Wydarzenia

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 2 minuty

V Konferencja ITS
W konferencji uczestniczyły osoby związane z badaniami technicznymi pojazdów, diagności, właściciele SKP, przedstawiciele urzędów starosty i wydziałów komunikacji. V Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, jak również reprezentanci z Międzynarodowego Komitetu ds. Badań Technicznych Pojazdów Silnikowych (CITA) z Belgii, przedstawiciele niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego (GTU), pracownicy Politechnik itp.
W trakcie dwudniowej konferencji wygłoszono około 20 referatów. Wszystkie związane były z urzędowymi badaniami technicznymi w SKP. Poruszono tematy dotyczące prawnych aspektów badań technicznych i rejestracji, omówiono wszelkie problemy techniczne, zaprezentowano europejski system badań technicznych.
Przedstawiciele ITS’u podsumowali działalność związaną z oceną stanu techniczno-technologicznego stanowisk kontrolnych SKP, wykonywanej wcześniej w ramach certyfikacji SKP, zaś obecnie poświadczenia zgodności wydawanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Dokonano również prezentacji Patronatu ITS nad stacjami kontroli pojazdów. W trakcie konferencji przedstawiono genezę Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz relacje pomiędzy obiema organizacjami.

Wygłoszone referaty omawiały tematykę:

- zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, zmiany wynikające z wprowadzenia ustawy – O swobodzie działalności gospodarczej;
- nowych przepisów o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;
- organizacji systemu badań technicznych pojazdów w krajach Unii Europejskiej;
- nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
- stanu obecnego (na rok 2004) i kierunków zmian przepisów toksyczności spalin z silników spalinowych;
- wykorzystania systemów diagnostyki pokładowej OBD II/EOBD w badaniach kontrolnych pojazdów samochodowych;
- oceny ograniczeń widoczności bezpośredniej w obszarze 180° do przodu pojazdu w badaniach diagnostycznych;
- oceny stanu technicznego zawieszenia samochodu – możliwości i ograniczenia;
- badań toksyczności spalin samochodów osobowych;
- zasilania gazem pojazdów samochodowych w Polsce w perspektywie stosowania regulaminu EKG ONZ nr 115;
- kontroli stanu technicznego pojazdów jednośladowych (motocykli);
- nowoczesnej diagnostyka reflektorów;
- określenia danych technicznych pojazdów.

Konferencja ITS’u to spotkanie ludzi z branży, miejsce do wymiany poglądów, czas podsumowań i analiz. Dlatego w kolejnym wydaniu “NW” zaprezentujemy kilka interesujących wypowiedzi, które podsumują V Konferencję.

B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony