Pomoc drogowa

Pomoc drogowa

ponad rok temu  14.12.2015, ~ Administrator   

Pomoc drogowa (cz. 3) – warunki techniczne/wyposażenie pojazdu

Jakie warunki musi spełnić pojazd pomocy drogowej i w co musi być wyposażony?

Przede wszystkim pojazd pomocy drogowej powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy o barwie żółtej, który będzie widoczny ze wszystkich stron lawety z odległości co najmniej 150 m. Samochód świadczący usługi pomocy drogowej musi posiadać kabinę kierowcy lub nadwozie również w barwie żółtej lub białej z żółtym pasem.
Ustawodawca określił także warunki techniczne, jakie musi spełniać nadwozie przeznaczone do przewożenia uszkodzonych pojazdów. Na jego wyposażeniu powinien znaleźć się hol giętki służący do holowania motocykla oraz hol sztywny – do holowania pojazdu, ostrzegawczy sygnał świetlny w kolorze żółtym, który można umieścić na pojeździe holowanym oraz zestaw świateł tylnych, które w momencie przysłonięcia świateł pojazdu holującego zostaną umieszczone na pojeździe ciągniętym przez lawetę. Jeśli na lawecie znajdują się części urządzeń wystające poza obrys podwozia, powinny być one oznakowane na przemian pasami w barwach białych i czerwonych. Owe urządzenia muszą być także wyposażone w światła o barwie białej, widoczne z przodu pojazdu oraz barwie czerwonej – widoczne z tyłu lawety. Światła te powinny współgrać z pozostałymi światłami znajdującymi się w pojeździe oraz być ustawione w taki sposób, aby nie oślepiać innych uczestników drogi. Lawety powinny być wyprodukowane zgodnie z normami Unii Europejskiej, być w pełni sprawne techniczne i posiadać ważny przegląd techniczny pojazdu, tak jak wszystkie samochody uczestniczące w ruchu drogowym.
Niestety, ustaw nie ominiemy.


Wymagania formalne
1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 262, poz. 2615).
2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zmianami).
3. Pojazd bazowy, na którym zostanie dokonana zabudowa, musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm.).
4. Laweta musi posiadać zaświadczenia wystawione przez stację kontroli pojazdów upoważnioną do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie zmian jego dopuszczalnej ładowności, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby miejsc i montażu haka holowniczego oraz o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu specjalnego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.
5. Wykonawca lub jego lokalny przedstawiciel zobowiązują się do udzielania bezpłatnych konsultacji technicznych w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
a) instalacji antenowych,
b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c) innego sprzętu służbowego.

6. Pojazd musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Dodatkowe wyposażenie pojazdu typu laweta
1. Przyczepa do przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2500 kg, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908. ze zm.).
2. Przyczepa musi być wolna od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Sławomir Polak
Manager ds. Rozwoju Sprzedaży
www.MotoTechnik.pl

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 14

 • 6
  ZADOWOLONY
 • 2
  ZASKOCZONY
 • 2
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 1
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 2
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony