Ochrona silnika

Warto wiedzieć

ponad rok temu  31.08.2022, ~ Michał Żak - ,   Czas czytania 3 minuty

Zużyty olej - wskazówki dla warsztatu samochodowego

Wymiana oleju silnikowego to jedna z najpowszechniejszych czynności wykonywanych w serwisach motoryzacyjnych. Zlany przez mechanika stary olej musi zostać odpowiednio zutylizowany. Wyjaśniamy, jak najwygodniej zrealizować ten obowiązek.

Szkodliwość przepracowane oleju wynika zarówno z jego podstawowego składu, jak i zmian będących efektem warunków, jakim jest poddawany w czasie eksploatacji. W oleju użytkowanym w silniku powstają bowiem siarczki, związki metali (ołowiu, manganu, niklu i innych) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Przepracowany olej silnikowy – dlaczego jest aż tak szkodliwy dla nas i środowiska?

Szacunki wskazują, że 1 litr przepracowanego oleju jest w stanie skazić 5 milionów litrów wody, dlatego każdy z nas powinien zrobić wszystko, aby nie dostał się on do gleby i wód gruntowych, ani do jakichkolwiek zbiorników wodnych lub kanalizacji.

Niebezpieczne jest również spalanie oleju w piecu w warsztacie lub garażu. Takie działanie przyczynia się do powstawania smogu i sprawia, że trujący dym trafia finalnie do naszych płuc, zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwory i groźne choroby układu krążenia i oddechowego.

– Olej przepracowany nie jest bezpiecznym paliwem opałowym. Zawiera on szereg szkodliwych substancji, będących efektem zużycia w silniku, które w przypadku spalania w piecu wdychają osoby wokół takiej instalacji. Jedną z metod utylizacji tego odpadu rzeczywiście jest tzw. recykling energetyczny, jednak odbywa się to w zaawansowanych technicznie piecach przemysłowych. Wpływ takiego działania na otoczenie zminimalizowany jest specjalnymi filtrami oraz ogromną temperaturą w komorze spalanie, znacznie wyższą niż w garażowych czy domowych konstrukcjach. W większym stopniu pozwala ona na rozbicie trujących substancji złożonych lub ich wychwycenie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że dostępne na rynku tzw. "piece na olej przepracowany" nie są tak naprawdę przystosowane do takiego paliwa – wyjaśnia Adrian Siemiński, Manager projektu Bio Service, platformy do zarządzania gospodarką odpadami w firmie.

Co zrobić ze zużytym olejem silnikowym?

Olej samochodowy i motocyklowy zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, podobnie jak inne płyny eksploatacyjne - chłodniczy, hamulcowy, czynnik klimatyzacji i płyn do układu wspomagania kierownicy. W związku z tym jego przechowywanie, transport oraz utylizacja są ściśle regulowane przepisami, mającymi zapewnić właściwą ochronę środowiska. Niżej kilka zasad.

Przepracowany olej musi być przechowywany w szczelnych, odpowiednio oznaczonych beczkach pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni. Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są także wszystkie rzeczy zanieczyszczone olejem (filtry, opakowania, szmatki i inne). Należy je przechowywać w szczelnych pojemnikach i nie mogą one być mieszane z innymi nieczystościami. Oddać zużyty olej silnikowy trzeba firmom zajmującym się tym profesjonalnie na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Odbiór oleju i innych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z warsztatu przedsiębiorca może zlecić szybko i wygodnie online za pośrednictwem platformy Bio Service.

Osoby fizyczne mogą oddać zużyty olej silnikowy do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wymieniać olej i filtry olejowe najlepiej jednak w profesjonalnym warsztacie.

Dlaczego warto zbierać i oddawać przepracowany olej do recyklingu?

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska są coraz większym problemem na świecie. Warto korzystać więc z każdej możliwości ekologicznie odpowiedzialnego unieszkodliwienia odpadów lub ich recyklingu. Przepracowany olej należy do substancji nadających się do ponownego wykorzystania – to potencjalne źródło energii oraz wartościowy surowiec do rerafinacji lub produkcji nowych środków smarnych. Jak już jednak zostało wspomniane, muszą się tym zająć wyspecjalizowane w tym firmy. Gwarancję współpracy takimi firmami daje korzystanie z platformy Bio Service.

Utylizacja odpadów w warsztacie samochodowym

Na każdym właścicielu serwisu motoryzacyjnego spoczywa obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki odpadami. Narzędziem do jego realizacji może być Bio Service, czyli platforma pozwalająca na zlecanie online odbioru z warsztatu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W jej ofercie są także usługi związane z wymogami formalnymi w tym obszarze (raportowanie, prowadzenie ewidencji, wypełnianie kart przekazania odpadu i inne). Ponadto Bio Service skupuje złom akumulatorowy oraz tarcze i bębny hamulcowego. Dowiedz się więcej na stronie www.bio-service.pl.

Fot. Bio Service

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony