Prawo

Prawo

ponad rok temu  25.03.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

Masz spór z ubezpieczycielem? A może mediacja? Powstała instytucja, która w tym pomoże

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchomiło bardzo ważny dla branży motoryzacyjnej projekt - Centrum Mediacji i Arbitrażu. Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie postępowań mediacyjnych (a docelowo także sądu arbitrażowego) w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym w zakresie sporów związanych z branżą motoryzacyjną, w tym serwisową.

Mediacja to alternatywna dla sądownictwa powszechnego, efektywna i oszczędzająca czas oraz pieniądze, metoda rozwiązania sporów, która pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu przy jednoczesnej możliwości pozostania w partnerskich stosunkach, na podstawie wypracowanego porozumienia. Sprawę do mediacji można skierować w zakresie każdego sporu, który „nadaje się” do postępowania sądowego. Możliwe jest także skierowanie sprawy do mediacji już wtedy kiedy znalazła się ona w sądzie.

- Naszą ambicją jest pomoc w rozwiązywaniu sporów na rynku motoryzacyjnym nie tylko w relacjach B2C, ale także (a nawet przede wszystkim) w relacjach B2B. Jak widzimy z prawie już 3-letniej działalności Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ogromna większość spraw spornych dotyczy wad pojazdów czy wykonanych napraw, ale chcemy też żeby do CMiA były w przyszłości kierowane m. in. spory serwisów z ubezpieczycielami czy te dotyczące rozwiązywania umów autoryzacyjnych – mówi Warsztat.pl radca prawny Paweł Tuzinek, prawnik Związku Dealerów Samochodów i jeden z mediatorów w CMiA.

Należy zauważyć, iż wciąż rosnące koszty w zakresie sporów sądowych oraz wydłużające się czasy postępowania (w szczególności z powodu pandemii) stanowią jeden z kluczowych czynników przemawiających za wyborem mediacji. Z kolei względnie krótki czas prowadzenia mediacji oraz przerwanie biegu przedawnienia w przedmiocie żądań strony stanowi poważny argument do rozważenia podjęcia próby polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.  

Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy z branży serwisowej mają obowiązek informowania swoich klientów „o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur”. Obowiązek ten istnieje od 2014 roku i wynika z art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy on umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Przykładowo będzie on miał zastosowanie w przypadku mobilnej wymiany opon, usługi holowania z drogi lub przy internetowym handlu częściami i akcesoriami. Dlatego też wysyłając klauzulę informacyjną takiemu klientowi, najlepiej jest poinformować go specjalnym „motoryzacyjnym” ośrodku mediacji jakim jest CMiA.

- W procesie mediacji istotna jest również osoba bezstronnego i profesjonalnego mediatora. W ramach CMiA działają wyłącznie mediatorzy, którzy na co dzień zajmują się sprawami branży motoryzacyjnej, posiadający odpowiednie doświadczenie i praktykę zawodową, zmierzający do sprawnego przeprowadzenia mediacji zakończonej podpisaniem ugody mediacyjnej – zachęca do korzystania z Centrum jego Pełnomocnik radca prawny Michał Muchowicz.

Pozostałymi mediatorami w Centrum są prawnicy rekomendowani przez kancelarie zrzeszone w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego - adwokat Katarzyna Jessa, radca prawny Ewa Weinar, radca prawny Michał Wołoszański oraz radca prawny Dariusz Brzozowski.

Centrum zajmować się będzie w pierwszej kolejności mediacją w sporach. Otwarcie sądu arbitrażowego planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

Więcej szczegółów na stronie: cmia.sprm.org.pl.

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony