Inne

Układ hamulcowy i zawieszenie

ponad rok temu  21.04.2023, ~ Michał Żak - ,   Czas czytania 2 minuty

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Obradujące dziś Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,28 euro na akcję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się dziś pod przewodnictwem Matteo Tiraboschi, zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz podział dywidendy brutto w wysokości 0,28 euro na jedną akcję pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon, z wyłączeniem akcji własnych. Dywidenda zostanie wypłacona z dniem 24 maja 2023 r., ex-coupon nr 6 w dniu 22 maja 2023 r. (data rekordu: 23 maja 2023 r.).

W związku z przedłużeniem obowiązywania środków nadzwyczajnych dotyczących odbywania walnych zgromadzeń, przewidzianych w ustawie nr 14 z dnia 24 lutego 2023 r., akcjonariusze mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie poprzez udzielenie pełnomocnictwa i instrukcji dotyczących głosowania nad punktami porządku obrad wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Computershare S.p.A.

Przychody Grupy Brembo za rok 2022 wyniosły 3.629 mln euro, co oznacza wzrost o 30,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2022 roku EBITDA wyniosła 625,2 mln euro (marża EBITDA: 17,2%), EBIT 382,8 mln euro (marża EBIT: 10,5%), a zysk netto 292,8 mln euro. Przychody netto spółki macierzystej Brembo S.p.A. za rok 2022 wyniosły 1.179,3 mln euro, co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujący podział zysku netto w wysokości 164,9 mln euro - dla akcjonariuszy dywidenda brutto w wysokości 0,28 euro na każdą akcję zwykłą pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon (z wyłączeniem akcji własnych); pozostała kwota przeniesiona na przyszłość.

Fot. Brembo

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony