Części i regeneracja

ponad rok temu  23.05.2016, ~ Administrator - ,   Czas czytania 5

Po przejęciu TRW ZF wkracza w nowy wymiar

W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował pomyślny rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży na poziomie 29,2 mld €, w tym 8,9 mld € od spółki ZF TRW, która 15 maja 2015 r. włączona została do struktur Grupy jako dywizja „Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”.

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły z pewnością różnice kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld €, co odpowiada wzrostowi o 498 mln € i marży EBIT na poziomie 5,5%. Kluczowy wpływ na wyniki miały przejęcie oraz sprzedaż udziałów i jako takie są one porównywalne wyłącznie w ograniczonym zakresie z danymi z poprzednich lat.
– Rok 2015 był znakomity dla naszej firmy. Świętowaliśmy 100-lecie działalności i pomyślne zakończenie najważniejszego przejęcia w historii spółki – powiedział Stefan Sommer, dyrektor generalny ZF. – Jestem dumny, że udało nam się stworzyć podstawę do dalszego zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. Intensywnie pracujemy nad integracją układów mechanicznych z jednostkami sterującymi oraz czujnikami. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej wpływać na kształtowanie trendów w zakresie bezpieczeństwa, wydajności oraz autonomicznego prowadzenia pojazdów.
Przewodniczący rady nadzorczej ZF Giorgio Behr wyraził swoje zadowolenie z pracy zarządu oraz dyrektora zarządzającego.
– Jesteśmy dumni, że za sterami naszej firmy mamy dyrektora zarządzającego w osobie Stefana Sommera. Jest to człowiek z wizją, który dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań – stwierdził. – Momentem szczególnym, w którym wykazał się przy udziale współpracowników z zarządu, było przejęcie TRW. Mamy ogromne zaufanie do jego zdolności i dalszego konsekwentnego działania na drodze do sukcesu firmy.
Dzięki połączeniu z TRW dystrybucja regionalna Grupy ZF jest bardziej zrównoważona: udział sprzedaży w Ameryce Północnej zwiększył się z 20% do 28%, podczas gdy w Europie zmniejszył się z 56% do 47%. Region Azji i Pacyfiku wygenerował 22% sprzedaży (w 2014 było to 20%).
W ciągu kilku ostatnich lat wyniki działalności w kluczowych regionach działalności zmieniały się. Podczas gdy rynek Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku wzrastał gwałtownie, rynek europejski odnotowywał wzrost umiarkowany. Z tymi wynikami kontrastuje region Ameryki Południowej, który w ciągu lat doświadczał ciągłego spadku.
Na zysk Grupy wpływ miały wydarzenia nadzwyczajne. EBIT wyniósł niecałe 1,6 mld € (2014: 1,1 mld €), z marżą wynoszącą 5,5%. Po skorygowaniu o pozycje nadzwyczajne marża EBIT w 2015 roku wyniosła 5,4%, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłorocznych 4,6%. Biorąc pod uwagę wydarzenia nadzwyczajne, zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (EBITDA) wzrósł do 3,4 mld € (2014: 2 mld €), a marża EBITDA wyniosła 11,5% (2014: 11,1%). Zysk lub strata netto po opodatkowaniu była równa 1 mld €, co odpowiada wzrostowi o 347 mln €.
Wolne przepływy pieniężne z operacji skorygowane o pozycje nadzwyczajne wyniosły blisko 1,4 mld € na koniec roku fiskalnego i o 800 mln € więcej niż w roku ubiegłym. Związane jest to między innymi z włączeniem po raz pierwszy po nabyciu ZF TRW (po 7,5 miesiącach) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZF.
W 2015 roku koncernowi udało się znacząco zmniejszyć poziom zadłużenia. Kluczowymi czynnikami mającymi na to wpływ były silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz jednorazowej.


– Od samego początku dążyliśmy do konserwatywnego finansowania z umiarkowanym profilem ryzyka i zapadalności – powiedział Konstantin Sauer, dyrektor finansowy ZF. – Fakt, że jesteśmy w stanie zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe netto tak szybko o 1,4 mld €, pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze. Zamierzamy systematycznie pracować nad dalszą redukcją zadłużenia w roku 2016.
Oprócz znacznej redukcji zadłużenia, w 2015 roku ZF konsekwentnie skupiał się na inwestowaniu w rozwój. Firma zainwestowała około 1,3 mld € (2014: 1,0 mld €) rzeczowych aktywów trwałych w rozwój możliwości produkcyjnych, co odpowiada 4,4% wartości sprzedaży. Koncern osiągnął wyznaczony cel ulokowania 5% wartości sprzedaży, inwestując pozostałą część z 1,4 mld € w badania i rozwój.
Po przejęciu firma TRW została włączona do Grupy ZF jako nowa dywizja „Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”. Informacje wstępne na temat tego długofalowego procesu ZF przedstawił podczas targów IAA we Frankfurcie we wrześniu 2015 roku.
– Innowacje zaprezentowane na targach IAA, takie jak pojazd koncepcyjny oraz zaprezentowany niedawno w Szwecji prototyp modelu produkcyjnego, są świadectwem dobrej współpracy pomiędzy firmami oraz zysków dla branży w zakresie nowych produktów i technologii. Dzięki nowej strukturze firmy jesteśmy w dogodnej sytuacji, by stać się światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań – powiedział Sommer. – W 2016 roku będziemy konsekwentnie kontynuować dążenie do pełnej integracji ZF TRW. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych produktów, które pozwalają nam w pełni wykorzystać nasze bogate doświadczenie w dziedzinie inteligentnych systemów mechanicznych.
ZF zakłada, że rynki dla samochodów osobowych, jak również dla lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych będą się nadal stabilnie rozwijały. W dywizji Technologii Przemysłowych spodziewany jest znaczący wzrost sprzedaży. Działania w tym sektorze obejmują integrację napędu i przekładni turbin wiatrowych w przemyśle. Dywizja Technologii Turbin Wiatrowych została przejęta przez ZF pod koniec 2015 roku i ma bardzo dobrą pozycję na rynku.
W 2016 roku sprzedaż Grupy w regionie spodziewana jest na poziomie 35-36 mld €. Przewidywany gwałtowny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015 opiera się zasadniczo na całorocznym włączeniu ZF TRW. W średnim okresie ZF spodziewa się ogólnego 7-proc. wzrostu dla całej Grupy ZF, która już teraz znajduje się powyżej średniej dla rynku. Obecnie, w 2016 roku, przewiduje się skorygowaną marżę EBIT na poziomie 5-6%. Skorygowana marża EBITDA powinna wynieść ponad 10%.
– W 2015 roku nasze wyniki były bardzo dobre i po raz kolejny udało nam się uzyskać lepszy wynik niż w latach ubiegłych – powiedział Sommer. – By utrzymać ten stan rzeczy, w 2016 roku musimy odrobić zadaną nam pracę domową i poprawić nasze wyniki. Odnosi się to w szczególności do niemieckich placówek, które muszą stać się jeszcze bardziej konkurencyjne.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony