Lakiernictwo i blacharstwo

Lakiernictwo i blacharstwo

2 miesiące temu  03.08.2021, ~ Administrator   

Serwisy protestują przeciwko polityce PZU w sprawie rozliczeń

Fot. Piotr Łukaszewicz

- W naszej ocenie praktyka PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. jest jawnym aktem nieuczciwej konkurencji oraz próbą zastraszenia serwisów nie będących członkami tzw. sieci preferowanej – mówi Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów. Cała branża protestuje przeciwko zapowiedzianym przez polskiego ubezpieczyciela zmianom w rozliczaniu kosztów napraw w szkodach zgłaszanych do PZU w ramach ubezpieczeń OC.

- Działania, które podejmuje PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. zostały opisane w polskiej literze prawa jako zabronione i podlegające odpowiedzialności. Obowiązkiem Związku Dealerów Samochodów jest ochrona interesów autoryzowanych serwisów. Jeżeli PZU S.A. oraz PZU Pomoc S.A. nie wycofa się ze swojego stanowiska, będziemy dochodzić praw serwisów oraz ich klientów przed sądem - dodaje prezes ZDS.

Jakie zmiany wprowadza PZU? Objaśnia Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Zgodnie z pismem, koszty naprawy w szkodach OC mają podlegać „optymalizacji” polegającej na rozliczaniu ich według warunków finansowych obowiązujących w zakładach tzw. sieci preferowanej. PZU wskazało, że od 1 lipca szkody nie będą zlecane przez PZU S.A. i PZU Pomoc S.A. do zakładów sieci naprawczej PZU Pomoc, które nie należą do tzw. sieci preferowanej, a szkody OC obsługiwane w zakładach sieci naprawczej mają być rozliczane przez PZU po indywidualnym uzgodnieniu kosztów naprawy na podstawie zaakceptowanego kosztorysu lub telefonicznego uzgodnienia kosztów. Jednocześnie zakłady naprawcze nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej, czego warunkiem jest uzgodnienie warunków finansowych.

Jak wynika z opinii przygotowanej przez zespół prawny Związku Dealerów Samochodów, działanie takie stanowi naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa poprzez naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza zakaz praktyk utrudniających innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję czynu nieuczciwej konkurencji, którym jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 tej ustawy zawiera otwarty katalog stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. Wśród tych stypizowanych czynów wymienia utrudnianie dostępu do rynku.

Branża motoryzacyjna poinformowała już o sprawie Rzecznika Finansowego

Polska Izba Motoryzacji wskazuje z kolei, że problem jest znacznie szerszy i nie dotyczy tylko pisma PZU z 28 czerwca 2021 roku.

Praktyki budzące szereg wątpliwości lub wprost gwałcące prawo każdego obywatela do należnego mu odszkodowania są w ostatnich latach nasilane i zaliczyć do nich można chociażby:

− masowe narzucanie fikcyjnie kreowanych na potrzeby ubezpieczycieli nieprzystających do rynku stawek za wykonywanie napraw (rbg), usług assistance, czy najmu pojazdów zastępczych,
− ingerencję w technologię naprawy (pośrednio i bezpośrednio) poprzez bezpodstawne korekty zakresów naprawy,
− wymuszanie łamania tajemnicy handlowej poprzez żądanie faktur pierwokupu części zamiennych mimo wystawienia czytelnej i zgodnej z wytycznymi KNF faktury za naprawę,
− stosowania podwójnych standardów oraz abuzywnych zapisów w umowach o współpracy,
− uporczywe nieuznawanie opinii niezależnych rzeczoznawców co wprost prowadzi do paraliżu systemu wymiaru sprawiedliwości ilością spraw sądowych (w ostatnim tylko roku ponad 180 tyś. nowych) oraz powoduje zapaść na rynku napraw dla tysięcy małych firm,
− wspieranie rozwiązań zaniżających odszkodowania, istotnie wzmacniających funkcjonowanie szarej strefy i obniżających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zdaniem Prezesa Polskiej Izby Motoryzacji Romana Kantorskiego - Obserwowane praktyki nijak się mają w rzeczywistości do wniosków z informacji Najwyżej Izby Kontroli z 2019 roku, które m.in. nakazywały wzmocnienie ochrony i praw konsumenta. 

Na podstawie:
zdr.org.pl
sprm.org.pl

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 25

 • 2
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 1
  SMUTNY
 • 17
  WKURZONY
 • 4
  BRAK SŁÓW

Komentarze (2)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~ erepolska.pl 2 2 miesiące temu Zapraszam do kontaktu. Pomagamy warsztatom w tych sprawach. An stawki, ani rabaty, nie są żadnym problemem. Pomogliśmy każdemu warsztatowi. Napisz i dowiedz się więcej: info@erepolska.pl
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
 • ~ Zakład B-L 1 2 miesiące temuocena: 100%  Roboty na razie w cholerę. Jednorazowych klientów ze szkodami OC w PZU rozliczać gotówkowo i komunikować dlaczego. Flotowych to wiadomo. A wszystkim radzić do szkód z OC w PZU wzywać WRD, nawet jak nie trzeba. Refleksja Zakładu po odpływie klientów nastąpi szybko.
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
do góry strony