Warto wiedzieć

ponad rok temu  09.02.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Trzy duże zmiany w rejestracji pojazdów

31 stycznia weszły w życie duże zmiany w zakresie rejestracji pojazdów dotyczące tablic rejestracyjnych. Specjalnie dla czytelników „Nowoczesnego Warsztatu” omawia je Wioletta Rolewska z Kancelarii Administracyjnej „AżDoZet”.

Jedna z wprowadzonych z zmian będzie sprowadzać się do rozwiązania pozwalającego na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu pojazdu z innego powiatu. Muszą być jednak spełnione określone warunki: 

  • pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP,
  • posiada tablice zgodne z obecnie wydawanym wzorem – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury tablice, które mogą pozostać, to takie z flagą unijną (bez względu na szerokość czcionki oraz znak orzełka lub jego brak nad znakiem legalizacyjnym),
  • tablice są w należytym stanie i czytelne.

Obowiązkowej zmianie podlegać będą tablice z polską flagą, nawet jeśli będzie to przerejestrowanie w ramach tego samego powiatu. Czarne tablice podlegają wymianie na nowe.
Tablice rejestracyjne muszą też zostać wymienione w przypadku, jeśli właściciel nie będzie chciał ich pozostawić. Trzeba będzie wówczas złożyć wniosek przy rejestracji pojazdu. Żeby nie zwiększać liczby dokumentów, w niektórych wydziałach uzupełnimy obecny wniosek o rejestrację o nowe oświadczenie w tym zakresie bądź dostępny będzie nowy druk oświadczenia, gdzie właściciel zawnioskuje o wymianę tablic.
W sytuacji kiedy kupimy pojazd na przykład z Warszawy, zarejestrujemy go z tymi samymi numerami w Poznaniu, a później zgubimy lub zniszczymy tablice, ich wtórniki wydawane będą w Poznaniu. Tak samo będzie w przypadku wtórnika nalepki kontrolnej.
Druga zmiana dotyczy braku rejestracji czasowej z urzędu. Kiedy właściciel pojazdu wnioskuje o pozostawienie tablic rejestracyjnych, wówczas nie dokonujemy rejestracji czasowej z urzędu i nie wydajemy pozwolenia czasowego. Przy tej zmianie muszą być spełnione dodatkowe warunki – w dowodzie rejestracyjnym musi być miejsce na dokonanie takiej przykładowej adnotacji „w dniu 4-02-2022 złożono wniosek o rejestrację pojazdu w Gdańsku”. Jeżeli nie ma miejsca na dokonanie takiego wpisu, wówczas tablice mogą pozostać, ale dodatkowo wydane zostanie pozwolenie czasowe i wtedy urząd zarejestruje pojazd czasowo. Dowód rejestracyjny z taką adnotacją zostaje oddany do momentu wydrukowania przez PWW właściwego stałego dowodu. Odbieramy nowy dowód w wydziale komunikacji, zdając stary z adnotacją.
Trzecia zmiana obejmuje czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Pojawia się możliwość wycofania samochodu osobowego – to nowość. Nie ma jednak możliwości wycofania każdego pojazdu. Przepis jasno stanowi, iż wycofanie z ruchu będzie możliwe tylko dla pojazdu, który musi zostać naprawiony po szkodzie istotnej lub w przypadku konieczności naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych. Taki samochód osobowy będzie można wycofać na czas od 3 do 12 miesięcy. Dokładny okres wycofania pojazdu określa właściciel.

Czy można przedłużyć okres wycofania? Maksymalny termin wycofania pojazdu z ruchu to 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia. Aby dokonać zgłoszenia w wydziale komunikacji, należy złożyć stosowny wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu wraz z następującymi załącznikami:

  • dowód rejestracyjny, 
  • karta pojazdu,
  • tablice rejestracyjne,
  • opłata z tytułu wycofania pojazdu.

Obowiązkowo, aby wniosek był kompletny, należy również załączyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że pojazd musi zostać naprawiony w związku ze szkodą istotną lub koniecznością naprawy istotnych elementów konstrukcyjnych. Koszt opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu wnoszonej w wydziale komunikacji to 80 zł za 3 miesiące. Jeżeli wnioskujemy o dłuższy okres wycofania pojazdu, za każdy miesiąc ponad trzeci nakładana jest opłata w wysokości 4 zł. Jeżeli więc będziemy chcieli wycofać pojazd z ruchu na 6 miesięcy, to opłata będzie wynosiła 92,00 zł.
Przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wiązało się z wykonaniem dodatkowego badania technicznego, podczas którego diagnosta potwierdzi, że został właściwie naprawiony.

Wszystkie opisane zmiany weszły w życie 31 stycznia 2022 r.

Autorem tekstu jest Wioletta Rolewska z Kancelarii Administracyjnej „AżDoZet” w Poznaniu. Zapraszamy do kontaktu na www.azdozet.pl lub pod numerami telefonu 500 305 040 oraz 503 358 930.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony