Prawo

Prawo

ponad rok temu  19.07.2023, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Badania lekarskie i szkolenia BHP po odwołaniu stanu epidemii

Stan epidemii i stan zagrożenia epidemicznego zostały odwołane 30 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 12a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), zwanej specustawą w sprawie Covid-19, od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zawieszony był obowiązek wykonywania m.in. badań lekarskich okresowych, o których mowa w art. 229 § 2 i 5 Kodeksu pracy, oraz szkoleń BHP okresowych.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii pracodawca oraz pracownik są zobowiązani wykonać zawieszone badania i szkolenia w ciągu 180 dni od momentu odwołania danego stanu.
Kierowanie pracowników na badania okresowe jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak ustawa „covidowa” i stan zagrożenia epidemicznego umożliwiły firmom zawieszenie konieczności kierowania na badania okresowe pracowników w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid-19. W rezultacie od marca 2020 r. wielu pracodawców nie kierowało pracowników do lekarzy medycyny pracy na badania okresowe, a także nie organizowało obowiązkowych okresowych szkoleń BHP.
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych i badań kontrolnych. Skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to on pokrywa ich koszty. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek dopilnowania terminów. Przegapienie terminu skierowania na badania okresowe i dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań grozi karą grzywny za naruszenie zasad bhp (od 1 tys. zł do 30 tys. zł). Badania okresowe powinny odbyć się w godzinach pracy, a skierowany na nie pracownik jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Za czas wykonywania badań pracodawca nie potrąci mu również wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami badaniom okresowym podlegają:

  • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy,
  • pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Odmowa poddania się badaniom medycyny pracy jest złamaniem podstawowych obowiązków pracowniczych wyznaczonych przez Kodeks pracy i może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. 
Podsumowując, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu, czyli maksymalnie do 31.12.2023 r.

mgr Robert Gorczyca
ekspert prawa pracy, prawnikspecjalista ds. BHP inspektor ochrony przeciwpożarowej

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony