Diagnostyka

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 5

Obsługa wtryskiwaczy silników diesla (3)

Konstrukcje rozpylaczy: Rozpylacze czopikowe i rozpylacze otworowe

Rozpylacze czopikowe wykonywane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
- bez działania dławiącego – występujące w bardzo starych silnikach Diesla i oznaczane jako: DN..S..
- oraz o działaniu dławiącym – współcześnie produkowane, glównie do zastosowań w silnikach samochodów osobowych i oznaczane jako: DN..SD..
Rozpylacze o działaniu dławiącym posiadają czopik, utworzony przez walcowa część dławiącą oraz czopik sterujący, który może być:
- walcowy (zerowy kąt czopika sterującego, na przykład rozpylacz WUZETEM PDN0SD293) - -
- oraz o kącie ujemnym lub dodatnim (na przyklad rozpylacz WUZETEM: PDN12SD1750).

Rys. 1. Rozpylacz czopikowy:
(a) bez działania dławiącego, typu DN..S – wymiar “a” oznacza niewielki skok dławienia
(b) o działaniu dławiącym z walcową częścią dławiącą na czopiku, typu DN..SD – wymiar “b” określa skok dławienia
1 - czop igły rozpylacza
2 - korpus rozpylacza
3 - igła rozpylacza
4 - otwór rozpylający
5 - czopik z częścią walcową i sterującą (rozpylającą)


Rozpylacze czopikowe wielkości S i P
Rozpylacze czopikowe produkowane są w dwóch wielkościach wymiarowych:
“S” - o średnicy igły najczęściej 6 mm lub rzadziej 5mm oraz
“P” - o średnicy igły 4 mm, znakowane jako: DN..PDN.. stosuje się je głównie w silnikach samochodów japońskich i koreańskich.
Średnica zewnętrzna kołnierza korpusu rozpylacza czopikowego wielkości “S” wynosi 17 mm, a wielkości “P” – 14,3 mm.
Rozpylacze czopikowe różnią się między sobą konstrukcją czopika, wielkością luzu i skoku dławienia oraz skokiem igły.
Dodatkowe znaki: “+”, “-“, “/” na końcu oznaczenia rozpylacza czopikowego dotyczą jego modyfikacji konstrukcyjnych.

Wersje konstrukcyjne rozpylaczy czopikowych
Obecnie produkuje się rozpylacze w następujących wersjach konstrukcyjnych czopika:
- z walcowym czopikiem sterującym,
- ze stożkowym czopikiem sterującym o kącie dodatnim,
- ze stożkowym czopikiem sterującym o kącie ujemnym
- bez czopika sterującego,
- z walcowym kształtem części dławiącej czopika,
- z fazą na przejściu z części dławiącej czopika w czopik sterujący,
- z fazą i płaskim ścięciem na części dławiącej czopika (równoległym do osi igły),
- z fazą i ukośnym ścięciem na części dławiącej czopika (ukośnie do osi igły).
Wersje te zakodowane są w oznaczeniu rozpylacza, które znajduje się na kołnierzu korpusu rozpylacza i może być wykonywane metodą walcowania lub przy użyciu techniki laserowej (rys. 2).
Użycie lasera umożliwia znakowanie rozpylacza w końcowej fazie procesu produkcyjnego, kiedy rozpylacze są już w stanie utwardzonym (po obróbce cieplnej) i oszlifowanym.
Walcowanie oznaczenia rozpylacza jest natomiast możliwe na początku procesu produkcyjnego – przed obróbka cieplną.
Ostatnio, z uwagi na koszty i w celu uleastycznienia produkcji w zakresie asortymentowym, stosuje się coraz częściej znakowanie laserem. W ten sposób znakowane są rozpylacze czopikowe, w których ten sam korpus może być wykorzystany do wyprodukowania różnego typu rozpylacza, w zależności od konstrukcji igły rozpylacza. Rozpylacze czopikowe firmy WUZETEM mają oznaczenie literowo-cyfrowe, zgodne z numeracją firmy Bosch poprzedzone literą “P” oraz dodatkowo posiadają kod daty produkcji określający miesiąc lub tydzień oraz rok produkcji. Przed oznaczeniem rozpylacza występuje znak firmowy (logo) WUZETEM.

Rozpylacze otworowe
Rozpylacze otworowe produkowane są w różnych wielkościach:
“S” – o średnicy igły 6 lub 5 mm oraz
“P” – o średnicy igły 4 lub 4,5 mm (silniki doładowane o wysokich ciśnieniach wtrysku).

Znakowanie rozpylaczy otworowych
Rozpylacze otworowe znakowane są w następujący sposób: DLL..S.. (rozpylacze wielkości “S”), DLL..P.. (rozpylacze wielkości “P”) oraz DSL..P.. (rozpylacze bezstudzienkowe, typu VCO).
We wtryskiwaczach dwusprężynowych i z czujnikiem wzniosu igły występują rozpylacze wielkości P – DSLA..P.. ,gdzie dodatkowa litera ”S” w oznaczeniu odnosi się do rozpylacza typu VCO, z igłą zakończoną tzw. czopem lub bez czopa na igle.

Parametry krytyczne rozpylaczy otworowych
Krytycznymi parametrami konstrukcyjnymi rozpylaczy otworowych, od których zależy jego prawidłowe zastosowanie w silniku są:
- ilość i średnica otworków rozpylających, określona w dokumentacji ofertowo-odbiorczej rozpylacza - wielkością wydatku powietrza lub oleju probierczego przez otworki rozpylające,
- rozmieszczenie kątowe otworków rozpylających w rozpylaczu,
- wskaźnik różnicowy rozpylacza,
- długość czopa igły oraz skok igły, warunkujące prawidłowy montaż rozpylacza w obsadzie i jego poprawne działanie.

LITERY I CYFRY W OZNACZENIU ROZPYLACZA P DLLA 150 S V XX ..
OZNACZAJĄ:
P – rozpylacz produkcji polskiej firmy WUZETEM
D – rozpylacz (od pierwszej litery niemieckiej nazwy “Duese”)
L – otworowy (od pierwszej litery niemieckiej nazwy “Loch”)
L – wydłużony (od pierwszej litery niemieckiej nazwy “Lange”)
A – rozpylacz ustalany w obsadzie wtryskiwacza za pomocą kołków, z jednym kanałem doprowadzającym paliwo do komory ciśnieniowej w rozpylaczu (brak litery “A” oznacza brak kołków ustalających w obsadzie wtryskiwacza i pierścieniowy kanałek doprowadzający paliwo do komory ciśnieniowej w rozpylaczu),
150 – kąt wtrysku,
S – wielkość rozpylacza ze średnicą igły 5 lub 6 mm;
(jeżeli występuje litera “P” to średnica igły wynosi 4 lub 4,5 mm),
V – oznacza wykonanie próbne (prototypowe) rozpylacza
(brak litery “V” oznacza wykonanie seryjne rozpylacza),
XX – numer serii rozpylacza wraz z dodatkowym znakiem: +, -, /, A, B, C,... oznaczającym kolejne zmiany (usprawnienia) w konstrukcji rozpylacza, który zastępuje poprzednio stosowany rozpylacz.

Rys. 2. Przykłady różnych konstrukcji czopika w rozpylaczach czopikowych:
(1) z fazą na przejściu części dławiącej czopika w czopik sterujący oraz z płaskim ścięciem na części dławiącej (rozpylacz PDN0SD 262); (2) z fazą na przejściu części dławiącej oraz ze skośnym ścięciem na części dławiącej (rozpylacz PDN0SD 265)
(3) z fazą na przejściu części dławiącej (rozpylacz PDN0SD 1510)

Rys. 3. Wymiary rozpylaczy otworowych wielkości P, typu DLLA...P oraz wielkości S, typu DLLA..S: (1) rozpylacz DLLA..P ze średnicą igły 4 mm oraz trzonu korpusu rozpylacza 7 mm; (2) rozpylacz DLLA..P ze średnicą igły 4 mm oraz trzonu korpusu rozpylacza 9 mm; (3) rozpylacz DLLA..S ze średnicą igły 5 lub 6 mm oraz trzonu korpusu rozpylacza 9 mm

Rys. 4. Rozpylacz otworowy z igłą bez czopa na igle, występujący najczęściej we wtryskiwaczach dwusprężynowych
1 – igła rozpylacza bez czopa
2 – komora ciśnieniowa w rozpylaczu
3 – dodatkowe prowadzenie igły korpusie rozpylacza
B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (1)

dodaj komentarz
do góry strony