Regeneracja

Regeneracja

19 dni temu  03.07.2024, ~ Administrator - ,   Czas czytania 4 minuty

Olej w filtrze powietrza

Miejsce, w którym przewód odmy doprowadzony jest do kolektora dolotowego i łączy się z nim za pomocą plastikowego króćca

Strona 1 z 2

Olej w filtrze powietrza będzie dawać wyraźne objawy, takie jak kłęby niebieskiego lub szarego dymu przy rozruchu silnika i przy silniejszym dodawaniu gazu. Skąd w filtrze olej i jakie może to dawać skutki - o tym opowiemy w tym artykule. Dotyczy on w większości silnika czterosuwowego.

Olej w filtrze powietrza. Skąd się bierze?

Olej w filtrze powietrza może pojawić się z układu odpowietrzenia skrzynki korbowej w sytuacji, gdy z silnikiem lub jego osprzętem nie wszystko jest w porządku. Układ odpowietrzania skrzynki korbowej (odma), występujący w najprostszych jednocylindrowych silnikach czterosuwowych, nie dopuszcza do powstania szkodliwego nadciśnienia w przestrzeni pod tłokiem podczas suwu ssania i suwu pracy. Jeżeli jest to układ odpowietrzania pracujący dwukierunkowo, to zapobiega także powstawaniu podciśnienia w przestrzeni pod tłokiem podczas suwu sprężania i suwu wydechu.

W silnikach wielocylindrowych podciśnienie wywoływane przez tłok poruszający się do GMP równoważone jest przez nadciśnienie wywoływane przez tłok poruszający się do DMP. Wyjątek stanowią dwucylindrowe silniki rzędowe o tłokach współbieżnych (taki silnik stosowano w fiacie 126) i większość silników z tłokami pracującymi przeciwbieżnie (silniki samochodów VW Garbus). Niezależnie od typu silnika, jego praca powoduje przedostawanie się niewielkiej ilości sprężonej mieszanki i gazów spalinowych do skrzynki korbowej, gdyż uszczelnienie tłoków w cylindrach nigdy nie jest stuprocentowe. Nadciśnienie ze skrzynki korbowej dostaje się do filtra powietrza lub do rury dolotowej przez układ odpowietrzania. Powietrze to zawsze zawiera drobiny rozpylonego oleju silnikowego.

Jak zapobiegać przedostowaniu się oleju do filtra powietrza?

Aby nie dopuścić do przedostawania się oleju ze skrzynki korbowej do filtra powietrza, powietrze przepływające przez odmę kierowane jest do odolejacza, nazywanego niekiedy odstojnikiem. Rolą odolejacza jest wychwycenie drobin oleju z przepływającego powietrza i skierowanie go z powrotem do skrzynki korbowej. W silnikach starszych typów najczęściej występują odolejacze odśrodkowe lub labiryntowe. Awaria odolejacza zawsze powoduje przedostawanie się nadmiaru oleju do filtra powietrza. Jest to najłatwiejsza do usunięcia przyczyna obecności oleju w filtrze powietrza lub rurze dolotowej. Naprawa lub wymiana odolejacza spowoduje wówczas rozwiązanie problemu z dymiącym silnikiem.

Starsze silniki często cierpią na dolegliwości związane z odkładaniem się w ich wnętrzach dużych ilości nagaru. Niekiedy potrafi on zablokować rurkę, przez którą olej spływa z odolejacza z powrotem do miski olejowej. Taka dolegliwość trapiła często silniki samochodów marek Fiat 1500 i 125p ze znacznymi przebiegami. Olej wypełniał wówczas wnętrze odolejacza i był w dużych ilościach wyrzucany do filtra powietrza.

Olej w filtrze. Przyczyna to uszkodzony silnik

Inne przyczyny przedostawania się oleju do filtra nie są tak łatwe do wyeliminowania, gdyż związane są ze zużyciem lub uszkodzeniem silnika. Najczęściej to nadmierne ciśnienie gazów spalinowych, przedostających się do skrzynki korbowej przez pierścienie i przepływających przez odmę, powoduje, że odolejacz nie działa dostatecznie skutecznie i duża ilość drobin oleju przedostaje się przez niego. Powodami nadmiernego ciśnienia panującego w skrzynce korbowej mogą być uszkodzone lub zużyte pierścienie tłokowe, zablokowanie pierścieni w rowkach pierścieniowych tłoka lub zużyte gładzie cylindrów. Wówczas ciśnienie z przestrzeni nad tłokiem będzie łatwo przedostawać się do przestrzeni pod tłokiem. Wyeliminowanie dymienia będzie w tym wypadku wymagało przeprowadzenia remontu silnika.

Najprymitywniejsze silniki czterosuwowe, takie jak chłodzone powietrzem dwucylindrowe jednostki montowane w samochodach marek Fiat 500 i 126, wyposażano w mały drucikowy tłumik płomienia, pełniący jednocześnie rolę prostego odolejacza odśrodkowego montowanego bezpośrednio w rurze odmy, łączącej wnętrze pokrywy rozrządu z filtrem powietrza. Poluzowanie i osunięcie się „szczoteczki” odolejacza do wnętrza silnika powoduje nadmierny wyrzut rozpylonego oleju do rury dolotowej i spływanie oleju do filtra powietrza. Dodatkowo w silnikach tego typu zastosowano jednokierunkowy automatyczny ciśnieniowy zawór odmy, zamontowany w korku wlewowym oleju. Płytka tego zaworu otwiera się po zwiększeniu ciśnienia w skrzynce korbowej. Uszkodzenie płytki tego zaworu lub sprężynki kontrolującej pracę płytki spowoduje zwiększony wyrzut oleju do rury dolotowej.

Doraźne sposoby na drodze

Doraźnym sposobem ograniczenia wyrzutu oleju silnikowego do filtra powietrza lub rury dolotowej będzie skierowanie rury odmy do puszki, która spełni rolę zbiorniczka wyrzucanego oleju. Druga rura biegnąca od tej puszki odprowadzi nadmiar powietrza lub gazy spalinowe do komory filtra powietrza lub do rury dolotowej. Puszkę należy okresowo opróżniać, aby nie dopuścić do przelania się oleju wyrzucanego z silnika. Trzeba pamiętać, że jest to rozwiązanie doraźne, pozwalające na powrót z drogi lub dojazd do warsztatu bez emitowania do atmosfery obłoków dymu powstającego ze spalonego oleju silnikowego.

Wiele przyczyn i niepokojące objawy

Komentarze (0)

dodaj komentarz
    Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony