Warto wiedzieć

ponad rok temu  12.10.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 4 minuty

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej

W ostatnich tygodniach w licznych mediach (nie tylko branżowych) zamieszczono artykuły na temat projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Świadczy to tylko o ważności spraw motoryzacyjnych w życiu codziennym. Poniżej publikujemy (w wielkim skrócie) najważniejsze zmiany dotyczące stacji kontroli pojazdów wraz z propozycjami STM-u.

Po co modyfikować przepisy dotyczące badań technicznych?
Przepisy dotyczące badań technicznych zmieniają się wraz z rozwojem konstrukcyjnym pojazdów oraz techniki ich diagnozowania i naprawy. Czy ktokolwiek wyobraża sobie dokonywanie prób hamowania na odcinku drogi w taki sposób, jak odbywało się to w latach 60. ubiegłego wieku? Trzeba dbać o to, żeby stacje kontroli pojazdów były prawdziwymi centrami kompetencji w motoryzacji. Pozwoli im to spełniać stawiany badaniom technicznym cel – skuteczne wykrywanie usterek pojazdów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Osiągnięciu tego celu służyć mają projekty nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i związanych z tym rozporządzeń wykonawczych przedstawione ostatnio przez Ministerstwo Infrastruktury. Gdyby pokusić się o wskazanie najważniejszych aspektów technicznych w projektach, można wymienić:

 • Objęcie pracy diagnostów nadzorem Transportowego Dozoru Technicznego. Ma on mieć formę kontroli wykonywanych na stacjach przez inspektorów TDT. Te kontrole dotyczyć mają 0,3% zbadanych na SKP pojazdów. W projekcie rozporządzenia dotyczącego sposobu wykonywania badań, które ma zostać wdrożone na podstawie obecnych przepisów, wprowadza się zapisywanie danych pojazdów przed wykonaniem badania w systemie urządzenia do pomiaru sił hamujących. Pozwala to wnioskować, że inspektorzy TDT będą weryfikować m.in. wyniki pomiarów wykonanych na urządzeniach do badania hamulców i oczywiście zdjęcia. Dziwi fakt, że w dobie cyfryzacji projektodawca nie przewiduje szerszego skorzystania z możliwości nadzoru elektronicznego, który może zapewnić weryfikację praktycznie wszystkich badań, choć w zakresie ograniczonym do urządzeń zapewniających rejestrację wyników pomiarów, np. hamulców i emisji spalin. Dane z tych urządzeń mogą być zapisywane lokalnie lub przesyłane do zewnętrznego serwera i udostępniane.
 • Objęcie diagnostów obowiązkowymi szkoleniami uzupełniającymi, które odbywać się będą co 2 lata. Ten wymóg postulowany był już od dawna przez samych diagnostów i oznacza powrót do dobrych praktyk, które były już stosowane.
 • Objęcie niektórych urządzeń (np. do badania hamulców) obowiązkiem okresowej kalibracji. Zapis ten niweluje istotną wadę obecnych przepisów, które nie wymagają okresowego kalibrowania urządzeń do kontroli hamulców. W naszej ocenie kalibracji powinny podlegać także urządzenia do kontroli geometrii i do kontroli ustawienia świateł. Okresowe kalibrowanie ich zwiększy wiarygodność pomiarów wykonywanych podczas badań technicznych.
 • W projekcie nie pojawiają się zmiany w stosunku do parametrów technicznych urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Jest to zaskakujące, zważywszy na fakt, że w Dyrektywie 2014/45/UE, a szczególnie w załączniku nr III podane są parametry techniczne np. szarpaków, których nie spełnia wiele obecnych urządzeń. W załączniku I przywoływana jest również norma hamulcowa ISO 21069. Producenci i dystrybutorzy sprzętu deklarują gotowość do przedstawienia rozwiązań pozwalających na ograniczenie kosztów modernizacji, a nie tylko wymianę urządzeń rolkowych na nowe.

Dyrektywa została uchwalona już 8 lat temu. W tym czasie nastąpił rozwój techniki, więc potrzebne są nowe regulacje, które w UE spodziewane są już w przyszłym roku w postaci kolejnych dyrektyw. W związku z tym warto już dziś zastanowić się nad unowocześnieniem i rozszerzeniem zakresu okresowego badania technicznego o:

 • Sprawdzenie poprawności działania ADAS. Już obecnie jest to możliwe przy zastosowaniu urządzenia do kontroli geometrii, testera diagnostycznego oraz specjalnych ekranów dedykowanych poszczególnym markom samochodów.
 • Dla silników ZS, począwszy od normy Euro 5b, należałoby wprowadzić pomiar emisji cząstek stałych. Regulacje takie są już wprowadzane w niektórych krajach UE.

Kasy fiskalne na wszystkich myjniach samoobsługowych od 1 kwietnia 2023 r.?
W dniu oddawania do druku tego numeru „NW" obowiązują przepisy nakazujące od 1 października 2022 roku prowadzenie ewidencji sprzedaży na myjniach samoobsługowych przy użyciu kas rejestrujących. STM wystosowało do Ministerstwa Finansów pismo z wnioskiem o przesunięcie terminu obowiązkowej rejestracji z użyciem kas fiskalnych do momentu, gdy na rynku pojawi się drugi i następny producent kas fiskalnych z dopuszczeniem GUM. W obecnej chwili dopuszczenie posiada jedna firma, co nie jest dobre dla konkurencyjności. Cena zakupu i montażu kasy to jedno, ale obciążenia z tytułu comiesięcznego abonamentu do tej kasy to dodatkowe koszty. Dla przeciętnej samoobsługowej myjni samochodowej tylko abonament to wydatek rzędu 3000 zł brutto na rok. 
Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminu do 1 kwietnia 2023 r. 

Podsumowanie Targów Techniki Motoryzacyjnej
7 września br. odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia, w trakcie którego dyrektor targów TTM Bartosz Dembiński dokonał podsumowania ich tegorocznej edycji. Po czteroletniej przerwie targi w liczbach przedstawiają się następująco:

 • w wydarzeniu uczestniczyło 140 wystawców z 8 krajów;
 • TTM zwiedziło około 8,5 tys. osób;
 • TTM i Motor Show odwiedziło łącznie około 57 tys. osób;
 • wśród zwiedzających byli uczniowie z ponad 50 szkól branżowych;
 • w mediach branżowych, na portalach i social mediach pojawiły się 572 wzmianki o TTM 2022;
 • targom towarzyszyło wiele imprez dodatkowych, m.in.: 28. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej; finał wojewódzki XIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników; finał IV edycji plebiscytu na najlepszego dziennikarza motoryzacyjnego Trade Press Award.

Po omówieniu targów ich dyrektor Bartosz Dembiński w imieniu Grupy MTP wręczył prezesowi STM-u Rafałowi Sosnowskiemu statuetkę w podziękowaniu za wieloletnią współpracę przy tworzeniu Targów Techniki Motoryzacyjnej oraz życząc dalszych sukcesów.

Zredagowali: członkowie zarządu STM
Pytania i uwagi: sekretariat@stm.org.pl

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony