Autoelektryka

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 4 minuty

Multimetr warsztatowy AT-205P

Dobra propozycja dla warsztatów

W grudniowym wydaniu Nowoczesnego Warsztatu przedstawiliśmy samochodowy multimetr cyfrowy AT-205,produkowany przez firmę Standard Instruments. Obecnie pojawiła się na rynku jego wersja o symbolu AT-205P wyposażona w nieinwazyjny pomiar obrotów za pomocą sondy indukcyjnej. Nowy multimetr jest już dostępny w firmie Labimed Electronics.

Konieczność umieszczenia sondy w standardowym wyposażeniu multimetru przy jednoczesnym utrzymaniu stosunkowo niskiej ceny kompletnego przyrządu zmusiła konstruktorów AT-205P do rezygnacji z niektórych funkcji AT-205 (szerokości impulsu i okresu sygnału).
Zewnętrznie multimetr AT-205P niewiele różni się od równolegle produkowanego AT-205. Jedynie inaczej są rozplanowane pozycje (funkcje i podzakresy) przełącznika obrotowego i mniej kolorowa płyta czołowa. Ze względu na taki sam typ układu scalonego przetwornika a/c funkcje pomiarowe i maksymalne wartości podzespołów są zbliżone.

Wyświetlacz

Podobnie jak AT-205 multimetr AT 205P ma duży, czytelny wyświetlacz o wysokości cyfr 23 mm. Przy pomiarach wykonywanych przy niewystarczającym oświetleniu można korzystać z podświetlenia włączanego osobnym przyciskiem. Podświetlenie to wyłącza się samoczynnie po trzech sekundach, przedłużając czas pracy baterii.
Wskazanie wyświetlacza można „zamrozić” na dowolny czas korzystając z funkcji „hold”.

Samochodowe funkcje pomiarowe

Podstawową funkcją samochodową multimetru AT-205P jest pomiar liczby obrotów (tachometr). W przeciwieństwie do AT-205, przyrząd ten korzysta przy pomiarze obrotów z sondy indukcyjnej, pozwalającej na nieinwazyjny pomiar, co w znacznym stopniu zwiększa komfort obsługi. Wystarczy założyć cęgi sondy na dostępny przewód prowadzący do świecy zapłonowej i odczytać na wyświetlaczu wynik pomiaru. Wcześniej jednak trzeba jeszcze wybrać typ zapłonu tradycyjny lub bezrozdzielczowy (DIS) i dobrać odpowiedni podzakres (X1 – do 4000 obrotów na minutę lub x10 – do 12000 obrotów na minutę). Nie ma natomiast potrzeby wybierania liczby cylindrów (jak to ma miejsce np. w AT-205).
Pomiar kąta zwarcia styków przerywacza jest drugą samochodową funkcją multimetru AT-205P, jednak obecnie już rzadko wykorzystywaną. Przed pomiarem użytkownik musi wybrać liczbę cylindrów testowanego silnika. W porównaniu z AT-205 producent zwiększył liczbę obsługiwanych typów silników dodając wersje trójcylindrowe i dziesięciocylindrowe (patrz tablica).
Inną funkcją często wykorzystywaną w pomiarach samochodowych jest współ-czynnik wypełnienia impulsu. Multimetr AT-205P mierzy go w zakresie od 0,1 do 99,9%, przy czym rozdzielczość wskazania wynosi 0,1%. Na podstawie znajomości wartości współczynnika można określić, czy dany podzespół samochodowy wytwarzający sterujący sygnał impulsowy pracuje poprawnie.

Funkcje uniwersalne

Użytkownikom korzystającym z funkcji uniwersalnych producent multimetru AT-205P oferuje ich pełen wybór (patrz tablica), a wśród nich pomiar: napięcia stałego i przemiennego do 600 V z rozdzielczością na dolnym podzak-resie 400 mV równą 0,1 mV, prądu stałego i przemiennego do 10 A, (trzy podzakresy: µA, mA i 10A), rezystancji do 40 MW z rozdzielczością na dolnym podzakresie 400 W rowną 0,1 W, pojemności do 100 µF, częstotliwości do 10 MHz i temperatury za pomocą sondy temperaturowej – termopary typu K. Sondę wyposażono standardowo w specjalną przejściówkę umożliwiającą proste dołączenie do banankowych gniazd multimetru.
W komplecie funkcji uniwersalnych są też testy diody i ciągłości obwodu, przy czym ten ostatni z sygnalizacją dźwiękową stanu ciągłości.

Automatyczna i ręczna zmiana podzakresu pomiarowego

Poszczególne podzakresy pomiarowe przyrząd wybiera automatycznie. Niemniej jednak użytkownik może sam wybrać potrzebny podzakres ręcznie naciskając kolejno przycisk RANGE.
Impedancja wejściowa multimetru przy pomiarze napięcia wynosi 10 MW. Pozwala to na bezproblemową współpracę tego przyrządu z różnymi cęgowymi przystawkami prądowymi. Podzakresy prądowe 400 mV i 4 V potrzebne przy pomiarze tego typu wybiera się ręcznie. Następnie przelicza się wynik pomiaru napięcia na wartość prądu biorąc pod uwagę przekładnię przystawki (zwykle w mV/A).

Funkcje pamięciowe

Oprócz wymienionej już funkcji „zamrożenia” wskazania wyświetlacza (hold) użytkownik multimetru ma do dyspozycji funkcję REL wykorzystywaną do porównywania kolejnych wskazań z tzw. wartością odniesienia wprowadzoną na początku pomiarów do pamięci multimetrów (jest nią zwykle pierwszy pomiar).

Zasilanie

Multimetr AT-205P jest zasilany z jednej 9-woltowej baterii 6F22. Czas “życia” baterii przedłuża funkcja automatycznego wyłączania zasilania uaktywniająca się przy dłuższym braku aktywności operatora przyrządu.

Wymiary i masa

Przyrząd ma wymiary 146 x 66,2 x 41,5 mm (długość, szerokość, wysokość) i masę ok. 200 g (bez sondy indukcyjnej).

Zabezpieczenia

Podzakresy wszystkich funkcji bazujących na pomiarze napięcia tj. wykorzystujących gniazda pomiarowe COM i V przyrządu są zabezpieczone przed przeciążeniem napięciowym do 600 V, a podzakresy pomiarowe prądu (µA i mA) za pomocą bezpieczników 400 mA. Pomiar dużych prądów na podzakresie 10 A także zabezpieczonym bezpiecznikiem nie powinien trwać dłużej niż 30 s, a przed następnym pomiarem należy odczekać 15 minut.
Przyrząd ma też przyznany znak CE uprawniający do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, a ponadto spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN-PN 61010 (druga kategoria przepięciowa 1000 V i trzecia 600 V).
Przed narażeniami mechanicznymi chroni przyrząd wytrzymała obudowa i osłona gumowa.

Wyposażenie

Producent multimetru AT-205P dostarcza wraz z nim jako wyposażenie standardowe: osłonę gumową, dwa komplety przewodów pomiarowych (jeden zakończony sondami igłowymi, drugi zaś z chwytakami krokodylowymi), sondę indukcyjną (do pomiaru obrotów), sondę temperaturową typu K i przejściówkę do tej sondy.

Leszek Halicki

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony