Lakiernictwo i blacharstwo

Lakiernictwo i blacharstwo

ponad rok temu  28.05.2013, ~ Administrator   

Wysokość stawki za RBG
– oblicz profesjonalnie i samodzielnie z Polską Izbą Motoryzacji. Kalkulator Kosztu Roboczogodziny (KKRbh) został oddany do użytku dla wszystkich zainteresowanych serwisów autoryzowanych i niezależnych.

Polska Izba Motoryzacji, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez osoby zarządzające w warsztatach, przygotowała wraz z partnerami zewnętrznymi (Vector Polska Sp. z o.o.  i B.U.H. Consulting) elektroniczną wersję metody obliczeniowej kosztu roboczogodziny przeznaczonej do samodzielnego wykorzystania w firmie. Jest to kolejne działanie kadry PIM oraz jej partnerów, mające na celu poprawę relacji na linii Towarzystwo Ubezpieczeń – Warsztat Naprawczy. Obliczenie kosztu roboczogodziny za pomocą KKRbh w warsztacie jest w konsekwencji udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi na pytanie:


Ile kosztuje firmę jedna sprzedana w warsztacie roboczogodzina?
Przy czym pytanie to jest zasadne zarówno w odniesieniu do warsztatów blacharsko-lakierniczych, jak i mechanicznych. Natomiast znajomość kosztu roboczogodziny pozwala na:
- ustalenie właściwej stawki za prace warsztatowe; właściwej to znaczy pokrywającej koszty funkcjonowania warsztatu i zapewniającej chociażby minimalny zysk;
- określenie poziomu rabatów możliwych do udzielania wybranym grupom klientów (floty, firmy ubezpieczeniowe itp.).

Informacje przydatne przy korzystaniu z kalkulatora kosztu rbh
Z pewnością nie będzie przesady w twierdzeniu, że przypominanie definicji kosztu roboczogodziny, jeszcze przez pewien czas będzie konieczne. Mamy bowiem do czynienia z próbami definiowania tego pojęcia w odniesieniu do godzin obecności pracowników (czyli godzin dyspozycyjnych), godzin przepracowanych przez pracowników produkcyjnych czy w końcu godzin sprzedanych. Należy zatem jednoznacznie powiedzieć, że właściwym punktem odniesienia są godziny sprzedane, czyli te, które zostały zafakturowane. Oznacza to, że w przypadku warsztatu blacharsko-lakierniczego są to godziny wynikające z zaakceptowanych kosztorysów wykonawczych (ale nie kosztorysów ofertowych). Natomiast w warsztatach mechanicznych to równowartość czasu technologicznego wynikającego z przyjętych norm producentów pojazdów lub (coraz rzadziej) opracowań branżowych dla konkretnych czynności i operacji warsztatowych. Koszt roboczogodziny to wynik podzielenia sumy kosztów poniesionych przez warsztat w badanym okresie przez sumę godzin sprzedanym w tym samym okresie czasu. Przy czym koszty muszą dotyczyć wyłącznie warsztatu, dla którego dokonuje się obliczeń; mają dotyczyć i pochodzić z okresu podlegającego obliczeniu oraz zawierać również tę część kosztów ogólnozakładowych, które muszą zostać pokryte z przychodów warsztatu.

Czym zatem jest i do czego służy Kalkulator Kosztu Roboczogodziny (KKRbh)?
Policzenie kosztu roboczogodziny nie jest ani proste, ani tym bardziej oczywiste i intuicyjne bez znajomości podstawowych zależności ekonomicznych, sposobów i metod księgowania kosztów oraz źródeł pozyskania wiarygodnych danych zarówno w tym zakresie, jak i dotyczących ilości godzin sprzedanych w warsztacie. Interpretacja wyniku otrzymanego w postaci jednej wartości liczbowej (w złotych i groszach) jest w zasadzie mało konstruktywna. Jedyne co z pewnością można stwierdzić jest to czy otrzymany koszt jest niższy, czy też wyższy od stosowanej średniej rzeczywistej stawki za prace warsztatowe. Jeżeli jest niższy i zapewnia uzyskiwanie zadowalającej marży, to „o jedno zmartwienie mniej”. Problem zaczyna się, gdy obliczony koszt roboczogodziny jest wyższy lub znacząco wyższy od średniej stawki za prace warsztatowe. Pojawia się pytanie: czy obliczony koszt jest prawidłowy, jeśli nie, to gdzie został popełniony błąd? I drugie pytanie, jeśli przy wyliczaniu kosztu roboczogodziny nie popełniono błędu, to na jak długo wystarczy kapitału na dokładanie do pracy warsztatu i tak naprawdę skąd te środki pochodzą? Pytanie o stałość czy też zmienność kosztu roboczogodziny budzi najwięcej wątpliwości. Pochodzą one stąd, że zmienność tego kosztu następuje praktycznie z każdą wykonaną pracą w warsztacie, a obliczanie go w okresach miesięcznych pokazuje nie stan bieżący, lecz „historię” z minionego okresu. Wydawać się może, że w kontekście tak wielu niewiadomych, budzących wątpliwości wyników i dylematów interpretacyjnych podejmowanie samodzielnych prób obliczenia kosztu roboczogodziny jest niewykonalne. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z warsztatami blacharsko-lakierniczymi, ale i mechanicznymi, opracowany został „KALKULATOR KOSZTU RBG”. Produkt ten jest dostępny w postaci elektronicznej poprzez stronę internetową Polskiej Izby Motoryzacji (www.pim.pl). Tam też można znaleźć szczegóły dotyczące zasad korzystania z „kalkulatora” oraz informacje o szkoleniach, które mogą stanowić bazę do uzyskania wiedzy przydatnej do obliczania i interpretacji kosztu roboczogodziny.

Stanowisko Towarzystw Ubezpieczeniowych a wyliczona stawka za RBG kalkulatorem zaprojektowanym przez Polską Izbę Motoryzacji
Towarzystwa Ubezpieczeniowe podczas weryfikacji kosztorysu wielokrotnie korygują stawkę, szczególnie serwisu niezależnego. Najczęściej odbywa się to pod pretekstem „średnich stawek w regionie”. Takie uśrednianie i szufladkowanie wszystkich jest nie tylko krzywdzące, ale powoduje zaniżanie poziomu. Dodatkowo, skutecznie hamuje rozwój niezależnych liderów rynku, którzy są sztucznie degradowani przez TU w rozliczeniach ich roboczogodziny. Jednym ze skuteczniejszych sposobów uregulowania tematu odpowiedniego zwrotu za roboczogodzinę przepracowaną przez serwis jest przedstawienie do ubezpieczalni jej wyliczenia. Musi to jednak być przeprowadzone na tyle rzetelnie, aby druga strona nie mogła tego podważyć zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i ewentualnego postępowania sądowego. Kalkulator Kosztów Robocizny był przedstawiany jesienią 2010 r. na Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej organizowanej w Krakowie przez PIM. Jest jednym z wielu działań jakie PIM stara się skutecznie wprowadzić na rynek napraw.

Więcej o Kalkulatorze Kosztów Roboczogodziny na www.pim.pl

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 7

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 4
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 2
  WKURZONY
 • 1
  BRAK SŁÓW

Komentarze (2)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~ Ere Polska 2 miesiąc temu Wszelkie warsztaty, które chcą podnieść stawki za rbg (do ceny zasadnej!) i nie przejmować się narzuconymi rabatami zapraszam do współpracy. Nie pobieramy opłat i całe ryzyko bierzemy na siebie. Dlatego, nie ma warsztatu, któremu nie podnieśliśmy stawki. Napisz: info@erepolska.pl i umów się na spotkanie.
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
 • ~ Stanisław 1 ponad rok temuocena: 100%  rbg powinna wynikać z faktycznych poniesionych kosztów działalności warsztatu , tak jak to było wyliczane w zakładach rzemieślniczych w latach 70-dziesiątych.- dzisiaj rbg jest współczynnikiem wyliczanki Audatexu 1 rbg powinien równać się 3,5 roboczo-godziny. A TAK NIE JEST. Ubezpieczalnie zrujnowały warsztaty nie zależne stawkami rbg. zaniżając i wymuszając niższą jakość usług . Ubezpieczalnie pozornie stojąc na straży w obronie klienta , skutecznie niszczyły rzemiosło motoryzacyjne. Wyjdźcie na ulice i zobaczcie warsztaciki motoryzacyjne w Polsce wyglądają jak 40 lat temu ( są wyjątki ). a w motoryzacji wiele się zmieniło , ilu mechaników , blacharzy ,lakierników zrujnowało zdrowie i zmarło z powodu fatalnych warunków pracy , pracując nie dla zysku tylko na utrzymanie , dla chleba , dla przetrwania.
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
do góry strony