Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 2 minuty

Testy przyczepności powłok malarskich na powierzchniach stalowych

Badania przyczepności dają możliwość porównania różnych sposobów przygotowania powłoki, archiwizacji wyników i kontrolowania powłok.

Testy na przyczepność powłok malarskich do podłoży stalowych, czyli badanie adhezji powłoki przeprowadza się w celu zapewnienia jakości tejże powłoki, a tym samym zapewnienia zabezpieczenia antykorozyjnego podłoża.
Należy pamiętać, że wszystkie testy adhezyjne mają charakter destrukcyjny i uszkodzone miejsca należy zabezpieczyć.

Podział testów:

- Testy z zastosowaniem ostrza (noża).
- Pull-off adhesion tests.

KNIFE TESTS – testy nożowe

- Wykonujemy dwa nacięcia w “X” o długości 40 mm i kącie 30-40° C.
- Otrzymane wyniki są subiektywne – podważanie nożem przy różnej sile nacisku.

TAPE TESTS – testy taśmą
- Przed przystąpieniem do testu należy oczyścić powierzchnię.
- Średnie wymiary stosowanych taśm: 25 mm szerokość, 75 mm długość, czas ekspozycji 1-2 minuty.
- Podczas usuwania taśmy należy zachować siłę prostopadłą do podłoża.
- Ostrze należy prowadzić prostopadle do powierzchni i wymieniać je co 10 testów.
- Rodzaj użytej taśmy, a nawet rolka mogą mieć wpływ na uzyskane wyniki.
- Zaletą tego testu jest prosty sposób wykonania i niskie koszty.

Interpretacja wyników testów wykonanych przy pomocy nacięć i taśmy

5A – Powłoka zachowuje spójność, brak nieciągłości

4A – Widoczne nieznaczne ubytki wzdłuż nacięć

3A – Braki w powłoce do 1,6 mm po obu stronach nacięć

2A – Braki w powłoce do 3,2 mm po obu stronach nacięć

1A – Usunięcie większości powłoki pod taśmą

0A – Całkowity brak powłoki po zdjęciu taśmy


Testy przy pomocy siatki nacięć

- Zastosowanie noża wieloostrzowego.
- Grubość powłoki < 50 µ po 11 nacięć, pod kątem 90° C, co 1 mm.
- Grubość powłoki 125µ po 6 nacięć, pod katem 90° C, co 2 mm.

TESTY PULL-OFF z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych lub pneumatycznych

Urządzenie przymocowywane jest do powłoki przy pomocy kleju: akrylowego, epoksydowego, cyjanoakrylowego (ten ostatni może niszczyć powłokę), którego czas wiązania z podłożem wynosi od kilku godzin do doby. Przed zamontowaniem urządzenia należy przygotować powierzchnię (papier o gradacji P400). Podczas wiązania kleju nie zaleca się poruszania urządzeniem, aby nie generować naprężeń w powłoce. Siłą działającą jest siła prostopadła do podłoża i nie może narastać z szybkością większą niż 1 Mpa/s.
Przed wykonaniem pomiaru pojawia się konieczność zabezpieczenia testu klamrami lub trzema kawałkami taśmy.

Przykładowe testery:

Wyniki testów PULL-OFF
- Uzyskujemy wartość siły, jaka jest potrzebna, aby powłoka została uszkodzona
- Identyfikujemy najsłabsze miejsce w powłoce:
- uszkodzenie adhezyjne – na granicy warstw lub powłoka – podłoże
- uszkodzenie kohezyjne – rozwarstwianie jednej warstwy
- uszkodzenie kleju

Interpretacja wyników

- Uzyskane wartości zależą od urządzenia, które zostało użyte.

Określenie własności adhezyjnych powłoki, a więc jednego z najważniejszych parametrów użytkowych powłoki może być wykorzystywane do kontroli i optymalizacji procesu nakładania powłoki oraz jako testowe badanie umożliwiające ocenę jakości wytworzonej powłoki.

mgr inż. Dorota Kropelnicka –Babiak
B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony