Prawo

Warto wiedzieć

2 miesiące temu  05.02.2024, ~ Michał Żak - ,   Czas czytania 3 minuty

Dyrektywa CSRD obowiązuje od początku 2024 roku

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ogłosiła publikację nowych projektów zawierających proponowane standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kolejny krok w ustanawianiu nowego systemu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie zgodnie z unijną Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

CSRD ma na celu stanowić istotną aktualizację dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. (NFRD) – poprzednich unijnych ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie to znacznie zwiększy liczbę spółek zobowiązanych do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ponad 50 000 z około 12 000 oraz wprowadzając bardziej szczegółowe raporty wymagania dotyczące wpływu firmy na środowisko, prawa człowieka i standardy społeczne oraz ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.

Kogo obowiązuje CSRD?

Dyrektywa CSRD zaczęła obowiązywać od początku 2024 r. w odniesieniu do dużych spółek publicznych zatrudniających ponad 500 pracowników. W 2025 r. obejmie półki zatrudniające ponad 250 pracowników lub osiągające przychody na poziomie 40 mln euro w 2025 r. a w 2026 r notowane na giełdzie MŚP.

W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska upoważniła EFRAG do przygotowania nowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), w tym dla MŚP będących jednostkami interesu publicznego lub tych, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w UE . Organizację poproszono także o opracowanie dobrowolnych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych na giełdzie MŚP. Nowe projekty standardów obejmują standardy zarówno dla MŚP interesu publicznego (ESRS LSME), jak i dobrowolne standardy dla innych MŚP (VSME).

Nowe standardy dla MŚP interesu publicznego składają się z sekcji ogólnych obejmujących ogólne wymagania, ogólne ujawnienia oraz polityki, działania i cele, a także sekcje szczegółowo opisujące wskaźniki dotyczące zachowań środowiskowych, społecznych i biznesowych. Przykłady wymaganych ujawnień środowiskowych obejmują informacje dotyczące zużycia i miksu energii, emisji (scope 1, 2 i 3), informacje na temat usuwania gazów cieplarnianych finansowanych w ramach kredytów węglowych, przewidywanych skutków finansowych zagrożeń związanych z klimatem fizycznym i przejściowym, a także informacje na temat zanieczyszczeń, mikrodrobin plastiku, zużycia wody i wpływ na różnorodność biologiczną.

Cele standardów zrównoważonego rozwoju

Według EFRAG cele obowiązkowych standardów zrównoważonego rozwoju obejmują wspieranie MŚP w uzyskiwaniu lepszego dostępu do finansowania, a także umożliwianie dostępności standardowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

- MŚP są kluczową częścią europejskiej gospodarki. Po zakończeniu oceny ESRS dla dużych przedsiębiorstw EFRAG publikuje dzisiaj te dwa proponowane standardy, aby wesprzeć MŚP w uczestniczeniu w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę, uzyskaniu odpowiedniego dostępu do finansowania i zmniejszeniu obciążenia związanego z nieskoordynowanymi wnioskami o dane podczas przygotowywania decyzje – informacje przydatne dla wszystkich – powiedział Patrick de Cambourg, przewodniczący Rady ds. raportowania na temat zrównoważonego rozwoju EFRAG.

Nowe standardy dobrowolnej sprawozdawczości dla MŚP nienotowanych na giełdzie mają również na celu wspieranie przedsiębiorstw w dostępie do zrównoważonego finansowania i zostały zaprojektowane jako „proste narzędzie sprawozdawcze mające pomóc nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (nienotowanym na giełdzie MŚP ) w odpowiedzi na prośby o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które otrzymują od partnerów biznesowych”, takich jak banki, inwestorzy i większe firmy, dla których MŚP pełnią rolę dostawców standardowych informacji ESG.Wraz z publikacją nowych projektów standardów EFRAG ogłosiła rozpoczęcie konsultacji projektów standardów, które będą otwarte do 21 maja 2024 r.

Fot. EFRAG

Komentarze (1)

dodaj komentarz
  • ~ Obywatel 1 2 miesiące temu Nowe standardy, nakazy i zasady, a to wszystko w imię czego spójności? Ci ludzie siedzący tam w UE nie mają pojęcia przy swoich zarobkach jak wygląda rzeczywistość, prowadzenie firmy, nawet zwykła wymiana oleju w https://stiservice.pl/to... dla nich będzie niedługo zanieczyszczenie środowiska i brak spełnienia jakiś standardów.
    oceń komentarz 0 0 zgłoś do moderacji
do góry strony