Diagnostyka

Diagnostyka

23 dni temu  05.05.2020, ~ Administrator   

Jakie pojazdy wymagają dodatkowych badań technicznych? [LISTA]

Rys. 1. Przykład obowiązkowego i dodatkowego oznakowania taksówki [3]

Strona 1 z 6

Badania techniczne pojazdów dzieli się na: badania okresowe, badania dodatkowe i badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Zasadą jest, że okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się co roku (z pewnymi wyjątkami), przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji albo od dnia przeprowadzonego badania.

Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją w Polsce. Niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 pkt 1-10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym [4], dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd: 
1. skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (z zastrzeżeniem pkt 5), lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

2. skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
b) jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska; 

3. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;
4. który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, do przeprowadzania egzaminu państwowego lub odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
5. w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej;
6. w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7. dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;
8. autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;
9. dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego;
10. wyposażony w blokadę alkoholową.

Poleć innym

GALERIA ZDJĘĆ

Rys. 2. Ostrzegawcze sygnały świetlny błyskowy barwy niebieskiej (obowiązkowy) i czerwonej (dopuszczalny) umieszczone na samochodzie straży pożarnej (źródło: Bonex)
Rys. 3. Przykładowe elementy dodatkowego wyposażenia i oznakowania pojazdu policji (źródło: Fiat)
Rys. 4. Oznakowanie karetki sanitarnej reanimacyjnej pasami wyróżniającymi barwy niebieskiej i czerwonej (źródło: autor)
Rys. 5. Oznakowanie pasami wyróżniającymi pojazdu straży miejskiej [3]
Rys. 6a. Przykład umieszczenia kwadratowej tablicy barwy niebieskiej z białą literą „L” na samochodzie ciężarowym do nauki jazdy i egzaminowania z przodu pojazdu
Rys. 6b. Przykład umieszczenia kwadratowej tablicy barwy niebieskiej z białą literą „L” na samochodzie ciężarowym do nauki jazdy i egzaminowania z tyłu pojazdu (źródło: WORD Piła)
Rys. 7. Przykład umieszczenia kwadratowej tablicy barwy niebieskiej z białą literą „L” na samochodzie osobowym do nauki jazdy i egzaminowania (źródło: WORD Piła)
Rys. 8. Przykład umieszczenia kwadratowej tablicy barwy niebieskiej z białą literą „L” na motocyklu do nauki jazdy i egzaminowania (źródło: WORD Piła)

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony