Klimatyzacja

Klimatyzacja

10 miesięcy temu  28.05.2023, ~ Administrator - ,   Czas czytania 11 minut

Komponenty układu klimatyzacji – możliwe przyczyny usterek i diagnostyka
Strona 3 z 4

Skutki awarii
Uszkodzenie lub awaria wyłącznika ciśnieniowego może mieć następujące objawy:
- za niska wydajność chłodzenia,
- brak działania klimatyzacji,
- częste włączanie/wyłączanie sprzęgła sprężarki.

Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:
- błędy styku na przyłączach elektrycznych,
- zanieczyszczenia w układzie,
- uszkodzenia obudowy spowodowane wibracją lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Diagnostyka
Czynności kontrolne diagnostyki:
- kontrola wzrokowa,
- sprawdzenie wtyczek przyłączeniowych pod kątem prawidłowego osadzenia,
- sprawdzenie elementu pod kątem uszkodzeń,
- pomiar ciśnienia przy pracującej klimatyzacji,
- sprawdzenie wymontowanego elementu przy użyciu butli z azotem, zaworu redukcyjnego i multimetru.

UWAGA! Wyłączniki ciśnieniowe mogą ulegać usterkom w wyniku problemów ze stykiem i zanieczyszczeniem. Regularne serwisowanie układu zapobiega ich uszkodzeniu. Uzupełnienie oferty stanowią dalsze wyłączniki klimatyzacji, takie jak wyłączniki główne.

DMUCHAWA
Wentylator dmuchawy nawiewa powietrze do kabiny pojazdu. Zapewnia odparowywanie szyb i przyjemny klimat. Jest to ważny warunek bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

UWAGA! Awaria wentylatora powoduje powstanie nieprzyjemnego klimatu w pojeździe, a więc zmniejsza zdolność koncentracji kierowcy. Jest to poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Poza tym brak wentylacji może prowadzić do zaparowania przedniej szyby samochodu. Ograniczenie widoczności również stanowi czynnik poważnie zagrażający bezpieczeństwu jazdy.

KSZTAŁTKI I WĘŻE
Kształtki i węże łączą ze sobą komponenty prowadzące czynnik chłodniczy. Kształtki zaciska się za pomocą specjalnego narzędzia na końcówkach węży. Dostępne są ich różne wersje.

UWAGA! Węże Hella Nussbaum Solutions charakteryzują się dużą elastycznością, małym ciężarem i małymi utratami czynnika chłodniczego.

WENTYLATOR SKRAPLACZA
Wentylator skraplacza przyczynia się do tego, że osiągane jest optymalne skroplenie środka chłodniczego w każdym stanie eksploatacyjnym pojazdu. Jest on montowany jako wentylator dodatkowy lub wspólny przed, za skraplaczem lub chłodnicą silnika.

UWAGA! Wentylatory skraplacza mogą przestać działać z powodu uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego. W wyniku tych uszkodzeń czynnik chłodniczy nie jest wystarczająco upłynniony. Wydajność klimatyzacji zaczyna spadać.


Rys. 2. Diagnostyka układu klimatyzacji.

NAPRAWA I SERWIS

Zasady bezpieczeństwa/obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym
- Zawsze nosić okulary i rękawice ochronne! Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturach otoczenia płynny czynnik chłodniczy paruje tak gwałtownie, że w kontakcie ze skórą lub oczami może dojść do zamarzania tkanek (ryzyko oślepnięcia).
- W razie kontaktu z czynnikiem miejsca styku opłukać dużą ilością zimnej wody. Nie trzeć. Natychmiast udać się do lekarza!
- Nie palić! Czynnik chłodniczy może rozkładać się na trujące substancje pod wpływem kontaktu z żarem papierosa lub otwartym ogniem.
- Czynnik chłodniczy nie może wejść w kontakt z otwartym ogniem lub gorącym metalem. Może to spowodować powstawanie trujących gazów.
- Dopilnować, aby czynnik chłodniczy nie ulatniał się do atmosfery. Po otwarciu zbiornika czynnika chłodniczego lub układu klimatyzacji zawartość uwalnia się pod wysokim ciśnieniem. Poziom ciśnienia zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.
- Unikać wpływu wysokich temperatur na elementy konstrukcyjne lub klimatyzację. Przy pracach lakierniczych nie wolno rozgrzewać pojazdów do temperatury wyższej niż 75°C (piec suszący). W przeciwnym przypadku najpierw opróżnić klimatyzację.
- Podczas odłączania węży serwisowych od pojazdu dopilnować, aby przyłącza nie były skierowane na ciało. Z przyłączy mogą wydobywać się pozostałości czynnika chłodniczego.
- Podczas czyszczenia pojazdu nie kierować strumienic parowych bezpośrednio na części klimatyzacji.
- W żadnym razie nie zmieniać fabrycznego ustawienia śruby regulującej na zaworze rozprężnym.

WSKAZÓWKI MONTAŻU I DEMONTAŻU

Układ klimatyzacji
- Przed montażem lub demontażem części zamiennej sprawdzić, czy przyłącza, mocowania i inne parametry istotne dla montażu są identyczne.
- Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych używać zawsze nowych o-ringów przystosowanych do czynnika chłodniczego.
- Olej do sprężarek ma silne działanie higroskopijne, dlatego w miarę możliwości układ powinien być zamknięty lub dolewać go dopiero na krótko przed zamknięciem obiegu czynnika chłodniczego.
- Przed montażem przesmarować o-ringi i uszczelki olejem czynnika chłodniczego lub specjalnym smarem w celu ułatwienia montażu. Nie używać innych smarów ani sprayów silikonowych, ponieważ powoduje to natychmiastowe zanieczyszczenie świeżego czynnika chłodniczego.
- Przy każdym otwarciu obiegu chłodniczego należy wymienić osuszacz ze względu na jego silne działanie higroskopijne. Brak regularnej wymiany osuszacza lub akumulatora może doprowadzić do zniszczenia elementu filtracyjnego i rozprzestrzenienia się cząstek stałych w całym układzie, co może spowodować poważne uszkodzenia.
- Przyłączy układu nie pozastawiać nigdy otwartych na dłużej, zamykać je od razu zatyczkami lub korkami. W przeciwnym razie do układu razem z powietrzem przedostanie się wilgoć.
- Aby nie uszkodzić przewodów lub komponentów przyłączających, podczas odłączania i mocowania przyłączy zawsze używać dwóch kluczy.
- Podczas układania węży i kabli dopilnować, aby nie był możliwy ich kontakt z krawędziami blach lub elementami ruchomymi silnika.
- Podczas wymiany jednego z komponentów układu klimatyzacji zwrócić uwagę na prawidłową ilość oleju w układzie. W razie potrzeby olej uzupełnić lub spuścić.
- Przed ponownym napełnieniem sprawdzić szczelność układu.
- Na koniec wytworzyć w układzie podciśnienie (przez ok. 20 minut); w ten sposób można się upewnić, że z układu została usunięta cała wilgoć.
- Po napełnieniu czynnikiem chłodniczym w ilości zalecanej przez producenta pojazdu należy sprawdzić układ pod kątem nienagannego funkcjonowania i szczelności (przy użyciu np. elektronicznego detektora przecieków). Jednocześnie obserwować parametry wysokiego i niskiego ciśnienia przy użyciu manometrów i porównać wyniki z zalecanymi parametrami. Porównać temperaturę powietrza na wylocie środkowej dyszy w konsoli pojazdu z parametrami zalecanymi przez producenta. Po zamknięciu przyłączy serwisowych zatyczkami zaznaczyć termin konserwacji na naklejce umieszczonej po maską w widocznym miejscu.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
  • ~ Man 2 2 miesiące temu No niestety mało kiedy pamiętamy o tym, że taki serwis klimatyzacji jak https://stiservice.pl/uslugi/s... nam najzwyczajniej w świecie potrzebny, i chodzi tutaj o więcej rzeczy niż wyłącznie jej ozonowanie oraz czyszczenie. W końcu bądź co bądź chyba nikt z nas nie wyobraża sobie jazdy bez klimatyzacji.
    oceń komentarz 0 0 zgłoś do moderacji
  • ~ troksa 1 ponad rok temu A jak widzicie to - https://www.irmarserwis.pl/ofe... ? Serwis klimatyzacji samochodowej w Krakowie, jak to widzicie? Ten czy inny? Na który warto postawić? Gdzie wykonują to dobrze jakościowo i w normalnej cenie?
    oceń komentarz 0 0 zgłoś do moderacji
do góry strony