Klimatyzacja

Klimatyzacja

25 dni temu  27.06.2024, ~ Administrator - ,   Czas czytania 5

Wadliwy zawór rozprężny klimatyzacji. Wpływ na pracę systemu i trwałość sprężarki
Strona 1 z 2

Niesprawny zawór rozprężny ma negatywny wpływ na parametry przepływu czynnika w układzie klimatyzacji oraz w rezultacie na jego wydajność. Praca układu jest zaburzona, na ogół występują problemy z niewystarczającym schładzaniem powietrza napływającego do kabiny pojazdu. Jednocześnie sprężarka klimatyzacji poddana jest zaburzeniom w przepływie czynnika i smarowania, nadmiernym obciążeniom lub do sprężarki dostaje się wręcz czynnik w postaci ciekłej, co prowadzi do poważnych uszkodzeń sprężarki. 

W każdym układzie klimatyzacji, termiczny zawór rozprężny jest fabrycznie skalibrowany, aby utrzymywać właściwe przegrzanie czynnika chłodniczego na wyjściu z parownika, przez co zapewnia optymalną pracę układu. Oprócz podstawowej funkcji dozowania czynnika i kontrolowania jego przepływu, zawór TXV ma duży wpływ na żywotność sprężarki klimatyzacji. Opóźnienia w pracy zaworu, nieprawidłowe, niezrównoważone dozowanie czynnika lubzawieszenie się zaworu w pozycji otwartej lub zamkniętej, należą do najczęstszych typów awarii zaworów rozprężnych. 

Zanieczyszczenia i ścier wewnątrz zaworu rozprężnego TXV. Zanieczyszczenie układu, dodatki, zużyty wkład osuszacza, opiłki z zatartej sprężarki klimatyzacji, niewłaściwe płukanie - wszystko to może doprowadzić do wewnętrznego zatkania zaworu.

Nieprawidłowe dozowanie czynnika 

Nieprawidłowe dozowane czynnika roboczego często występuje w zaworach o niskiej jakości, w pojazdach o dużym przebiegu, w wyniku zużycia lub nieszczelności w membranowym siłowniku sterującym iglicą zaworu lub w zaworach źle skalibrowanych. 

Nieprawidłowe dozowanie czynnika pojawia się, gdy element sterujący zaworem reaguje nieprawidłowo. Awaria może prowadzić do niedostatecznego lub nadmiernego przepływu czynnika do parownika, obydwa te scenariusze są niekorzystne dla układu klimatyzacji. W przypadku niedostatecznego przepływu czynnika, wydajność chłodzenia powietrza przez parownik zostaje znacznie zredukowana oraz tylko nieznaczna część powierzchni parownika zostaje wykorzystana. W rezultacie układ klimatyzacji ma za małą wydajność a sprężarka narażona jest ciągłą pracę,przegrzanie i szybsze zużycie, w wyniku niedostatecznego chłodzenia i smarowania (mniejsza ilość czynnika oznacza mniejszą ilość transportowanego oleju). Natomiast w przypadku nadmiernego przepływu czynnika do parownika występuje nadmierne, niekontrolowane schładzanie powietrza przez parownik. Istnieje wysokie ryzyko przedostania się ciekłego czynnika do sprężarki (brak przegrzania czynnika), przez co mogą wystąpić uderzenia cieczy o denka tłoków sprężarki („klekotanie”), co prowadzi do jej poważnych uszkodzeń.

Powstawanie lodu na parowniku

Zanim pochopnie oskarżymy zawór rozprężny za powstały na parowniku lód, należy sprawdzić czy filtr kabinowy nie jest zabrudzony lub zapchany oraz czy jest wystarczająca ilość czynnika w układzie i nie ma jego wycieku lub czy nie ma wilgoci w układzie klimatyzacji. 

Zablokowany zawór rozprężny 

Najczęściej główną przyczyną tego problemu są zanieczyszczenia oraz wytrącenia w układzie klimatyzacji związane z nieodpowiednim użyciem wszelkich dodatków, cząstki zużytego wkładu filtracyjnego osuszacza klimatyzacji, ścier ze sprężarki oraz brak przeprowadzenia płukania układu.

W zależności od pozycji, w jakiej zablokował się zawór rozprężny, mogą mieć miejsce różne scenariusze problemów z tym związanych. W pełni zamknięty lub zablokowany zanieczyszczeniami zawór powoduje ograniczenie w przepływie czynnika. Oprócz zmniejszonej wydajności układu, ograniczenia smarowania sprężarki, ograniczeniaschładzania powietrza napływającego do kabiny, następuje drastyczne zwiększenie ciśnienia po stronie wysokiego ciśnienia w układzie oraz przegrzewanie się sprężarki lub jej zatarcie. Niektóre nowe konstrukcje aut posiadają czujnik ciśnienia zaraz za sprężarką, co pozwala ochronić ją przed zatarciem, poprzez wyłączenie w odpowiednim momencie. W prostszych układach lub układach ze stałąpojemnością skokową sprężarki lub układach ze sprężarką ślimakową (ang. scroll), zablokowany w pozycji zamkniętej zawór rozprężny może powodować poważne uszkodzenia sprężarki. 

Zawór zablokowany w pozycji otwartej lub częściowo otwartej uniemożliwia powstanie odpowiedniego spadku ciśnienia na zaworze. W przyłączu po stronie niskiego ciśnienia w układzie obserwowany będzie za wysoki poziom ciśnienia. Ten rodzaj awarii ogranicza przemianę fazową całej ilości czynnika, co spowoduje spadek wydajności układu (rozrzedzenie oleju), potencjalnie może wystąpić oblodzenie przewodów po stronie ssania. W tym rodzaju awarii pierwszym objawem będzie niska wydajność układu, a w rezultacie sprężarka prawdopodobnie ulegnie zatarciu w wyniku „twardej pracy” z ciekłym czynnikiem lub w wyniku przegrzania, z uwagi że czynnik nie chłodzi sprężarki. 

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony