Wydarzenia

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Szkolenia dla firm motoryzacyjnych

W roku 2005 Polska Izba Motoryzacji Consulting rozpoczyna kolejną edycję szkoleń przeznaczonych dla firm z sektora motoryzacyjnego. W tegorocznym grafiku znajdzie się kilka ciekawych propozycji szkoleniowych.

Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców i pracowników warsztatów do nowych zasad, jakimi się kieruje rynek motoryzacyjny, a w szczególności rynek ubezpieczeniowy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych: najważniejsze zmiany funkcjonowania rynku ubezpieczeń, w tym komunikacyjnych; problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych: opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości, pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego, zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, podatek VAT jako element szkody, uwolnienie cen części zamiennych i wpływ tego zagadnienia na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, stawka za roboczogodzinę jako element kształtowania dochodu warsztatu naprawczego. Szkolenie prowadzi Andrzej Makowski, specjalista do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych.

Nowoczesny salon i stacja serwisowa dzięki dotacjom unijnym
Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może korzystać ze wsparcia finansowego pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych. Szkolenia organizowane przez Polską Izbę Motoryzacji Consulting są skierowane do firm i osób zainteresowanych dotacjami w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, a także osób wyrażających chęć poszerzenia obszaru swojej działalności w zakresie modernizacji przedsiębiorstwa, dostosowania technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych, wdrażanie innowacyjności, zastosowanie i wykorzystanie technologii elektronicznych itp.

Stacja serwisowa, czysty interes
Szkolenia te są przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców, których profil działalności jest nieodłącznie związany z produkcją odpadów, a więc serwisów mechanicznych, lakierni, producentów części, sprzedawców opon itp. Problem utylizacji odpadów w naszym kraju zawsze był kłopotliwą sprawą, dlatego też szkolenie to ma na celu omówienie zmian w zasadach zarządzania środowiskiem po 1 maja 2004 r., podstaw prawnych zarządzania środowiskiem: prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o inspekcji ochrony itp., a także ewidencje, sprawozdawczość i opłaty za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia. Zgodnie z opiniami uczestników, szkolenie pozwoliło im na uniknięcie błędów w procedurach ewidencjonowania odpadów wynikających z Ustawy o odpadach.

GVO – pierwszy krok i GVO dla zaawansowanych
Przez cały rok, podobnie jak w latach poprzednich, PIM Consulting będzie prowadzić podstawowe szklenie “GVO – pierwszy krok”, aby jak najlepiej uczestnicy rynku motoryzacyjnego poznali zawiłości nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych. Wiedza na ten temat jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania firmy motoryzacyjnej po wstąpieniu Polski do UE.
Od kwietnia rozpocznie się także cykl bardziej specjalistycznych szkoleń dotyczących poszczególnych możliwości biznesowych, które daje nowe GVO m.in. dotyczących niezależnego obrotu nowymi samochodami czy funkcjonowaniu nieautoryzowanego serwisu w naprawach w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Jak sprzedawać samochody używane?
W ubiegłym roku sprowadzono do Polski 830 tys. używanych aut. Stwarza to konieczność przygotowania sprzedawców samochodów w zakresie specyfiki tego rynku, poprawnej obsługi specyficznego klienta poszukującego samochodu używanego oraz właściwego doboru optymalnej dla niego oferty produktowej.
Już od marca zaczyna się szkolenie dla sprzedawców samochodów – samochody używane. Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część przeprowadzona będzie w formie wykładu, natomiast druga praktyczna odbędzie się w salonie – ma to na celu wydobycie błędów, jakie najczęściej popełniają sprzedawcy samochodów w kontakcie z klientem. Nauka wywierania wpływu, język ciała i komunikacja niewerbalna, sztuka prezentacji, negocjacje – metody klasyczne i niekonwencjonalne, teoria sprzedaży i obsługi klienta będą przydatnym aspektem w dalszej pracy sprzedawców samochodów.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie www.pim.pl

Ewa Rosik; Polska Izba Motoryzacji Consulting Sp. z o.o.; Dział Doradztwa i Szkoleń; tel. (022) 845 01 40, 440 84 60, e-mail: szkolenia@pim.pl.
B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony