Wyposażenie warsztatu

ponad rok temu  06.12.2021, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Sędziowska debata o naprawach powypadkowych

mgr inż. Łukasz Szarama

To, że problem likwidacji szkód w Polsce to temat wielowątkowy, a co gorsza – wielowarstwowy, wie każdy choć trochę „ogarnięty” likwidator szkód czy nawet poszkodowany, który doświadczył zderzenia ze swoistą „ścianą” procedur tego czy innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tym bardziej zdaje sobie z tego sprawę środowisko sędziów, biegłych, rzeczoznawców i prawników. Jeśli problemy te odniesiemy do gwarancji bezpieczeństwa po wykonanej naprawie, mamy pewność, że dyskusja będzie gorąca. Tak też było i tym razem.

Gąszcz trudnych tematów
Myślą przewodnią Ogólnopolskiej Konferencji Techniczno-Prawnej było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych”. Poruszonych zostało ponad 15 zagadnień, wśród których wyróżnić należy grupę tematów przedstawiających realną jakość zamienników stosowanych na rynku polskim i ich porównanie z częściami oryginalnymi, problemy jakościowe sporządzanych przez biegłych i rzeczoznawców opinii oraz zagadnienia typowo prawne. Szerokim echem odbiło się badanie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w zakresie wyników analiz wspomnianych elementów przedstawione przez dr. inż. Janusza Lubowicza oraz mgr. inż. Janusza Szcześniaka z Automobilklubu Polski. Badania wykonane zostały na zlecenie Automobilklubu Polski, obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami w kontekście kolejnych testów.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się inne prelekcje, w tym ta o właściwej metodzie obliczania realnego ubytku wartości handlowej pojazdu po szkodzie. Przedstawiciel Rzecznika Finansowego przedstawił praktyczne aspekty likwidacji szkód z perspektywy serwisów i poszkodowanych. Bardzo cenna była także prezentacja dr hab. Anety Łazarskiej traktująca o standardach w orzecznictwie sądowym i niezależnej likwidacji szkód. Wśród wielu innych tematów wymieńmy naprawę z perspektywy warsztatów, którego omówienia podjął się prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi Stanisław Syguła. Osobiście miałem przyjemność zaprezentować zebranym błędy, które pojawiają się w opiniach biegłych i rzeczoznawców, sposoby zapobiegania im, wytłumaczyłem również istotę różnic, jakie dostrzegają sędziowie pomiędzy kosztorysami funkcjonującymi na rynku (np. ofertowymi) a tymi wzorcowymi, oraz źródło tego stanu rzeczy.

Wnioski i dalsze plany
Można odnieść uzasadnione wrażenie, że przekaz dotyczący tego, iż dobrze wykonana naprawa musi mieć swoje podłoże w częściach możliwie najlepszej jakości, dotarł do słuchaczy. Zauważony został również związek pomiędzy serwisem niezależnym czy ASO a jego realną stawką, za którą serwis musi wykonać naprawę, ale także móc się rozwijać w dobie zmieniającego się świata motoryzacji. Innymi słowy – naprawa musi „kosztować”, by przyniosła oczekiwany efekt. Dodatkowo części muszą spełniać określone normy, jeśli zależy nam nie tylko na estetyce naprawy, ale także na zachowaniu cech decydujących o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego. Kropkę nad „i” postawili mecenasi Paweł Tuzinek i Łukasz Kowalski, uświadamiając uczestnikom, że jedyną drogą warsztatu jest dochodzenie należnej kwoty odszkodowania poprzez sąd, a wcześniej – należyta dbałość o proces likwidacji szkody, jaki odbywa się w serwisie.
Uczestnicy brali czynny udział w zgłaszaniu 10 postulatów de lege ferenda dla ustawodawcy. Obecnie są one formułowane i analizowane pod kątem wdrożenia. Powołane zostaną również odpowiednie zespoły, które zajmą się kryteriami stosowania części zamiennych i skryptem określającym jakościowe oczekiwania wobec pracy biegłych sądowych.

Kolejna edycja na wiosnę
Konferencja odbyła się 28 października w Warszawie na Uczelni Łazarskiego, słynącej z cenionych sympozjów, która przy aktywnym udziale Automobilklubu Polski była jej współorganizatorem. Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, a ilość przybyłych, mimo ograniczenia zaproszeniami, przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. Na sali spotkali się zarówno sędziowie, prawnicy, biegli i rzeczoznawcy, jak i działacze branżowi. Nie zabrakło również aktywnego udziału Rzecznika Finansowego oraz Rzecznika MŚP, który dodatkowo objął wydarzenie patronatem. Również Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do organizatorów, doceniając w ten sposób wspomnianą inicjatywę.
Kolejna edycja konferencji zapowiedziana została na wiosnę 2022 r.

mgr inż. Łukasz Szarama
biegły sądowy i ekspert branży motoryzacyjnej

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony