Części i regeneracja

ponad rok temu  23.05.2016, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Przeguby homokinetyczne (cz. 3)

 

–  środki smarne – ogólne zalecenia dotyczące napraw. W przypadku pęknięcia lub nieszczelności osłony elastycznej przegubu osi środek smarny wydostaje się na zewnątrz. Następstwem tego może być zanieczyszczenie wnętrza. Niewystarczające lub nadmierne smarowanie lub zastosowanie nieodpowiedniego środka smarnego prowadzi do przedwczesnego zużycia wewnętrznych elementów.

Dwusiarczek molibdenu jako środek smarny do przegubów homokinetycznych
W pewnych przypadkach użycie smaru stałego jako środka smarnego jest nieodpowiednie. Dotyczy to szczególnie przegubów homokinetycznych. Wbrew powszechnie krążącej opinii używa się w nich oleju, a nie smaru stałego.
Jedną z przyczyn używania oleju jest wysoka temperatura, która może powstawać na skutek warunków otoczenia, wysokich prędkości obrotowych, silnych obciążeń lub ciągłego tarcia elementów wewnętrznych. Ponieważ w przegubach homokinetycznych występują wszystkie te czynniki, smarowanie musi odbywać się ciągle i w odpowiedni sposób. Obracające się komponenty i bieżnie nie mają gładkiej powierzchni, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka – pod mikroskopem widoczna jest ich nieregularna powierzchnia.
Aby uniknąć stykania się obu powierzchni, używa się środków smarnych, które tworzą cienką powłokę. Właściwości oleju sprawiają, że wyjątkowo dobrze nadaje się on do tego celu.


Dlaczego dwusiarczek molibdenu określa się mianem smaru?
Duże obciążenia w przegubach homokinetycznych wymagają odpowiedniego smarowania przegubu. Cienka warstwa olejowa nie jest w stanie sprostać tym obciążeniom i mogłaby zostać usunięta. Stałe domieszki, które dzięki swojej strukturze nie dają się tak łatwo wyprzeć, np. dwusiarczek molibdenu, tworzą w połączeniu z olejem idealny środek smarny. Dzięki temu pomiędzy powierzchniami tworzą się „smarujące szyny”, co znacznie polepsza właściwości smarne.
Dwusiarczan molibdenu jest „polaryzującą” domieszką. Oznacza to, że jego spolaryzowane molekuły przekazują pionowo do powierzchni metalowej odporniejszą warstwę smaru.
Ogólne zalecenia dotyczące napraw
Wzajemne uderzenia spowodowane wypadkami lub nadzwyczajne wstrząsy wywołane nierównościami jezdni należą do normalnych czynników powodujących zużycie na skutek starzenia się. Jeśli z powodu tych czynników wymieniono uszkodzone półosie, wówczas należy poddać dokładnej kontroli wszystkie elementy sąsiadujące w celu kompletnej i wiarygodnej diagnozy, aby uniknąć kolejnych napraw.
Punkty, które należy sprawdzić:
1. Stan i zamocowanie wszystkich łożysk agregatów.
2. Zwrotnica z elementami montażowymi (przeguby, drążki kierownicze, poprzeczne itd.).
3. Podwozie, wspornik agregatów, oś (wraz ze wszystkimi sworzniami mocującymi).
4. Łożyska i piasty kół.
5. Górne i dolne zawieszenie amortyzatora.
6. Kontrola geometrii osi poprzez pomiar osi.

Należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących napraw!
Aby zapobiec uszkodzeniom osłon elastycznych i przegubów homokinetycznych oraz by zapewnić ich szczelność, podczas montażu należy przestrzegać następujących punktów:
1. Montować tylko nowe i odpowiednie opaski.
2. Nie stosować używanych opasek.
3. Nie używać opasek z tworzywa sztucznego ani skręconych drutów.
4. Zawsze używać środków smarnych dołączonych do produktów.
5. Do czyszczenia wnętrza zaleca się:
a) demontaż przegubu homokinetycznego z wałka bocznego,
b) usunięcie jak największej ilości środka smarnego,
c) wyczyszczenie złożonego przegubu,
d) użycie do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń rozpuszczalników zawierających aceton,
e) wysuszenie sprężonym powietrzem.
6. Przed ponownym zamontowaniem napełnić najpierw wnętrze przegubu dwusiarczanem molibdenu i przed umieszczeniem opaski wycisnąć pozostały środek smarny do uprzednio zamontowanej osłony elastycznej.
7. Aby usunąć nadmiar powietrza z wnętrza osłony elastycznej, należy wsadzić śrubokręt pomiędzy osłonę elastyczną i wałek boczny.
8. Zamontować i zamocować opaski we właściwym miejscu.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony