Klimatyzacja

Klimatyzacja

ponad rok temu  24.08.2018, ~ Administrator   

Nieszczelności w układach klimatyzacji

Zestaw do badania azotemZa pomocą elektronicznego detektora wodoru można wykryć najmniejsze nieszczelności

Strona 1 z 2

Jedną z najczęstszych usterek klimatyzacji jest nieszczelność w obiegu czynnika chłodniczego. Istnieje kilka metod szukania nieszczelności, lecz nie każda jest zgodna z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi dyrektywami unijnymi (2006/40/WE i 307/2008/WE).

Istnieje kilka wymagań dotyczących wykrywania wycieków czynnika. Zgodnie z dyrektywami unijnymi (2006/40/WE i 307/2008/WE) określony został maksymalny dopuszczalny ubytek czynnika chłodniczego. W związku z tym do szukania nieszczelności w układach klimatyzacji nie można stosować czynnika chłodniczego; niezgodne z dyrektywą staje się zatem poszukiwanie nieszczelności poprzez wprowadzenie środka kontrastowego UV z czynnikiem i szukanie za pomocą lampy UV. Metoda ta wychodzi z użycia w niektórych państwach Unii Europejskiej, chociaż jej stosowanie w Polsce nie jest jeszcze zabronione.
Oto co mówi Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (art. 6, ustęp 3): „Zakłady usługowe oferujące usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji nie napełniają tych systemów fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jeżeli z systemu wyciekła odbiegająca od normalnej ilość czynnika chłodniczego, do momentu zakończenia koniecznej naprawy”.

Wykrywanie metodą podciśnieniową
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod jest test szczelności wykonywany przez stację klimatyzacji na podciśnieniu. Podciśnienie wytwarzane przez pompę próżniową pozostaje w układzie, następnie poprzez czujnik ciśnienia zamontowany w urządzeniu dokonywany jest pomiar wzrostu podciśnienia. Zazwyczaj wzrost o ok. 100 mbar powoduje włączenie komunikatu o nieszczelności. Metoda ta ma jednak wiele wad, ponieważ układ klimatyzacji działa na ciśnieniu dużo wyższym niż podciśnienie wytwarzane przez stację. Istnieje ryzyko, że przewody elastyczne pod wpływem ciśnienia doszczelnią się, a następnie – w wyniku działania wysokiego ciśnienia – rozszczelnią. Na pomiar ma również wpływ zawilgocenie układu lub jego specyficzna budowa, np. w pojazdach grupy Ford, gdzie bardzo często występowały połączenia typu spring lock, jak również sporych rozmiarów zbiornik-akumulator – test był niemożliwy do przeprowadzenia.

Wykrywanie metodą ciśnieniową
Jest to obecnie bardzo często stosowana metoda. Warunkiem koniecznym jest, aby w instalacji pozostało jakieś cząstkowe nadciśnienie. W przypadku jego braku lub by zwiększyć skuteczność, musimy doprowadzić ciśnienie z zewnątrz. Idealnie do tego nadaje się azot, gdyż nie zawiera wilgoci, w przeciwieństwie do sprężonego powietrza. W celu podłączenia butli z azotem do instalacji niezbędne jest zastosowanie reduktora, manometrów testowych wraz z przewodami. Zalecane ciśnienie testowe powinno zawierać się między 8-10 barami. Mimo że mechanicy stosują często wyższe ciśnienia, rzędu 20-25 barów, które pozwalają wykryć nieszczelności po stronie wysokiego ciśnienia, to trzeba pamiętać, że zawory sterowane pwm czy mechaniczne zawory ciśnieniowe, instalowane w sprężarkach, mogą ulec uszkodzeniu przy ciśnieniu rzędu ok. 10 barów i wyższym. Z tego względu zaleca się demontaż zaworu przed testowaniem lub nieprzekraczanie granicy, żeby go nie uszkodzić. Samo stwierdzenie obniżenia ciśnienia może świadczyć o wycieku, lecz nie mówi o jego lokalizacji. Dlatego dodatkowym medium pozwalającym na zlokalizowanie wycieku może być specjalna pianka lub woda z mydłem, która będzie pienić się w miejscu nieszczelności.

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 8

 • 3
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 3
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (1)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~ Hydrogen 1 ponad rok temu ''Wodór ma najmniejsze, naturalnie występujące cząsteczki, większe niż azot,''
  oceń komentarz zgłoś do moderacji
do góry strony