Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator - ,   Czas czytania 6 minut

Warsztat lakierniczy
Przy stale wzrastającej liczbie samochodów poruszających się po naszych drogach, a zwłaszcza w związku z ciągłym przyrostem ich liczby na skutek sprowadzania używanych aut z zagranicy, niezmiennie wzrasta popyt na wykonywanie usług lakierniczych. Dlatego w ogromnym tempie powstają nowe obiekty oferujące tego typu usługi.

Warsztat lakierniczy jest w pewnym sensie obiektem wyjątkowym. To właśnie w nim, jak w żadnym innym warsztacie wykonującym usługi o innej specjalizacji (mechanika, elektromechanika) ogromnie istotne jest właściwe jego zaprojektowanie, rozmieszczenie pomieszczeń, doprowadzenie mediów oraz zorganizowanie pracy. Ze względu na specyfikę procesów lakierniczych przy organizacji warsztatu lakierniczego należy bezwzględnie pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, ochronie środowiska naturalnego (oczyszczaniu wody, likwidacji nieprzyjemnych zapachów, ograniczaniu emisji rozpuszczalników do atmosfery) wraz z zagospodarowaniem odpadów wytworzonych podczas całego procesu wykonywania usługi lakierniczej. Przy prowadzeniu tego typu działalności istotne jest wyposażenie obiektu w odpowiednie instalacje, urządzenia i ich osprzęt.
W ogólnym zarysie warsztat wykonujący usługi lakiernicze powinien posiadać następujące pomieszczenia lub wydzielone z nich stanowiska. Są to:
- stanowisko przyjęcia samochodu,
- stanowisko rozbrajania pojazdu zintegrowane z magazynem części i elementów,
- stanowisko do przygotowywania powierzchni,
- mieszalnia lakierów,
- kabina lakiernicza,
- stanowisko montowania i kompletowania pojazdu,
- myjnia,
- stanowisko wydawania pojazdu po wykonanej usłudze.
Są to miejsca, których w dobrze zorganizowanej lakierni zabraknąć nie może. Jednak dla zapewnienia właściwej organizacji pracy zachowane muszą być odpowiednie proporcje między ilościami i powierzchniami poszczególnych stanowisk. Przy organizacji takiej placówki należy określić potencjalną ilość pojazdów, którą ma ona obsługiwać. Należy zapewnić jej przepustowość dla ustalonej liczby pojazdów. Newralgicznym miejscem wyznaczającym właśnie przepustowość całego obiektu jest kabina lakiernicza. W jednej kabinie lakierniczej, w ciągu pojedyńczej dziennej zmiany można wykonać pokrycie lakiernicze dla od 3 do 6 pojazdów. Należy pamiętać, że można zwiększyć dodatkowo przepustowość pojedyńczej kabiny lakierniczej o 50-70% poprzez dołożenie do niej dodatkowej suszarni. Dzięki takiemu rozwiązaniu w kabinie lakierniczej odbywa się tylko proces lakierowania, natomiast ciężar suszenia przejmuje dostawiona suszarnia. Przyjmuje się, że wymiary wewnętrzne typowych kabin lakierniczych mieszczą się w granicach 4,5x7,5x3m, natomiast suszarni 3,5x7,5x2,5m.
Liczba stanowisk przygotowywania powierzchni przed lakierowaniem w całym obiekcie lakierni odpowiadać musi przepustowości i liczbie kabin lakierniczych w przypadku dużych obiektów lub samej tylko przepustowości kabiny lakierniczej w przypadku małych i średniej wielkości obiektów. Każde pojedyńcze stanowisko przygotowywania powierzchni powinno mieć wymiary 5x7m.
Sama kabina lakiernicza musi spełniać szereg podstawowych cech, do których należą:
• właściwa prędkość przepływu powietrza (standardowa kabina lakiernicza wymaga przepływu powietrza w wielkości 24 000 m3/h),
• odpowiednie podgrzewanie powietrza w zakresie przyrostu temperatury o co najmniej 30 0C,
• oświetlenie zapewniające właściwe kontrolowanie wyglądu lakierowanej powierzchni,
• zapewnienie właściwego nadciśnienia (3-6 Pa),
• zespół filtrów zapewniających dopływ czystego powietrza.
Dodatkowym warunkiem niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kabiny lakierniczej pracującej w trybie suszenia w cyklu zamkniętym jest dozowanie dopływu świeżego powietrza w ilości 10% ogólnej objętości przepływającej przez komorę kabiny. Celem takiej wymiany jest zabezpieczenie przed wytworzeniem się mieszaniny wybuchowej powstającej z rozpuszczalników uwalniających się z lakieru podczas suszenia.
Poza samą kabiną lakierniczą, drugim niezmiernie ważnym miejscem w całym obiekcie jest stanowisko przygotowywania powierzchni do lakierowania. Ponieważ podczas procesu przygotowywania powierzchni przeznaczonej do lakierowania powstaje mnóstwo kurzu, pyłu i mgły, trzeba takie stanowisko odizolować i wyposażyć w system wyciągowo-nadmuchowy. Prawidłowo funkcjonujący system wyciągowo-nadmuchowy uzyskuje się poprzez zastosowanie w posadzce kanałów do zasysania zanieczyszczonego powietrza. Pojedyńcze stanowisko przygotowywania powierzchni przeznaczonej do lakierowania musi być wyposażone w instalację sprężonego powietrza oraz system odsysania pyłów, które powstają przy szlifowaniu. Są to najczęściej rękawy odsysające, podłączone do głównego systemu dla całego obiektu lub końcówki zakładane bezpośrednio na szlifierki, używane podczas szlifowania z odprowadzeniem do odkurzaczy stanowiskowych.

W celu oddzielenia od siebie poszczególnych stanowisk stosuje się dodatkowo różnego rodzaju osłony. Są to najczęściej rękawy foliowe opuszczane z góry, obejmujące całe stanowisko, lub rzadziej foliowe kotary przesuwane na podwieszonym pod sufitem prowadzeniu szynowym.
Wskazane jest również, aby każde stanowisko przygotowywania powierzchni wyposażone było w promienniki podczerwieni. Ponieważ czas suszenia między-warstw lakierniczych (gruntów, podkładu i warstw nawierzchniowych) jest nierozłącznie związany z wydajnością pracy lakierni, coraz więcej tego typu warsztatów zastanawia się, jak skutecznie przyspieszyć ten proces.
Zastosowanie promienników podczerwieni jest w pełni skutecznym zabiegiem pozwalającym na znaczne skrócenie suszenia nałożonych warstw podczas procesu przygotowywania powierzchni przed właściwą obróbką lakierniczą. Dzięki ich zastosowaniu czas schnięcia gruntów skraca się do 6-8 minut, podkładu do 10-15 minut, a warstw powierzchniowych do 15-25 minut.
Najskuteczniejsze w działaniu są promienniki emitujące promieniowanie krótkofalowe. Promienniki te osiągają temperaturę pracy już po kilku sekundach.
Krótkofalowe promieniowanie podczerwone przenika przez materiał i dociera do warstwy metalu, nie nagrzewając przy tym powietrza wokół lampy i suszonego przedmiotu. W momencie dotarcia takiego promieniowania do metalu następuje natychmiastowe wydzielenie ciepła – co powoduje suszenie i utwardzenie nałożonej warstwy od wewnątrz do zewnątrz. Dzięki temu suszona jest jednocześnie powierzchnia i cała struktura materiału, dlatego po krótkim okresie schłodzenia możliwa jest dalsza obróbka powierzchni. Dostępne są na rynku wersje:
- przenośne, ręczne lampy do suszenia miejscowego;
- mobilne, statywowe stanowiska;
- mobilne szynowe systemy suwnicowe mocowane na ścianie lub suficie;
- systemy bramowe.
Przy naprawach małych uszkodzeń i miejscowym suszeniu nieznacznych powierzchni najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ręcznej lampy promiennikowej.
Zdecydowanie najczęściej zastosowanie znajdują mobilne, statywowe stanowiska promiennikowe i to zarówno w dużych w pełni profesjonalnych lakierniach, jak i w mniejszych zakładach tego profilu działalności. Ponieważ zdecydowana większość napraw powłok lakierniczych to naprawy obejmujące jeden, dwa lub trzy elementy karoserii jednocześnie, w związku z tym nie ma potrzeby marnować energii elektrycznej na ogrzewanie całej powierzchni pojazdu za pomocą kabiny lakierniczej. Dlatego mobilne statywowe stanowiska promiennikowe nie mają konkurować z kabiną lakierniczą, ale mają ją uzupełniać. Mają one głównie zastosowanie przy małych i średnich naprawach powierzchni lakierniczej. Sprawdzają się one głównie w warunkach ograniczonej przestrzeni warsztatowej. Dzięki stabilnym statywom na kółkach możliwe jest ich umieszczanie w dowolnym miejscu, dogodnym dla konkretnej sytuacji. W zależności od konkretnych potrzeb stosuje się jedno-, dwu- lub trzy-kasetowe promienniki statywowe. Ich konstrukcje posiadające wysięgniki wyposażone w amortyzatory gazowe umożliwiają swobodną manipulację przy ustawianiu modułów grzewczych oraz ich utrzymanie w ustalonym położeniu.
W przypadku konieczności suszenia jednocześnie większych powierzchni powłoki lakierniczej stosuje się mobilne szynowe systemy suwnicowe. Mocowane są one na ścianie lub na suficie. Umożliwiają one przesuwanie modułów grzewczych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Dzięki zastosowaniu stabilnych profili aluminiowych w połączeniu z obrotowymi przegubami i ramionami sprężystymi, istnieje możliwość ustawienia modułów na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem.
Najbardziej rozbudowaną i zarazem najdroższą wersją są promienniki wykonane w formie systemów bramowych. Umożliwiają one jednoczesne suszenie pojazdu, praktycznie z każdej strony,5 poprzez emisję promieniowania z góry i boków pojazdu.
Wszystkie rodzaje promienników przeznaczone są do suszenia zarówno wstępnych warstw podkładowych, suszenia wstępnego, jak i do prac wykończeniowych. Dodatkowym ich atutem jest fakt, że systemy promiennikowe podczerwieni całkowicie eliminują zanieczyszczenia związane z pyłem i kurzem, jakie mają miejsce przy tradycyjnym suszeniu z wymuszonym ciągiem powietrza.
Kolejnym ważnym ogniwem w obiekcie świadczącym usługi lakiernicze jest pomieszczenie do przygotowywania farb i lakierów wraz z mieszalnią lakierów. Najczęściej pomieszczenie to pełni jednocześnie funkcję magazynu produktów lakierniczych, wyposażenia i sprzętu lakierniczego. Przeważnie również w tym pomieszczeniu instaluje się myjkę pistoletów lakierniczych. Jest to urządzenie bardzo przydatne w tego typu warsztacie, składające się najczęściej ze zbiornika z rozpuszczalnikiem i zbiornika z wodą. Woda zbiera zanieczyszczenia powstające w trakcie mycia i osiadające na dnie oraz ogranicza parowanie rozpuszczalnika, ograniczając tym samym jego zużycie i szkodliwe działanie na atmosferę.
Po wykonanej usłudze lakierowania pojazd jest montowany i kompletowany na wydzielonym stanowisku.
Tak więc chcąc myśleć o stworzeniu warsztatu lakierniczego, należy przeanalizować dokładnie wszystkie kolejne stanowiska i połączyć je w całość, czyli dobrze funkcjonujący system. Samochodowe usługi lakiernicze były, są i z całą pewnością będą i to w coraz szerszym wymiarze. Każdy z nas chce przecież, aby jego pojazd dobrze prezentował się na drodze. Z tego wynika, że chyba warto w branży motoryzacyjnej inwestować w tego typu działalność.

(AK)B1 - prenumerata NW podstrony

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony