Autoelektryka

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Oscyloskop w warsztacie samochodowym (4)

EtapVI-tajemnicze wyzwalanie
TRG – oznacza wyzwalanie, z angielskiego trigger – wyzwalanie, spust. Wyzwalanie sugeruje nam, że jest funkcja ustawiająca w oscyloskopie początek rysowania przebiegu. Podczas badania napięcia w formie sinusoidy, na przykład z czujnika ABS, nie ma znaczenia od kiedy (lub inaczej, z którego miejsca) oscyloskop zacznie rysować przebieg na ekranie. Ale są przebiegi o specyficznym kształcie i z racji braku dużego, szerokiego ekranu chcemy zobaczyć określony fragment przebiegu, który nas szczególnie interesuje. Aby uzyskać ten właściwy fragment musimy podać informacje do oscyloskopu, czy rysowany przebieg na ekranie ma zaczynać się od narastania krzywej, czy od opadania sygnału. Nacis-kamy przycisk TRIG i otrzymujemy następujący obraz
Naciskamy Tmode (Trigger mode-rodzaj wyzwalania) i mamy całe menu do ustawienia wyzwalania. Zbocze (slope-zbocze) wybieramy albo narastające, albo opadające. Ponadto musimy podać, z którego kanału następuje synchronizacja przebiegu. Mamy do wyboru kanał A i B oraz kanał zewnętrzny. W większości przypadków korzystamy z kanału A i B. Synchronizacja zewnętrznym kanałem jest potrzebna do uporządkowania sygnałów na przykład przy badaniu wysokiego napięcia na świecach zapłonowych.
Następnie mamy dwie możliwości wyboru trybu działania AUTO i NOR. Te dwa rodzaje działania są do siebie bardzo zbliżone. Podczas pracy NOR (normalnej) sygnał oczekuje na przebieg, który badamy. Natomiast podczas pracy AUTO (automatycznej), bez obecności sygnału pomiarowego oscyloskop rysuje na ekranie linię poziomą. Po doprowadzeniu sygnału pomiarowego, oscyloskop zachowuje się tak jak w trybie pracy NOR.
Funkcja “Singl” oznacza (single-pojedynczy) rejestrację pojedynczych przebiegów. Na przykład przebieg z czujnika Halla rejestrującego tylko położenia pierwszego cylindra.
“Tlvl” (Trigger level-poziom wyzwalania) oznacza możliwość ustawienia poziomu napięcia wyzwolenia, to jest możliwość ustawienia strzałkami napięcia, od którego oscyloskop będzie rejestrował przebieg. Na badane przebiegi nakładają się różnego rodzaju zakłócenia, dlatego wybór odpowiedniego poziomu wyzwalania, pozwala na uzyskanie przebiegów bardziej czystych i czytelnych.
Ciekawym przykładem dość skomplikowanego wykresu jest napięcie wyzwalania wtryskiwacza paliwa. Nieprawidłowe ustawienia oscyloskopu może doprowadzić do rejestracji tylko fragmentu przebiegu napięcia, a przez to wyciąg-nięcie fałszywych wniosków. Oscyloskop Seintek S2800 (na przykładzie którego omawiane jest posługiwanie się przyrządem) posiada w pamięci trzy rodzaje przebiegów, to jest Injector C/LIM, Injector N/LIM i Injector PNP. Najprostszym sposobem wtrysku paliwa jest z jednej strony zasilenie cewki wtryskiwacza napięciem dodatnim +12V, a z drugiej strony podanie napięcia ujemnego w określonym czasie. Ten czas, podany w milisekundach, nazywa się czasem wtrysku i widać go na wykresie w postaci dolnego prostokąta. Prostokąt zakończony jest wysokim dodatnim napięciem tak zwanym “pikiem”. Napięcie to jest wynikiem gwałtownego wyłączenia prądu, a to oznacza powstanie dużego napięcia samoindukcji w cewce elektromagnetycznej. Firma, ten rodzaj wtrysku oznaczyła N/LIM, od wyrazów “no limited”, co oznacza: bez ograniczenia. Chodzi tutaj o prąd wyzwalający wtryskiwacz, który przez cały czas otwarcia wtryskiwacza jest taki sam. Drugim sposobem otwarcia jest, podanie napięcia ujemnego, zmniejszenie prądu na tyle, aby wtryskiwacz był dalej otwarty i po pewnym czasie całkowite wyłączenie prądu. Na wykresie widać wyraźnie dwa wysokie “piki” świadczące o dwukrotnym wyłączaniu prądu. Ten rodzaj wtrysku firma oznacza C/LIM, to znaczy “current limited”, czyli ograniczenie prądowe. Trzecim rodzajem jest typ PNP. Z angielskiego “positive-negative-positive”, czyli plus-minus-plus. W tym wypadku, w przeciwieństwie do poprzednich, napięciem utrzymującym się na wtryskiwaczu jest minus. Dopiero po podaniu +12V następuje otwarcie dopływu paliwa. Nazwa PNP pochodzi od rodzaju tranzystora, który steruje cewką elektromagnesu wtrysku paliwa.

Sterowanie wtryskiwaczem z ograniczeniem prądowym. Oznaczenie w menu oscyloskopu Injector C/LIM.

Dość rzadkie sterowanie wtryskiwaczem napięciem dodatnim, znane jako sterowanie: Injector PNP.

Stanisław Mikołaj Prive
B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony