ReklamaBilbord - Osram 04.11-30.11 Kamila

Wydarzenia

Ogumienie

Opony

Wydarzenia

8 miesięcy temu  06.03.2019, ~ Bartłomiej Ryś   

Zintegrowany System Kwalifikacji na targach Motor Show
Strona 2 z 3


rys. Schemat Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Grupa charakterystyk zawodowych drugiego stopnia może być rozwijana poprzez Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK). Uszczegółowienie PRK pozwala uwzględnić specyfikę danej branży oraz pomaga w zidentyfikowaniu i uzupełnieniu luk kompetencyjnych w niej występujących. SRK są zatem opisem poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze. Na początku 2019 r. powstała rama dla sektora motoryzacji, której publikacja jest właśnie przygotowywana. Sektor motoryzacji zdefiniowano jako:

„Ogół działań związanych z produkcją, sprzedażą  i eksploatacją pojazdów służących do przewozu osób, mienia oraz pełniących różne specjalistyczne funkcje”.

Powyższa krótka definicja została ujęta też szerzej:

„Motoryzacja jest rodzajem działalności produkcyjnej i usługowej o charakterze materialnym i niematerialnym, bezpośrednio związanej z procesami produkcji, sprzedaży, eksploatacji i pozostałych usług świadczonych w obszarze pojazdów samochodowych, autobusów, motocykli, naczep i przyczep oraz innych środków transportu z uwzględnieniem różnych napędów”.

W dalszej części tej definicji podano m.in. etapy cyklu życia pojazdu samochodowego, które zostały uznane za główne procesy i stały się wyznacznikami w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Motoryzacji: projektowanie, produkowanie, sprzedawanie, eksploatowanie, renowację oraz demontaż i recycling pojazdu. Na podstawie wyznaczników sektorowych stworzono opisy charakterystyk poszczególnych poziomów SRK.

SRK Moto została stworzona we współpracy z przedstawicielami pracodawców, organizacji branżowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych i in., którzy długo dyskutowali, by osiągnąć konsensus. Wszystko po to, aby rama odpowiadała potrzebom wszystkich osób zainteresowanych sektorem motoryzacji, jednym z największych sektorów przemysłowych w Polsce. Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ ułatwia zdobywanie, gromadzenie i weryfikację kwalifikacji i kompetencji obecnych na rynku w Polsce i całej Europie. Jest to przydatne zarówno młodym ludziom, którzy dopiero zdobywają wykształcenie, jak i ich nauczycielom, a także wszystkim poszukującym pracy w motoryzacji oraz pracodawcom rozglądającym się za nowymi pracownikami. SRK Moto może być pomocna do diagnozy kompetencji, wyznaczania ścieżek dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. Sprzyja też temu, co jest charakterystyczne dla współczesnego świata – mobilności pracowników. Umożliwia ona pracodawcom jasne określenie kogo i na jakim poziomie kwalifikacji szukają, a pracownikom ocenę swojej wiedzy na podstawie tego samego systemu kwalifikacji, znosząc wpływ miejsca zdobywania wiedzy i umiejętności na późniejszą pracę zawodową.

Poleć innym

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony