Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 5

System lakierów wodorozcieńczalnych

Charakterystyka produktu

System HYDROPAL 120 składa się z 68 skoncentrowanych pigmentów oraz ze specjalnych spoiw wodorozcieńczalnych:
120.DS25
-dla lakierów bazowych BC METALLIC
120.DS20
-dla lakierów bazowych BC SOLID
120.DS26
-dla lakierów bazowych BC SOLID
Dodanie tych żywic (ilość, jaką należy dodać zawarta jest w recepturze; opcjonalnie wybrać można proporcje 1:1 lub 1:2 i 1:3 tylko dla kolorów białych) umożliwia regulację siły krycia w zależności od potrzeby.
Wszystko to powoduje, że HYDROPAL 120 jest systemem zapewniającym najwyższą siłę krycia i wysoką wydajność. Zagęszczone pigmenty czynią system nowoczesnym i otwartym na zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań.
HYDROPAL 120 może być stosowany na samochody osobowe, motocykle, pojazdy przemysłowe i autobusy.

Wysoka technologia

Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, ponieważ cykl produkcji jest całkowicie skomputeryzowany.
Zapewnia to:
-dużą elastyczność produkcji,
-stałą wysoką jakość,
-wysoką wydajność.
Nowoczesne laboratorium badawcze jest prowadzone przez załogę techniczną na europejskim poziomie, zdolną do szczegółowego badania i unowocześniania produkcji tak, aby zadowolić swoich klientów.
Ekipa technologów zapewnia skrupulatne wykonanie każdej fazy produkcji.
Wysoka jakość występująca zarówno na poziomie surowców, jak i ostatecznego produktu jest osiągana dzięki doskonałym instrumentom technicznym.
Zniszczenia spowodowane nagromadzeniem ozonu w troposferze są obecnie bardzo znane szerokim kręgom ludzi. Wszyscy producenci farb usiłują –
z obowiązku lub nie – redukować emisję lotnych związków organicznych. Substancje te razem z tlenkiem azotu z emisji przemysłowych i samochodowych i tlenem w powietrzu są w gruncie rzeczy odpowiedzialne za stan ozonu.Słynny efekt cieplarniany jest spowodowany nadmiarem ozonu w troposferze, który w postaci osłony powoduje akumulację gazów. Gazy te w połączeniu z wodą deszczową powodują powstawanie równie przykrego zjawiska – “kwaśnych deszczów”.
Zgodnie z ideą, aby mierzyć, który z krajów europejskich jest odpowiedzialny za emisję zanieczyszczeń, pamiętajmy, że na całym świecie 85% LZO pochodzi z naturalnych źródeł, podczas gdy w krajach EEC uważa się, że źródła naturalne są odpowiedzialne za 27%, transport 34%, stosowanie rozpuszczalników 26% i inne źródła – 13%.
Trzeba teraz powiedzieć, jaki jest wkład firmy PALINAL w rozwiązywanie wyżej wymienionych problemów lub bardziej precyzyjnie – jak zmniejszyć wydzielanie LZO podczas nakładania lakierów PALINAL.
Przede wszystkim taka konieczność była i będzie priorytetowa – aby dbać o zasoby naturalne, jakość połysku, siłę krycia, trwałość, a także skuteczność, przy uwzględnieniu oszczędności w stosowaniu produktów; w ilości nakładanych warstw i co za tym idzie – czasu.
Obie drogi – ta oparta na lakierach wodorozcieńczalnych i druga, polegająca na zwiększeniu ilości ciał stałych przy nakładaniu – zostały dokładnie przestudiowane i ocenione.
Obie zostały częściowo zaakceptowane po przyjęciu konkluzji, która przewiduje zaadaptowanie połączenia SYSTEMU WODNEGO Z DUŻĄ ZAWARTOŚCIĄ CIAŁ STAŁYCH. Według nas jest to jedyne rozwiązanie, pozwalające na zredukowanie emisji LZO i jednoczesne zwiększenie jakości i skuteczności lakierowania.

Rodzaj i sposób przygotowania powierzchni

Lakiery systemu HYDROPAL 120 mogą być nakładane na starą powłokę lakierniczą lub na podkład wypełniający 873.2K51, po uprzednim przygotowaniu powierzchni matowanie na sucho papierem o gradacji P500 – P600, maszynowo P400 – P500 i wykończenie na mokro papierem P1000.
W przypadku nakładania mokro na mokro należy zastosować podkład 873.2001 New Formula.
Przed nałożeniem lakieru bazowego podłoże należy dokładnie oczyścić przy pomocy zmywacza HYDROPAL 100D1998.

Nakładanie

Poniżej podane są proporcje rozcieńczania możliwie wodą zdemineralizowaną (produkt 100D…):

Powł. bazowe serii 125 – kol. metaliczne i perłowe

125 – to system powłok bazowych o kolorach metalicznych i perłowych otrzymywany po zmieszaniu pigmentów serii HYDROPAL 120 z żywicami serii 120-DS25, według receptur sporządzonych przez laboratorium PALINAL.
Dostępne są kolory i receptury wszystkich marek samochodów i motocykli.
Wymagania dotyczące prawidłowego nałożenia powłoki serii 125:
1) Nałożenie jednolitej, cienkiej powłoki – odległość 20 cm; ciśnienie 3 – 4 bar w przypadku zwykłego pistoletu i 1,8 – 2,5 w przypadku pistoletu HVLP lub LVLP. Średnica dyszy 1,2 – 1,3 mm.
2) Czas odparowania 60 sek. w temp. 20°C lub 20 sek. przy użyciu sprężonego powietrza (system Venturi’ego).
3) Nałożenie równomiernej powłoki dwuwarstwowej bez odstępu pomiędzy warstwami (mokro na mokro) – dla obu warstw: odległość 10 – 15 cm; ciśnienie jak w punkcie 1).
4) Czas odparowania – 20 min. w temp. 20°C lub 3 min. przy użyciu sprężonego powietrza (system Venturi’ego).
5) Nałożenie jednej (lub dwóch) bardzo jasnych, równomiernych i cienkich powłok (cieniowanych) – CIENIOWANIE – odległość 20cm, regulując ilość wypływającego lakieru; ciśnienie 2 – 3 bar w przypadku zwykłego pistoletu i 1,2 – 1,5 w przypadku pistoletu HVLP lub LVLP; średnica dyszy 1,2 – 1,3 mm.
6) Po czasie odparowania równym 5 min. w temp. 20°C na powłokę bazową serii 125 należy nałożyć lakier bezbarwny 123.0250 (wodorozcieńczalny) lub lakier bezbarwny 923.0420 (VOC 420 g/l), 923.ST95, 923.HS90, 923.2011, 823.HS98.

Powłoki bazowe serii 126 – kolory BC SOLID

Seria 126 to powłoki BC Solid, otrzymywane przez zmieszanie pigmentów serii HYDROPAL 120 z żywicami serii 120.DS20 i 120.DS26 według receptur sporządzonych przez laboratorium PALINAL.
Dostępne są kolory i receptury wszystkich marek samochodów i motocykli.
Wymagania dotyczące prawidłowego nałożenia powłoki serii 126:
1) Nałożenie jednolitej, cienkiej powłoki – odległość 20 cm; ciśnienie 3 – 4 bar w przypadku zwykłego pistoletu i 1,8 – 2,5 w przypadku pistoletu HVLP lub LVLP. Średnica dyszy 1,2 – 1,3 mm.
2) Czas odparowania 60 sek. w temp. 20°C lub 20 sek przy użyciu sprężonego powietrza (system Venturi’ego).
3) Nałożenie równomiernej powłoki dwuwarstwowej bez odstępu pomiędzy warstwami (mokro na mokro) – dla obu warstw: odległość 10 – 15cm; ciśnienie jak w punkcie 1).
4) Czas odparowania – 20 min. w temp. 20°C lub 3 min. przy użyciu sprężonego powietrza (system Venturi’ego).
5) Na powłokę bazową serii 126 należy nałożyć lakier bezbarwny 123.0250 (wodorozcieńczalny) lub lakier bezbarwny 923.0420 (VOC 420 g/l), 923.ST95, 923.HS90, 923.2011, 823.HS98.

Uwagi

Zabrudzenia i niedoskonałości w powłokach serii 125 i 126 należy usunąć po upływie całkowitego czasu odparowania przy użyciu papieru P1000 na sucho i ponownym nałożeniu pigmentów.
Czas odparowania może wahać się w niekorzystnych warunkach, takich jak słaba cyrkulacja powietrza, wysoka wilgotność względna, niska temperatura.
Aby uniknąć takich niekorzystnych warunków należy podwyższyć temperaturę w kabinie lub zastosować wymuszony przepływ powietrza.

Czyszczenie pistoletu

Sprzęt powinien zostać wyczyszczony natychmiast po użyciu, jeśli to możliwe przy zastosowaniu specjalnej myjki wodnej.
Dla uzyskania większej efektywności można użyć rozcieńczalnika 100D2996, który może zostać odzyskany po destylacji.
mgr inż. Dorota Kropelnicka – Babiak
PRONET COLOR ®

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony