Autoelektryka

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 4 minuty

Multimetr warsztatowy A600

Wkrótce na rynku krajowym pojawi się nowy multimetr warsztatowy A600 produkowany przez mało znaną jeszcze w Polsce firmę Honeytek. Labimed Electronics, polski dystrybutor przyrządów pomiarowych Honeytek, ma nadzieję zastąpić nim z powodzeniem popularny niegdyś i ceniony multimetr warsztatowy MX700, produkowany przez koreańską firmę Maxcom.
Multimetr A600 w porównaniu z MX700 ma zbliżone parametry, może jednak konkurować z nim ceną. Na uwagę zasługuje też wystrój zewnętrzny multimetru A600 odpowiadający pod tym względem najnowszym tendencjom światowym w tej dziedzinie.

Wyświetlacz
Duży wyświetlacz multimtru A600 o wymiarach 65,5 na 41 mm umożliwia obserwację wyników pomiarów ze względnie dużej odległości, a dzięki podświetleniu (brak tej funkcji w MX700) – nawet w ciemnoúci. Maksymalne wskazanie wyświetlacza wynosi 1999 co odpowiada długości 3 1/2 cyfry.

Płyta czołowa
Użytkownik multimetru A600 wybiera ręcznie poszczególne funkcje i podzakresy pomiarowe. Służy do tego umieszczony centralnie przełącznik obrotowy, wokół którego naniesiono wyjątkowo czytelnie wartości podzakresów i symbole funkcji.
Z dwóch przełączników umieszczonych na płycie czołowej jeden włącza “zamrażanie” wskazania wyświetlacza” (hold), a drugi – zasilanie. To ostatnie rozwiązanie (osobny przełącznik) jest rzadko spotykane w multimetrach, ma jednak niezaprzeczalną zaletę, oszczędza przełącznik obrotowy, którego jakość ma niebagatelny wpływ na niezawodność i trwałość całego multimetru.
Na płycie czołowej jest też gniazdo do testowania tranzystorów i cztery gniazda pomiarowe.
Korzystną cechą wyróżniającą A600 wśród innych multimetrów klasy popularnej jest wyposażenie go w oddzielne gniazda pomiarowe małych prądów (w mA) i dużych (do 10 A). Wiele tanich multimetrów warsztatowych ma tylko trzy gniazda (prądowe, wspólne COM i napięcia-rezystancji V/R.

Uniwersalne funkcje pomiarowe
Przy pomiarze napięć stałych i przemiennych (brak tej drugiej funkcji w MX700) użytkownik multimetru A600 ma do dyspozycji cztery podzakresy pomiarowe odpowiednio: 2/20/200/100 V i 2/20/200/750 V. Rozdzielczość wskazania wynosi na dolnym podzakresie (2 V) wynosi 1 mV, a dokładność 0,5%, co jest zupełnie niezłym osiągnięciem jak na multimetr klasy popularnej. Jedynym mankamentem jest brak podzakresu 0,2 V, którego obecność pozwoliłaby na pełną współpracę multimetru z cęgowymi przystawkami prądowymi. Zakres 2 V pozwala na pomiar prądów ok. 10 A i większych (przy przekładni przystawki 1 mV/A).
Drugą uniwersalną funkcją multimetru A600 jest pomiar prądów stałych i przemiennych (pomiaru prądu przemiennego brak w MX700). A600 ma dwa podzakresy pomiarowe 200 mA i 10 A. Ograniczenie górnej wartości mierzonego prądu do 10 A jest zgodne z aktualnymi światowymi tendencjami zmierzającymi do tego, aby zapewnić użytkownikowi przyrządu maksimum bezpieczeństwa.
Dość rozbudowaną funkcją jest pomiar rezystancji. Pełen zakres pomiarowy miernika podzielono w tym przypadku na cztery podzakresy: 200 W/20 kW/200 kW/20 MW. Rozdzielczosć multimetru na dolnym podzakresie wynosi 0,1 W, a dokładność 0,8%.
Osobną pozycję przełącznika obrotowego przeznaczono do testów ciągłości obwodu i diody. O stanie ciągłości informuje użytkownika sygnalizator dźwiękowy.
A600 mierzy też temperaturę. Zakres pomiarowy tego parametru rozciąga się od –40°C do +1000°C. Należy jednak pamiętać, że użyteczny zakres pomiaru temperatury (w praktyce znacznie węższy) narzuca zastosowana sonda temperaturowa. Multimetr A600 podobnie jak większość popularnych multimetrów współpracuje wyłącznie z sondami temperaturowymi – termoparami typu K. Na rynku są dostępne różne sondy o konstrukcji przystosowanej do pomiaru temperatur powierzchni płaskich (np. silnika), płynów (np. temperatury płynu chłodzącego) i gazów (np. powietrza), i o różnym zakresie mierzonych temperatur. Cena takiej sondy może w pewnych przypadkach przewyższać cenę współpracującego z nią multimetru. Multimetr A600 wykorzystuje do pomiaru temperatury gniazda banankowe. Stąd też przy zastosowaniu do pomiarów profesjonalnych sond temperaturowych wyposażonych w specjalny wtyk, trzeba do połączenia sondy z multimetrem użyć przejściówki.
Rozdzielczość wskazania multimetru A600 przy pomiarze temperatury wynosi 1°C, a dokładność pomiaru zależy od podzakresu i wynosi odpowiednio: 1% (od –40 do 400°C) i 1,5% (od 400 do 1000°C). Do tej dokładności należy jeszcze dodać dokładność użytej sondy temperaturowej.
Ostatnią uniwersalną funkcją multimetru A600 jest test tranzystora. Służy do tego specjalne gniazdo umieszczone na płycie czołowej. Można w nim umieszczać tranzystory typu pnp i npn. W trakcie testu na wyświetlaczu pojawia się wynik pomiaru wzmocnienia tranzystora.

Funkcje samochodowe
Najważniejszą samochodową funkcją multimetru A600 jest pomiar liczby obrotów, czyli tachometr. Zastosowana metoda nosi nazwę “stykowej” lub “dotykowej”, co oznacza, że użytkownik musi w celu pomiaru połączyć przewodami pomiarowymi gniazda pomiarowe przyrządu z odpowiednimi (odizolowanymi) punktami instalacji elektrycznej pojazdu. Przed pomiarem musi on też wybrać liczbę cylindrów testowanego silnika: 3/4/5/6/8 cylindrów, po czym uzyskany wynik pomnożyć przez 10.
Drugą przydatną funkcją jest pomiar współczynnika wypełnienia impulsu. Na podstawie wyniku pomiaru tego parametru (podawanego w procentach) można określić, czy sygnał na wyjściu sprawdzanego podzespołu (np. czujnika) jest prawidłowy, a zatem czy podzespół ten jest sprawny.
Trzecią funkcją samochodową jest kąt zwarcia styków przerywacza. Choć funkcja ta jest coraz mniej przydatna, producenci przyrządów umieszczają ją nadal. Przed pomiarem kąta zwarcia styków przerywacza operator przyrządu, tak samo jak przed pomiarem liczby obrotów, musi wybrać liczbę cylindrów (3/4/5/6/8).

Inne dane
Multimetr A600 ma stosunkowo dużą obudowę o wymiarach 165 x 81 x 41 mm, odporną na narażenia mechaniczne i wzmocnioną osłoną gumową. Masa multimetru wynosi 441 g.
Do zasilania służy, podobnie jak w większości multimetrów, jedna 9-woltowa bateria 6F22.


Leszek HalickiB1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony