Lakiernictwo i blacharstwo

Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator   

Kabiny lakiernicze

To warto wiedzieć!

Jeżeli planujemy budowę lakierni lub modernizację istniejącej, wybór odpowiedniego urządzenia jest niezwykle ważny w celu uniknięcia niepotrzebnych strat energii w przyszłości oraz jednoczesnego zapewnienia optymalnych warunków pracy dla lakierników. Dlatego przedstawiamy poniżej produkt godny polecenia – kabiny lakiernicze firmy FAF.

System falownikowy - INVENTER SYSTEM
System ten należy do wyposażenia dodatkowego kabiny lakierniczej i może być w niego wyposażona każda kabina firmy FAF.

Zasada działania:
System falownikowy umożliwia ciągłą regulację przez układ sterujący mocy nadmuchu i wyciągu. Zależnie od wymagań, określanych na podstawie wskazań czujników ciśnienia i temperatury, parametry pracy urządzeń są zmieniane automatycznie (z możliwością regulacji ręcznej). Podzespoły kontrolowane przez system przedstawia rysunek rys. 1.Rys. 1. Falownik.

Korzyści:
Znaczne oszczędności energii (na poziomie ok. 30 proc.). Utrzymywanie stałego, niezmiennego poziomu wymaganego nadciśnienia w kabin.

Zespół wentylacji wywiewnej
Układ wentylacji wywiewnej (ekstraktor) powinien być nieodzownym elementem nowoczesnej kabiny lakierniczej. Wielu producentów oferuje go jako opcję. Często stosowany jest także sprytny zabieg handlowy, polegający na podaniu ceny podstawowej kabiny lakierniczej, niezawierającej urządzenia wywiewnego. Wszystkie oferowane przez FAF kabiny posiadają takie urządzenie w standardzie.Rys. 2. Wentylacja.

Elementy:
1.) Silnik elektryczny o odpowiedniej mocy.
2.) Automatycznie sterowana przysłona do regulacji nadciśnienia w kabinie.
3.) Wentylator odśrodkowy.
4.) Zespół filtrów syntetycznych.
5.) Zespół filtrów z aktywnym węglem/zamiennie II warstwy filtrów syntetycznych.
6.) Metalowy element łączący urządzenie z kabiną.

Charakterystyka:
W górnej części obudowy znajduje się okno inspekcyjne. Dwie warstwy filtrów w urządzeniu redukują emisję lotnych związków na zewnątrz kabiny. Ekstraktor umożliwia montaż filtrów węglowych w razie zaistnienia takiej konieczności. Istnieje także możliwość zamiennego stosowania filtrów syntetycznych i węglowych w zależności od wymagań związanych z ochroną środowiska w danym miejscu. Sekcja wentylacyjna ma taką samą moc i wydajność co w urządzeniu nawiewnym. Przeniesienie napędu poprzez pasy klinowe w wykonaniu antystatycznym. Sterowana przesłona pozwala utrzymywać stały poziom ciśnienia w kabinie niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów.

Układ grzewczy
Sekcja grzewcza generatora ciepłego powietrza znajduje się powyżej wentylatorów.Rys. 3. Palnik.

FAF oferuje trzy rodzaje mediów grzewczych do generatora:
- Palniki RIELLO na olej opałowy;
- Palniki RIELLO na gaz (ziemny lub LPG);
- Baterie wodne (podłączane do sieci centralnego ogrzewania).
Ze względu na polskie warunki klimatyczne, do kabin o długości powyżej 6,5 metra, jako standard oferowane są palniki dwustopniowe, o zwiększonej wydajności cieplnej. Sprawność cieplna wymienników ciepła ze stali nierdzewnej w przypadku oferowanych kabin wynosi nie mniej niż 86 proc.

Zespół wentylacji nawiewnej
Układ nawiewny jest częścią tzw. generatora ciepłego powietrza. Generator składa się z sekcji grzewczej oraz wentylacyjnej.Rys. 4. Nawiew.

Elementy:
1.) Antywibracyjny kanał wlotu ciepłego powietrza, łączący jednostkę generatora z kabiną.
2.) Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej.
3.) Automatyczna zapora przeciwogniowa.
4.) Palnik.
5.) Wentylator odśrodkowy, napędzany przez silnik elektryczny.

Zespół filtrów wstępnych kieszeniowych
Charakterystyka:
Wentylator odśrodkowy z podwójnym zasysaniem powietrza. Przeniesienie napędu odbywa się za pomocą pasów klinowych w wykonaniu antystatycznym. Opcjonalnie wentylatory z napędem bezpośrednim z silnikiem w wykonaniu antywybuchowym. Wydajność wentylatorów oraz moc silników jest dobierana zależnie od wielkości kabiny. Automatycznie sterowane przesłony regulują przepływ powietrza w zależności od fazy pracy.

OPAD
Sprawnie działająca kabina lakiernicza powinna osiągać określoną wartość opadu powietrza. Wielu producentów przedstawia odmiennie interpretację tego parametru. Prawidłową i wymaganą procedurę przeprowadzenia pomiaru określa norma PN-EN 13355 z marca 2005 roku.Rys. 5. Opad.

Sprawnie działająca kabina lakiernicza powinna osiągać w punktach pomiarowych wartość nie mniejszą niż 0,25 m/s. Poniżej przytaczamy poprawny sposób dokonania pomiaru:
- Punkty pomiaru według poniższego rysunku.
- Pomiar dokonywany w pustej kabinie.
- Kabina w typowym cyklu pracy.
- Wszelkie drzwi szczelnie zamknięte.
- Pomiar dokonywany 1 metr powyżej powierzchni podłogi.
- W zależności od kąta ustawienia urządzenia pomiarowego w danym punkcie bierze się pod uwagę najwyższą osiągniętą wartość.

Filtracja powietrza
Filtracja powietrza nawiewanego:
I stopień filtracji - filtry wstępne kieszeniowe:
Umiejscowienie - agregat nawiewny,
Rodzaj włókniny - włókno poliestrowe syntetyczne,
Przeciętny stopień filtracji kurzu syntetycznego – 90 proc.,
Chłonność pyłowa - 570 g/m2,
Klasa filtracji wg EN 779 (DIN 24185) - EU4 (G4).
II stopień filtracji - filtry sufitowe, dokładne:
Umiejscowienie - sufit kabiny,
Rodzaj włókniny - włókno poliestrowe syntetyczne,
Przeciętny stopień filtracji kurzu atmosferycznego (10µm) - 97 proc.,
Chłonność pyłowa - 370 g/m2,
Klasa filtracji wg EN 779 (DIN 24185) - EU5 (G5).

Filtracja powietrza wywiewanego:
I stopień filtracji - filtry typu “Paint stop”:
Umiejscowienie - podłoga kabiny lakierniczej,
Rodzaj włókniny - długie włókno szklane impregnowane żywicą,
Początkowy stopień filtracji kurzu syntetycznego - 86 proc.,
Średni stopień filtracji kurzu syntetycznego - 93 proc.,
Chłonność pyłowa - 3500-4700 g/m2,
Klasa filtracji wg EN 779 (DIN 24185) - EU3 (G3).

II stopień filtracji - filtry typu “Paint stop”:
Umiejscowienie - urządzenie wyciągowe,
Rodzaj włókniny - długie włókno szklane impregnowane żywicą,
Początkowy stopień filtracji kurzu syntetycznego - 86 proc.,
Średni stopień filtracji kurzu syntetycznego - 93 proc.,
Chłonność pyłowa - 3500-4700 g/m2,
Klasa filtracji wg EN 779 (DIN 24185) - EU3 (G3).

III a) stopień filtracji (w zależności od wymagań ochrony środowiska)
Węgiel aktywny (stosowany w kabinach lakierniczych wg PN -90/C - 97554) w postaci granulatu umiejscowionego w ekstraktorze w specjalnych pojemnikach,
Chłonność dynamiczna par benzenu min. - 85 g/dm3,
Chłonność statyczna par benzenu min. - 125 g/dm3,
Wskaźnik filtracji oparów 90-98 proc.,
Chłonność efektywna 25-40 proc. wagi całkowitej.

III b) stopień filtracji - filtr syntetyczny:
Umiejscowienie - urządzenie wyciągowe,
Rodzaj włókniny - 100 proc. poliester,
Początkowy stopień filtracji kurzu syntetycznego - 92 proc.,
Chłonność pyłowa - 570 g/m2,
Klasa filtracji wg EN 779 (DIN 24185) - EU4 (G4).

Fazy pracy
Panel sterujący pozwala ustawić w jednym z czterech cykli pracy:

Faza lakierowania
Podczas fazy lakierowania świeże powietrze z zespołu wentylacji nawiewnej jest oczyszczane w filtrach wstępnych i ogrzewane w sekcji grzewczej do nastawionej temperatury (od +20 do +25 stopni). Podgrzane powietrze doprowadzane jest do filtrów sufitowych i wprowadzane do wnętrza kabiny. Ekstraktor, będący elementem zespołu wentylacji wywiewnej, odsysa z wnętrza kabiny poprzez filtry podłogowe powietrze zawierające mgłę lakierniczą i opary rozpuszczalników. Dodatkowe warstwy filtrów w ekstraktorze dokładnie oczyszczają powietrze, które poprzez przewody wywiewne zostaje wydalone do atmosfery.

Faza odparowania
W dowolnym momencie trwania fazy lakierowania operator może przełączyć cykl działania kabiny na przewietrzanie. Pozwala to chwilowo „odparować” lakierowany element (na przykład nakładając lakier wodorozcieńczalny). W tej fazie nadmuchiwane powietrze nie jest dogrzewane.

Faza suszenia
Po zakończeniu lakierowania i wyjściu lakiernika (lakierników) z kabiny załącza się manualnie cykl pracy - suszenie. W tej fazie następuje automatyczne wyłączenie oraz blokada oświetlenia wnętrza kabiny oraz odcięcie dopływu sprężonego powietrza. Wyposażenie kabiny w „pełną” recyrkulację powoduje nastawę przepustnic w taki sposób, że dopływ świeżego powietrza z zewnątrz utrzymywany jest na poziomie 10 proc. Pozostała część powietrza jest recyrkulowana. Generator nadmuchowy ponownie pobiera powietrze z wnętrza kabiny przez filtry podłogowe i kieruje je na wymiennik ciepła, gdzie jest ewentualnie dogrzewane, a następnie wtłaczane ponownie do kabiny poprzez filtry sufitowe.

Faza wychładzania
Po zakończeniu fazy suszenia (upływie zadanego w oprogramowaniu czasu) kabina przełącza się automatycznie na wychładzanie, trwające kilka minut. W tym czasie następuje wyłączenie ogrzewania, wyłączenie blokady oświetlenia i pełny przedmuch kabiny.

Drzwi
Standardowo kabina lakiernicza wyposażona jest w drzwi trzyskrzydłowe na ścianie frontowej. Na życzenie klienta, kabina może zostać wyposażona w dodatkowe drzwi na tylnej ścianie, czyniące z niej kabinę przejazdową oraz boczne drzwi „serwisowe”.Rys. 6. Drzwi.

Elementy składowe:
Płyta czołowa
1.) Drzwi „serwisowe” dla operatora z systemem awaryjnego otwierania;
2.) Boczne panele ściany frontowej;
3.) Rurowa konstrukcja ściany frontowej;
4.) Skrzydło drzwi.

Dodatkowa charakterystyka:
Drzwi są wyposażone w rygle, zapewniające sprawny system otwierania i zamykania. Wzmocnione zawiasy. Panele drzwiowe wykonane z izolowanych, sztywnych i ocynkowanych profili stalowych. Każde skrzydło wyposażone jest w szybę z hartowanego szkła, osadzoną za pomocą odpowiednich uszczelek.

Sterowanie
Szafkę sterowniczą, zawierającą elementy sterujące kabiną, umieszczono na zewnątrz kabiny, w przestrzeni niezagrożonej wybuchem. Pulpit posiada menu w języku polskim, a jego obsługa jest intuicyjna i zrozumiała dla każdego. Drzwi szafki posiadają stopień ochrony przed porażaniem IP55.Rys. 7. Sterowanie.

Pulpit sterujący zawiera:
- Panel wyświetlający wszelkie dane dotyczące parametrów pracy kabiny;
- Przełączniki cykli pracy;
- Programator czasu pracy kabiny w cyklu „odparowanie”, „suszenie”, „chłodzenie”;
- Diody kontrolne, informujące o działaniu poszczególnych podzespołów, ciśnieniu panującym w kabinie, wybranym cyklu pracy;
- Sygnalizację zadziałania zabezpieczeń;
- Termoregulator oraz czujnik ciśnienia;
- Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa.

Oświetlenie
Punkty świetlne zostały zaprojektowane i dobrane w sposób zapewniający odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy. Standardowo kabiny są wyposażone w oświetlenie górne. Dodatkowo istnieje możliwość montażu punktów świetlnych na ścianach bocznych kabiny lakierniczej.Rys. 8. Oświetlenie.

Wszystkie punkty świetlne są wyposażone w osłony ze szkła hartowanego, umieszczonego w uszczelkach, zapewniają stopień ochrony przed porażeniem IP55.

Recylkulacja powietrza
W celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii, kabiny FAF wyposażono w system „pełnej” recyrkulacji powietrza w fazie suszenia. Kabiny starego typu oraz proste modele kabin sprzedawane przez niektórych producentów nie posiadają takiego systemu. W rezultacie powietrze podgrzewane w fazie suszenia do +50, +60 stopni, po „przejściu” przez kabinę zostaje wydalone na zewnątrz. Nie trzeba tłumaczyć, iż to czysta strata pieniędzy. Wszystkie kabiny lakiernicze oferowane przez FAF są standardowo wyposażone w system recyrkulacji powietrza. W momencie przejścia w fazę suszenia nastawy zatrzymują raz ogrzane powietrze wewnątrz kabiny. Jednakże, ze względu na bezpieczeństwo, część powietrza (10 proc.) jest wymieniana. Spowodowane jest to potrzebą utrzymania bezpiecznego stężenia lotnych związków organicznych w kabinie. W związku z powyższym, tak zwana „pełna recyrkulacja” powietrza w kabinach FAF wynosi 90 proc. Palnik w generatorze załącza się jedynie w razie potrzeby utrzymania temperatury stygnącego powietrza lub dogrzania 10 proc. powietrza świeżego. Prowadzi to znacznych oszczędności energii.

Ściany kabiny
Zarówno ściany, jak i dach kabiny wykonane są z izolowanych paneli typu s
andwich.

Grubość warstwy izolującej wynosi 50 mm. Zewnętrzne ściany paneli wykonane są z blachy obustronnie ocynkowanej oraz plastyfikowanej.

W ofercie znajdują się dwa rodzaje wypełnień izolujących:
- Wełna mineralna;
- Spieniony poliuretan.
Konstrukcja paneli pozwala na efektywne ich łączenie za pomocą frezów.

Dostępne kolory zewnętrzne paneli to:
- żółty,
- zielony,
- czerwony,
- ciemnoniebieski,
- błękitny.

Wymiary kabiny
Ze względu na modułową budowę, kabiny Autoimpianti FAF dostępne są w wielu rozmiarach. W przeciwieństwie do niektórych producentów, nazwy modeli kabin nie zmieniają się wraz ze zmianą ich wielkości. Parametry urządzeń natomiast ulegają zmianie w zależności do powierzchni podłogi kabiny. Standardowe parametry przepływu powietrza przedstawia tabela 1.
Wysokość kabiny nie wpływa na wydajność układu wentylacyjnego. Standardowo dostępne wysokości to:
- 2,50m (+ 0,20m),
- 2,75m (+ 0,20m),
- 3,00m (+ 0,20m),
Dodatkowe 20cm wysokości osiągnięto dzięki oktagonalnej konstrukcji sufitu. Pozwoliło to uzyskać dodatkową przestrzeń do pracy oraz zwiększyć powierzchnię flirtującą sufituTabela 1.

Podstawa kabiny
Producenci kabin lakierniczych stosują dwa rodzaje rozwiązań posadowienia kabiny. Pierwszy wariant to wykonanie kanałów wylotowych powietrza z kabiny bezpośrednio w posadzce według rysunków technicznych dostarczonych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wariant drugi polega na dostarczeniu wraz z kabiną metalowego podpiwniczenia o wysokości około 30 cm, które zawiera w sobie wszelkie kanały wymagane do prawidłowej pracy kabiny lakierniczej. O ile to możliwe, zaleca się wybór wariantu pierwszego, ponieważ dla optymalnego przepływu powietrza głębokość kanałów powinna wynosić co najmniej 80 cm. Rozwiązanie drugie nie wpływa negatywnie na pracę kabiny, jednak powinno się je stosować jako alternatywę, w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie kanałów w posadzce.

Kraty podłogowe
Niezależnie od wybranego wariantu wykonania podstawy kabiny, można ją wyposażyć w jeden z poniższych układów krat odprowadzających:
A) Odciąg powietrza poprzez jeden centralny kanał pod pojazdem. Pozostała powierzchnia podłogi wykonana z terakoty (w przypadku wykonania podstawy przez kupującego) lub blachy perforowanej (w przypadku kabiny z podpiwniczeniem).
B) Odciąg powietrza poprzez dwa kanały po bokach pojazdu. Pozostała powierzchnia podłogi wykonana z terakoty (w przypadku wykonania podstawy przez kupującego) lub blachy perforowanej (w przypadku kabiny z podpiwniczeniem).
C) Odciąg powietrza poprzez kraty w kształcie ringu pod pojazdem. Pozostała powierzchnia podłogi wykonana z terakoty (w przypadku wykonania podstawy przez kupującego) lub blachy perforowanej (w przypadku kabiny z podpiwniczeniem).
D) Kraty na całej powierzchni podłogi. Odciąg powietrza znajdujący się pośrodku na większości powierzchni okratowanej.

Doświadczenia naszych klientów pozwalają sądzić, iż najbardziej korzystne pod kątem utrzymania czystości jest rozwiązanie z pkt. D. Okratowanie 100 proc. powierzchni podłogi ma niewielki wpływ na cenę kabiny, zapobiegając unoszeniu się pyłów przy ruchach w jej wnętrzu.

Dział Kabin i Ciągów Lakierniczych
PRONET COLOR®


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kabinalakiernicza.pl

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 2
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 1
  BRAK SŁÓW

Komentarze (2)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
do góry strony