ReklamaB1 - prenumerata NW podstrony

Wydarzenia

Wydarzenia

9 miesięcy temu  23.02.2018, ~ Administrator   

Forum Szkół Rzemiosła - dyskusja o edukacji zawodowej
Strona 1 z 2

Edukacja zawodowa, po długim okresie marginalizacji, zaczyna odnajdywać swoje miejsce zarówno w systemie edukacji, jak też w odbiorze społecznym. Dostrzegane są jej istotne walory w odniesieniu do gospodarki oraz rynku pracy. Kształcenie młodych fachowców wymaga nie tylko dobrych programów i regulacji prawnych, ale także warunków technicznych zakładów oraz wiedzy i umiejętności mistrzów szkolących.

Forum Szkół Rzemiosła, z udziałem kierownictw ministerstw Edukacji Narodowej. Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej 14. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stanowi główny warunek poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Kluczem do osiągnięcia wyższej pozycji rynkowej innowacyjności w przedsiębiorstwach są dobrze przygotowane kadry zarówno kierownicze, jak też pracownicze.

Nie można nie dostrzec roli małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rzemiosła, we wzmacnianiu pozycji gospodarczej kraju i ich skuteczności w rozwiązywaniu problemów rynku pracy. Firmy rzemieślnicze zatrudniają absolwentów, czyli są odbiorcą efektów systemu edukacji, ale także tradycyjnie uczestniczą w procesie przygotowania zawodowego – zapewniając młodym adeptom nauki zawodu szkolenie praktyczne, umożliwiając jednocześnie zdobycie doświadczenia zawodowego. Organizacje rzemiosła wspierają ten proces organizacyjnie i merytorycznie.

Zaangażowanie rzemiosła w system kształcenia przyczynia się do zmian programowych w nauczaniu, co z kolei umożliwia lepsze dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz pozyskiwanie oczekiwanych przez przedsiębiorstwa, wykwalifikowanych pracowników.

Jako jedno z rozwiązań postulujemy upowszechnianie systemu przygotowania zawodowego (kształcenie dualne), ale z większą rolą dla organizacji pracodawców m.in. cechów i izb rzemieślniczych, jako gwarantów jakości tego procesu. Z pewnością lepsze przygotowanie zawodowe adeptów nauki zawodu przyczynia się do rozwoju ich talentów, a w konsekwencji także do wzrostu innowacyjności gospodarki. W tym celu należy rozwijać i promować kształcenie zawodowe, łączące naukę w szkole i w naturalnych warunkach pracy tj. w procesie pracy.

Od twórców zmian i decydentów oczekujemy faktycznego uznania, iż wobec problemów ekonomicznych, organizacyjnych i kadrowych piętrzących się przed szkolnictwem zawodowym rośnie rola pracodawców i ich organizacji w procesie kształcenia, zwłaszcza w zawodach związanych z potrzebami lokalnych rynków gospodarczych czy uznawanych za niszowe i unikatowe. Szukając drogi prowadzącej do nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych, należy zwrócić się do organizacji pracodawców, a zwłaszcza środowiska rzemieślniczego.

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony