Pojazdy użytkowe

Pojazdy użytkowe

ponad rok temu  07.12.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 3 minuty

AVA QuAlity Coolig. W trosce o środowisko

Wychodząc naprzeciw coraz ostrzejszym normom emisji spalin w transporcie drogowym, firma AVA Quality Cooling wprowadza do oferty czujniki tlenków azotu (NOx) do pojazdów ciężarowych i autobusów.

W Unii Europejskiej trwa walka o ograniczenie emisji spalin z transportu drogowego. Unijne instytucje podjęły już decyzję o jego przyszłości. Granica to 2035 rok – koniec silnika spalinowego. Zanim to jednak nastąpi, przed transportem trudne zadanie – sprostanie zaostrzonym normom emisji. Jeden z wrogów to dwutlenek węgla, ale efekt uboczny ruchu drogowego to także tlenek azotu.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w Polsce w latach 2014-2017 przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 (wynikające głównie z oddziaływania źródeł transportowych) występowały w 4 z 46 stref (9%), w których dokonuje się oceny jakości powietrza, lecz skala tych przekroczeń była wysoka (maksymalne wartości stężeń rocznych mieściły się w przedziale od 148-158% poziomu dopuszczalnego). Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) najwięcej tlenków azotu (NOx) w 2016 r. emitowały przemysł (38%) i transport drogowy (32%).

W ocenie NIK przy obecnym tempie redukcji emisji NOx Polska nie będzie w stanie spełnić wymogów dyrektywy NEC, która określa poziomy redukcji zanieczyszczeń w krajach UE i terminy ich osiągnięcia. NEC nałożyła na Polskę obowiązek redukcji w porównaniu z 2005 r. niektórych zanieczyszczeń powietrza, m.in. NOx. Przewidziano w niej, że w ciągu 10 lat (2020-2029) redukcja emisji w skali kraju wyniesie 30% dla NOx. Tymczasem analiza danych do 2015 r. wskazuje, że w stosunku do 2005 r. emisję całkowitą tych substancji ograniczono o 18%. Zatem dotychczasowe tempo redukcji emisji tlenków azotu jest zbyt niskie, aby osiągnąć wyznaczony pułap. Dlatego też wymagane będzie wdrożenie rozwiązań, które skutecznie ograniczą poziom emisji NOx, zwłaszcza z sektora transportowego. Receptą na tę sytuację może być tworzenie na terenach wysokiego natężenia ruchu samochodowego stref czystego transportu.

Niebezpieczny składnik smogu

Tlenki azotu (NOx) to trujące gazy powstające w wyniku spalania azotu i tlenu pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Powstają między innymi w procesie spalania w silniku, a następnie są odprowadzane przez układ wydechowy. To substancje wyjątkowo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Przez specjalistów uznawane są za jedną z przyczyn astmy u dzieci, zapalenia płuc i szeregu innych zaburzeń układu oddechowego, a także uszkodzeń układu krążenia. Tlenek azotu jest także niebezpieczny dla zwierząt, roślin i ekosystemów, jest głównym składnikiem kwaśnych deszczy i smogu.

Czujniki tlenków azotu AVA Quality Cooling

W celu ograniczenia szkodliwych emisji tlenków azotu z pojazdów stosuje się czujniki montowane w układzie wydechowym. To nowość w ofercie AVA Quality Cooling. Firma wprowadza na rynek 39 referencji czujników azotu do pojazdów ciężarowych i autobusów marek MAN i Scania.

Czujnik tlenków azotu (NOx) montowany jest bezpośrednio w układzie wydechowym i służy stałemu pomiarowi zawartości NOx w gazach spalinowych pojazdu. Pozwala to na spełnianie coraz surowszych norm dotyczących spalin przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. Czujnik NOx gwarantuje optymalne dozowanie płynu AdBlue przez układ silnikowy, doprowadzając do skutecznej redukcji szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.

Czujniki NOx mają limitowany czas działania. Ich awaria oznacza, że do silnika nie będzie podawana mieszanka o optymalnym składzie. Konsekwencje to: niewłaściwy skład spalin, wzrost zużycia paliwa, niepoprawna praca silnika oraz kłopoty z układem DPF/katalizatorem.

Zalety czujników tlenku azotu AVA Quality Cooling

  • Produkt opracowany zgodnie z normami jakościowymi OE
  • Każdy czujnik jest indywidualnie kalibrowany i testowany
  • Stała dostępność
  • Konkurencyjna cena
  • Szeroka oferta do samochodów ciężarowych i użytkowych
  • Produkt został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem odporności na wibracje silnika, a także na podwyższone temperatury

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony