Klimatyzacja

Klimatyzacja

28 dni temu  24.06.2024, ~ Administrator - ,   Czas czytania 5

 Montaż sprężarki klimatyzacji. Porady serwisowe Nissens

Sprężarka czy też kompresor to serce układu klimatyzacji. To również jego najważniejszy i najdroższy komponent. Sprężarka jest równocześnie częścią najbardziej narażoną na uszkodzenia spowodowane przez wadliwe działanie innych elementów w układzie lub niepoprawny montaż. Podczas montażu nowej sprężarki klimatyzacji Nissens należy przestrzegać poniżej przedstawionych, podstawowych wytycznych:

Diagnoza oraz demontaż wadliwych części

Należy wymontować starą, wadliwą sprężarkę oraz ustalić przyczyny jej awarii. Trzeba mieć świadomość, że awaria sprężarki następuje najczęściej w wyniku awarii innych części składowych układu klimatyzacji. Przed montażem nowej sprężarki należy koniecznie ustalić oraz usunąć przyczynę awarii sprężarki. Przy demontażu starej sprężarki należy zabezpieczyć węże dochodzące do sprężarki, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia. Następnie trzeba przeprowadzić wizualną ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu skraplacza klimatyzacji.

Płukanie układu

Przed montażem nowej sprężarki należy przepłukać odpowiednio układ klimatyzacji, używając czynnika R134a/R1234yf lub przeznaczonych do tego celu specjalnych środków płuczących. Nissens rekomenduje zastosowanie specjalnych środków przeznaczonych do płukania układu klimatyzacji, z uwagi na ich znacznie większą skuteczność w stosunku do płukania układu czynnikiem. Następnie trzeba się upewnić, czy w układzie nie pozostał czynnik lub środek płuczący oraz należy osuszyć układ. W razie potrzeby używamy azotu do osuszenia układu. Jedną z częstych przyczyn awarii nowych sprężarek są zanieczyszczenia i opiłki pozostawione w układzie klimatyzacji po zatarciu starej sprężarki.

Uwaga: nie płuczemy nowej sprężarki, osuszaczy oraz zaworów rozprężnych lub dysz dławiących.

Skraplacz

Jeżeli stara, uszkodzona sprężarka, pozostawiła nieczystości i opiłki w układzie oraz jeżeli skraplacz w aucie ma budowę o przepływnie równoległym (ang. paralell flow) lub budowę o przepływie wielokrotnym (ang. multi-flow), czyli konstrukcje trudne do dokładnego wypłukania, w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia nowej sprężarki zanieczyszczeniami oraz opiłkami z układu, skraplacz taki należy wymienić na nowy.

Dla innych typów skraplaczy – należy się upewnić się, że skraplacz będzie odprowadzał prawidłowo ciepło z układu. W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków żaluzji skraplacza, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji Nissens. Niedostateczna wydajność starego skraplacza klimatyzacji może powodować przegrzewanie się sprężarki klimatyzacji podczas pracy!

Wymiana innych części

Przy zatarciu starej sprężarki należy bezwzględnie zamontować nowe części składowe układu klimatyzacji takie jak:

 • osuszacz lub zasobnik,
 • zawór rozprężny
 • lub dyszę dławiącą

Smarowanie sprężarki

Zawsze przy montażu nowego kompresora trzeba sprawdzić poziom oleju jakim jest zalany i ew. dopełnić olejem do poziomu wymaganego przez instrukcje producenta auta. W przypadku dodawania oleju do sprężarki czy też układu należy zastosować olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkości, wg specyfikacji producenta auta.

Przed montażem sprężarki należy obrócić ręcznie wałem sprężarki ok. 10 razy w celu wstępnego rozprowadzenia oleju wewnątrz sprężarki.

Opróżnianie sprężarki klimatyzacji z oleju

Istnieje kilka metod opróżniania sprężarek klimatyzacji z oleju. Poniżej podajemy sugerowane metody opróżniania sprężarek z oleju, w zależności od konstrukcji sprężarki:

SPRĘŻARKA Z KORKIEM OLEJOWYM:

umieścić naczynie z podziałką poniżej korka olejowego, następnie usunąć korek odczekać do momentu spłynięcia oleju ze sprężarki, okręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju, jeżeli olej już nie wypływa, okręcić dodatkowo 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

SPRĘŻARKA BEZ KORKA OLEJOWEGO:

zdjąć pokrywy zabezpieczające króćce dolotowe oraz wylotowe ze sprężarki, umieścić naczynie z podziałką poniżej króćców, przechylić odpowiednio sprężarkę oraz wylać olej przez wlot lub wylot sprężarki, okręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju, jeżeli olej już nie wypływa, okręcić dodatkowo 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

Uwaga – nie jest możliwe całkowite spuszczenie oleju ze sprężarki przez króćce. Nawet 10-20% oleju, ze względu na lepkość oleju, w zależności od konstrukcji sprężarki, może pozostać osadzone na wewnętrznych ściankach sprężarki.

Dolewanie oleju do sprężarki nieposiadającej korka spustowego

Należy zwrócić uwagę na właściwy typ i lepkość oleju wlewanego do sprężarki (parametry oleju wg katalogu Nissens dla danej sprężarki – Nissens stosuje tylko najwyższej jakości oleje zgodne z OE).

Sprężarki Nissens są fabrycznie zalewane olejem PAG – jeżeli wg danych producenta auta w układzie A/C ma być taka sama ilość oleju jaką zalana jest fabrycznie sprężarka Nissens – oleju nie należy dolewać do sprężarki.

W przypadku dolewania oleju, olej należy wlewać króćcem dolotowym sprężarki (ssanie), który na ogół ma większą średnicę niż króciec wylotowy (tłoczenie). Jeżeli króćce są o tej samej średnicy, wtedy króćce powinny być oznaczone jako S (ang. suction - ssanie) lub D (ang. discharge - wypływ, tłoczenie), oznaczenie S i D może być na zaślepkach króćców lub na korpusie sprężarki pod króćcami (przykład - zdjęcie poniżej)

Unikaj zanieczyszczeń

Podczas montażu nowej sprężarki należy uważać, aby do sprężarki i układu nie przedostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Zaślepki na króćcach sprężarki należy zdjąć bezpośrednio przed montażem węży.

O-ringi i uszczelnienia

Należy zastosować nowe o-ringi i uszczelki w połączeniach, które były rozmontowywane.

Napełnianie układu

Napełnij lub uzupełnij czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji zalecaną ilością czynnika chłodniczego. Używaj wyłącznie czynnika chłodniczego zalecanego przez producenta samochodu, dostarczanego przez renomowanych dostawców gazów.

Pasek napędowy, wentylatory

Kolejnym ważnym punktem przy montażu sprężarki jest sprawdzenie stanu napinacza i paska napędu sprężarki oraz stanu sprzęgiełek jednokierunkowych (jeżeli mają zastosowanie). Należy ustawić poprawne położenie i naciąg paska napędzającego sprężarkę. Należy sprawdzić poprawność działania wentylatorów chłodnic. Jeżeli wentylatory napędzane są paskiem klinowym, należy sprawdzić jego stan oraz naciąg, w razie potrzeby wymienić na nowy. Wadliwie działające wentylatory mogą powodować zakłócenia w pracy układu klimatyzacji, a także w układzie chłodzenia silnika. Sprawdź także stan koła pasowego alternatora.

Kontrola końcowa

Na koniec trzeba sprawdzić i skasować ewentualne błędy zapisane w komputerze auta, w przeciwnym wypadku sprężarka może nie załączać się poprawnie.

Auto należy pozostawić na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu jałowym, z włączoną klimatyzacją (załączoną sprężarką) i sprawdzić poprawność działania układu klimatyzacji.

https://support.nissens.com/pl/experts

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony