ogólnodostępne istnieje w nich obowiązek zakrywania ust i nosa. Natomiast  w częściach nie będących ogólnodostępnymi, na przykład w częściach biurowych czy magazynowych, nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.

Obowiązki powyższe nie dotyczą m.in.:

osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), (…), z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

Co powyższe zmiany oznaczają dla branży dealerskiej?

W związku z zapisami rozporządzenia obowiązek zakrywania ust i nosa istnieje teraz we wszystkich ogólnodostępnych przestrzeniach obiektu dealerskiego. Dotyczy zarówno wnętrza budynków jak i przestrzeni zewnętrznych (parking, plac z samochodami używanymi itp.).

Obowiązek ten dotyczy wszystkich klientów oraz pracowników bezpośrednio obsługujących  klientów. Handlowcy, doradcy, pracownicy recepcji, a także mechanicy i diagności mający kontakt z klientem muszą więc zakrywać usta i nos.

Z obowiązku tego wyłączeni są pracownicy nie obsługujący bezpośrednio klientów – pracownicy serwisu, pracownicy administracyjni, kadra zarządzająca, sprzątaczki nawet w przypadku gdy przebywają w miejscach ogólnodostępnych. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa zostaje wprowadzony także  w pojazdach osobowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, z wyjątkiem sytuacji gdy w pojeździe znajduje się jedna osoba. Oznacza to, że w przypadku jazd testowych wszyscy muszą mieć założone maski.

Nadal obowiązują dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników

  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących
  • za zapewnienie rękawiczek i środków dezynfekcji odpowiada pracodawca

W przeciwieństwie do powyższego, przepisy nie wprowadzają obowiązku zapewnienia przez pracodawców masek lub innych zakryć twarzy ani dla pracowników, ani dla klientów.

Powyższe zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa obowiązują do odwołania.

Zespół Prawny Związku Dealerów Samochodów

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony