Prawo

Prawo

9 miesięcy temu  23.10.2023, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

Zmiany dla pracowników młodocianych i w składkach ZUS

Wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych i zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – takie modyfikacje weszły w życie 1 września 2023 r.

Zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników młodocianych wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, która od 1 września 2023 r. wprowadza wyższe płace dla tej grupy pracowników.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Od 1 września 2023 r. wskaźnik ten wzrósł o 3% i wynosi:

  •     nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  •     nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  •     nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Od 1 września 2023 r. wzrosło również wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy, wynosi ono nie mniej niż 7% wynagrodzenia (było 4%). Warto pamiętać, że kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne, a pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe.

Zmiany, które weszły w życie 1 września, modyfikują także zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 450 zł zostanie podwyższona kwota wyłączenia z podstawy oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz zmiany zasady przeliczania na złotówki tzw. ozusowanych przychodów osiąganych w walutach obcych.
Nowelizacja nie tylko podniosła miesięczny limit wyłączenia składkowego o 150 zł (z 300 zł), lecz także wskazała wprost, iż wyłączeniem tym objęta jest także wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.
Od 1 września przepis dotyczący przychodów osiąganych w walutach obcych jest bardziej szczegółowy. Do tej pory wskazane było jedynie, że stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wprowadzony został podział na płatnika składek i na pozostałe podmioty, które będą pełnić funkcję płatnika składek. Szczególnie ta druga część ma duże znaczenie, gdyż dotyczy sytuacji pracowników, w stosunku do których to ZUS przejmuje funkcję płatnika składek w zakresie przeliczenia uzyskanego przez pracownika przychodu w walucie obcej na walutę krajową. Najczęściej będą to przypadki pracowników delegowanych do pracy za granicę.

mgr Robert Gorczyca
ekspert prawa pracy, prawnikspecjalista ds. BHP inspektor ochrony przeciwpożarowej

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony