Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

ponad rok temu  29.07.2022, ~ Administrator - ,   Czas czytania 2 minuty

Ministerstwo chce lepszego nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów

Rada Ministrów. źródło: https://www.gov.pl/

Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Co zakłada?

Instytyt Transportu Samochodowego wskazuje m.in. na "lepszy system nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów".

– Dążymy do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zmiany dostosowują polskie prawo w tym zakresie do przepisów UE – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania

Wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zmiana powinna wpłynąć na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, co wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.

Nadzór powierzony zostanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

Stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów, ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych.

Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Źródło: mi.gov.pl

Komentarze (1)

dodaj komentarz
  • ~ Normalny 1 ponad rok temuocena: 100%  Nie ma takiej niegodziwości do jakiej nie posunie się nawet najbardziej liberalny rząd kiedy zabraknie mu pieniędzy - Ojcowie nasi mawiali - niema nic gorszego jak się hołota dorwie do władzy. Ratuj się kto może - "rząd bankrutów" nie cofnie się przed zabraniem ludziom pracującym resztki pieniędzy, żeby je dać ukraińskim wyborcom, trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Powstaną kolejne nowe instytucje, nowe restrykcje, czyli reżim totalitarny - zabrać stacje właścicielom i dać je pasożytom, a wszystko "dla naszego dobra". Jak tdt położy swoje łapy na stacjach to już koniec, stacje staną się własnością państwa wtedy co roku będą podwyżki. Dzięki Bogu że mnie opamiętał i nie głosowałem na pis, bo bym się musiał dzisiaj powiesić. Za komuny w niektórych większych warsztatach było takie państwowe stanowisko "Inżynier nadzoru", może to też wprowadzić - jak powrót do komuny to na całego. Dlaczego Czesi, Niemcy i inne kraje nie muszą się dostosować do wymogów mumii
    oceń komentarz 1 0 zgłoś do moderacji
do góry strony