Klimatyzacja

Klimatyzacja

4 miesiące temu  22.07.2020, ~ Administrator   

F-gazy i urządzenia ruchome – pułapki nazewnictwa, ryzyko potanienia

Układy klimatyzacji wszystkich samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 2017 roku są napełnione nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf. Należy również pamiętać, że wraz ze zmianą czynnika chłodniczego na rynku pojawiły się również nowe oleje do sprężarek

Strona 1 z 5

Od wprowadzenia w Polsce ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych minęło kilka lat. Najnowszą zmianą są zapisy dotyczące wyższych kar za niewłaściwe obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi. Obowiązują one od 1 stycznia 2019 roku, ale z interpretacją urzędniczego bełkotu jest jak zawsze…

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany 28 listopada 2018 r. Zwrócimy uwagę na niektóre, ujednolicone definicje. I tak np. naprawa oznacza „renowację uszkodzonych lub nieszczelnych produktów lub urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich uzależnione, dotyczącą części zawierającej lub zaprojektowanej tak, aby zawierać substancje kontrolowane – w odniesieniu do produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich uzależnione”. Jak pewnie pamiętamy, swego czasu największe wątpliwości budziło sformułowanie, że nowe obowiązki dotyczą (tylko) niektórych pojazdów. Teraz? Ilekroć w ustawie jest mowa o niektórych pojazdach silnikowych, oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) kategorii M1 i kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Gdy zaś mowa o ruchomym urządzeniu, to jest nim takie, które jest zwykle przemieszczane podczas eksploatacji, z wyłączeniem urządzeń stanowiących systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Kategorii urządzeń jest więcej. Ilekroć np. w ustawie jest mowa o urządzeniu, oznacza to również urządzenie podstawowe wraz z elementami towarzyszącymi, w szczególności zewnętrznymi obiegami substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zaworami, złączkami, elementami serwisowymi, przyrządami pomiarowymi i sterującymi. Brzmi znajomo? Niezmiennie podmiot oferujący usługi serwisowe i naprawcze układu klimatyzacji samochodowej jest obowiązany, przed jego napełnieniem, dokonać jego naprawy zapewniającej odpowiednie uszczelnienie zapobiegające wyciekom. Kluczowe znaczenie ma tu ponadnormatywny ubytek – liczony w skali roku na > 40 g dla systemu pojedynczego parownika i > 60 g dla systemu podwójnego parownika.

GALERIA ZDJĘĆ

Remont stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej (m.in. wymiana zespołu dysz, elektrozaworów) kosztuje przynajmniej kilka tys. zł
R-134a, R-407c, R-410a – w klimatyzatorach postojowych stosuje się rozliczne czynniki chłodnicze. W starszych urządzeniach stosowano R12. Klimatyzatory do ciężarówek (ale też np. do kamperów czy jachtów) są hermetycznie zamkniętymi urządzeniami
Identyfikator gazu. Cała operacja analizy zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika system ostrzega operatora i blokuje pracę stacji KONFORT
REC+ to nowe, opatentowane przez Texa rozwiązanie do odzyskiwania zanieczyszczonych czynników chłodniczych z samochodowych układów klimatyzacji. Po zakończeniu odzyskiwania możliwe jest usunięcie zanieczyszczonego czynnika chłodniczego do zbiornika w celu jego utylizacji
Co robisz, gdy na wyświetlaczu stacji do serwisowania klimatyzacji pojawi się komunikat: zły czynnik!? Lepiej zapobiegać zainfekowaniu „wirusem”, niż wykonać specjalny, odpłatny przegląd stacji w celu przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania
Co robisz, gdy na wyświetlaczu stacji do serwisowania klimatyzacji pojawi się komunikat: zły czynnik!? Lepiej zapobiegać zainfekowaniu „wirusem”, niż wykonać specjalny, odpłatny przegląd stacji w celu przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony