Klimatyzacja

Klimatyzacja

11 miesięcy temu  28.05.2023, ~ Administrator - ,   Czas czytania 11 minut

Komponenty układu klimatyzacji – możliwe przyczyny usterek i diagnostyka
Strona 2 z 4

Skutki awarii
Uszkodzenie osuszacza może się objawiać w następujący sposób:
- niska wydajność chłodzenia,
- awaria klimatyzacji.

Przyczynami awarii osuszacza mogą być:
- starzenie,
- uszkodzona poduszka filtracyjna w środku,
- nieszczelności na przyłączach lub spowodowane uszkodzeniem mechanicznym.

Diagnostyka
Diagnostyka powinna obejmować następujące czynności:
- kontrola cykli konserwacji (co 2 lata),
- kontrola pod kątem szczelności/prawidłowego osadzenia przyłączy/uszkodzeń,
- kontrola ciśnienia po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia.

UWAGA! Z reguły osuszacz należy wymieniać co 2 lata lub przy każdym otwarciu obiegu czynnika chłodniczego. Zestarzenie się osuszacza może spowodować poważne uszkodzenia w układzie klimatyzacji.

ZAWÓR ROZPRĘŻNY/DŁAWIĄCY
Zawór rozprężny jest punktem podziału między obszarem wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu chłodniczym. Jest zamontowany przed parownikiem. W celu uzyskania optymalnej temperatury w parowniku przepływ czynnika chłodniczego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od temperatury czynnika wypływającego z parownika. Regulacja ta zapewnia całkowite odparowanie ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku, dzięki czemu do sprężarki dociera tylko czynnik w stanie gazowym. Zawory rozprężne mogą się różnić od siebie konstrukcją.

Sposób funkcjonowania
Ciekły czynnik chłodniczy płynący od osuszacza przechodzi przez zawór rozprężny i zostaje wtryśnięty do parownika. Odparowanie czynnika chłodniczego powoduje uwolnienie ciepła parowania dyfuzyjnego. W ten sposób obniża się temperatura parownika. W celu uzyskania optymalnej wydajności chłodzenia w parowniku przepływ czynnika chłodniczego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od temperatury gazowego czynnika wypływającego z parownika. Wraz ze wzrostem temperatury czynnika chłodniczego na wylocie parownika zawór rozprężny zwiększa napływ (wtryskiwaną ilość) czynnika chłodniczego do parownika. Wraz ze spadkiem temperatury czynnika chłodniczego na końcu parownika zawór rozprężny zmniejsza napływ czynnika.

Skutki awarii
Uszkodzenie zaworu rozprężnego może objawiać się w następujący sposób:
- niska wydajność chłodzenia,
- awaria klimatyzacji.

Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:
- zawodnienie układu – stary i niesprawny osuszacz,
- zanieczyszczenia w układzie,
- nieszczelności na elemencie konstrukcyjnym lub na przewodach przyłączeniowych.

Diagnostyka
W przypadku nieprawidłowego działania należy wykonać następujące czynności kontrolne:
- kontrola wzrokowa,
- kontrola hałasu,
- sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe są prawidłowo i dobrze zamocowane,
- sprawdzenie elementu i przyłączy pod względem szczelności,
- pomiar temperatury na przewodach wejścia i wyjścia z zaworu,
- pomiar ciśnienia przy pracującej klimatyzacji.

UWAGA! Woda i zanieczyszczenia w układzie klimatyzacji mogą znacznie ograniczać działanie zaworu rozprężnego/dławiącego. Bardzo ważna jest w związku z tym regularna konserwacja układu.

PAROWNIK
Parownik zapewnia wymianę ciepła między otaczającym go powietrzem i czynnikiem chłodniczym klimatyzacji.

Sposób funkcjonowania
Przez zawór rozprężny lub dławiący płynny czynnik chłodzący wtryskiwany jest pod ciśnieniem do parownika. Czynnik chłodniczy rozpręża się. Powstające przy tym zimno jest oddawane do otoczenia przez dużą powierzchnię parownika i wdmuchiwane do wnętrza pojazdu przez dmuchawę.

Skutki awarii
Uszkodzenie parownika może się objawiać w następujący sposób:
- niewystarczająca wydajność chłodzenia,
- awaria klimatyzacji,
- słaba wydajność dmuchawy.

Przyczynami awarii parownika mogą być:
- zatkanie przewodów rurowych w parowniku,
- nieszczelny parownik (na przyłączach lub z powodu uszkodzenia),
- zanieczyszczony parownik (zakłócony przepływ powietrza).

Diagnostyka
Przy poszukiwaniu błędów należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:
- sprawdzenie parownika pod kątem zabrudzenia,
- sprawdzenie parownika pod kątem uszkodzeń,
- sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe są prawidłowo zamocowane,
- sprawdzenie szczelności,
- pomiar ciśnienia w układzie przy pracującej klimatyzacji,
- pomiar temperatury na przewodzie wejściowym i wyjściowym.

UWAGA! Problemy z temperaturą, zanieczyszczenie, wilgotność i brak konserwacji mogą spowodować uszkodzenie parownika. Aby tego uniknąć, należy regularnie konserwować i dezynfekować klimatyzację.

WYŁĄCZNIKI CIŚNIENIOWE I PRZEŁĄCZNIKI
Zadaniem wyłączników ciśnieniowych jest ochrona klimatyzacji przed uszkodzeniami spowodowanymi przez za niskie lub za wysokie ciśnienie. Wyłączniki dzielą się na niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe i potrójne. Przełącznik potrójny obejmuje wyłącznik niskociśnieniowy, wysokociśnieniowy oraz dodatkowy styk przełączający dla wentylatora skraplacza.

Sposób funkcjonowania
Wyłącznik ciśnieniowy (czujnik ciśnienia) jest z reguły zamontowany w układzie po stronie wysokiego ciśnienia. W przypadku za wysokiego ciśnienia (ok. 26-33 barów) odcina dopływ prądu do sprzęgła sprężarki, a przy spadku ciśnienia (ok. 5 barów) ponownie go włącza. W przypadku za niskiego ciśnienia (ok. 2 barów) dopływ prądu zostaje również przerwany w celu uniknięcia uszkodzeń sprężarki spowodowanych brakiem smarowania. Trzeci styk przełączający w przełączniku potrójnym steruje dmuchawą skraplacza w celu zapewnienia optymalnego skraplania czynnika chłodniczego w skraplaczu.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
  • ~ Man 2 3 miesiące temu No niestety mało kiedy pamiętamy o tym, że taki serwis klimatyzacji jak https://stiservice.pl/uslugi/s... nam najzwyczajniej w świecie potrzebny, i chodzi tutaj o więcej rzeczy niż wyłącznie jej ozonowanie oraz czyszczenie. W końcu bądź co bądź chyba nikt z nas nie wyobraża sobie jazdy bez klimatyzacji.
    oceń komentarz 0 0 zgłoś do moderacji
  • ~ troksa 1 ponad rok temu A jak widzicie to - https://www.irmarserwis.pl/ofe... ? Serwis klimatyzacji samochodowej w Krakowie, jak to widzicie? Ten czy inny? Na który warto postawić? Gdzie wykonują to dobrze jakościowo i w normalnej cenie?
    oceń komentarz 0 0 zgłoś do moderacji
do góry strony