Warto wiedzieć

ponad rok temu  09.02.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 2 minuty

Optymizm w trudnych czasach

Mimo piętrzenia się problemów, które dotykają motoryzację, producenci części, dystrybutorzy i warsztaty oceniają swoją sytuację nieźle i tak również widzą najbliższą przyszłość. Taki wniosek wynika z badania przeprowadzonego po IV kw. 2021 r. przez MotoFocus.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz Santander Bank Polska.

W porównaniu do 2020 r. wzrost przychodów w 2021 r. zanotowało 90,6% producentów części z segmentu IAM, przy czym 62% wskazało, że ich sprzedaż wzrosła powyżej 15%.
Odsetek producentów OE wskazujących na wzrost wielkości produkcji w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wyniósł 65,3%, czyli był znacznie niższy niż ten obserwowany wśród producentów IAM. Pamiętać przy tym należy, że wzrost ten liczony jest od niskiej bazowej wartości wynikającej z załamania produkcji po nastaniu pandemii. Tak więc nawet firmy, których sprzedaż wzrosła, niekoniecznie zdołały osiągnąć wcześniejszy poziom produkcji. W analizowanym okresie spadek odnotowała prawie 1/3 producentów OE, podczas gdy wśród producentów niższe przychody IAM miało jedynie 6,3% firm.
Patrząc na wskazania dotyczące prognoz na I kwartał 2022 r., dostrzec można panujący w obu grupach optymizm – wzrostów spodziewa się aż 78,1% firm z segmentu IAM oraz 65,3% producentów OE.
Prawie połowa (47,9%) respondentów z grupy OE uważa, że w tym roku nie uda się wrócić do wielkości produkcji notowanych w 2019 r. i wcześniej. Pozytywnym akcentem badania jest natomiast to, że 21,7% firm już zdołało powrócić do poziomu sprzedaży sprzed pandemii, a 26,1% wierzy, że uda im się to w tym roku.
Segment dystrybucji części samochodowych każdego roku przed pandemią notował poprawę wyników. W pierwszej fazie pandemii w 2020 r. doszło co prawda do zawirowań i spadku popytu, ale sytuacja szybko poprawiła się i mimo problemów z łańcuchami dostaw rok 2021 został przez dystrybutorów zamknięty na plusie.
87,5% badanych dystrybutorów odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z 2020 r., przy czym w przypadku przedsiębiorstw o przychodach rocznych powyżej 100 mln zł odsetek ten wyniósł 100%. Wśród nich ponad 3/4 osiągnęło wzrosty przekraczające 15%.
Prognozy dystrybutorów dotyczące I kwartału 2022 r. są optymistyczne – żaden z respondentów nie spodziewa się spadków przychodów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., a 58,4% badanych przewiduje wzrost przekraczający 10%. Wśród dystrybutorów o przychodach powyżej 100 mln zł blisko połowa spodziewa się wzrostu powyżej 15%.
Dobrą kondycję utrzymują również warsztaty. Prawie połowa odnotowała w 2021 r. wzrost liczby wykonanych usług. Niestety 1/4 serwisów wskazała na spadek, a niespełna 1/3 przyznaje, że utrzymało dotychczasową liczbę wizyt. Jeśli chodzi o przychody, to 54,2% warsztatów odnotowało ich wzrost, co stanowi nieco większy odsetek ankietowanych w porównaniu do grupy, która wskazała na zwiększoną liczbę klientów przyjętych w 2021 r. Tylko 12,5% serwisów utrzymało przychody na niezmienionym poziomie, a 1% przyznaje się do ich spadku.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony